Categories
Notari Profesii juridice Ştiri

Regulamentul organizării examenului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar a fost modificat

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 66 din data de 28 ianuarie 2019, a fost publicat Ordinul nr. 109/2019 privind modificarea și completarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.792/C/2017.

Categories
Articole Notari Profesii juridice

Examenul pentru obținerea calității de notar stagiar. Cum se organizează și cum decurge?

Unii oameni au impresia că după ce vor isprăvi studiile și vor sui ghiozdanul și manualele în pod, nu vor mai trebui să mai participe la niciun examen. Nu va trece prea mult până să afle că n-a fost decât o simplă impresie!

Viața (mai ales cea profesională) ne supune la o sumedenie de examene. Și – surpriză – descoperim, cu timpul, că examinările din anii de școală au fost, în majoritatea lor, floare la ureche, față de testele și probele la care ne supune viața.

Categories
Articole Notari Profesii juridice

Procedura de organizare a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar a suferit unele modificări!

Pentru a participa la examenul sau concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar trebuie îndeplinite condițiile prevăzute de Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, a Regulamentului de punere în aplicare a acestei legi și a Regulamentului privind procedura de organizare și desfășurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar.

În Monitorul Oficial nr. 486/2017 a fost publicat Ordinul nr. 1618/2017 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013, ordin care nu aduce modificări substanţiale în organizarea concursului ci am putea spune că modificările sunt doar de nuanţă.

Categories
Învăţământ şi educaţie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Modificarea regulilor de organizare a examenului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar

examenulpentrunotariistagiari-1402421421

În Monitorul Oficial al României nr. 556 din data de 28 iulie 2014 a fost publicată Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 79/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedura de organizare şi desfăşurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 72/2013.

Potrivit modificărilor:

  • media minimă de promovare este 8,00, dar nu mai puţin de 7,00 la fiecare probă;
  • admiterea candidaţilor se va face în ordinea mediilor obţinute şi în limita locurilor vacante existente la nivelul Camerei la care şi-au depus cererea de înscriere la examen sau concurs;
  • candidaţii care se înscriu la examen trebuie să depună noi documente, respectiv un curriculum vitae în format Europass, copii legalizate ale actelor de stare civilă, dacă este cazul, adeverinţă din care să rezulte media examenului de licenţă şi media anilor de studii, dacă este cazul;
  • împotriva avizului negativ primit după verificarea dosarului de înscriere, candidatul poate formula contestaţie la comisia pentru soluţionarea contestaţiilor formulate de cei respinşi la înscrierea la examen sau concurs, contestaţie pe care o va depune la Cameră în termen de două zile lucrătoare de la afişare, sub sancţiunea decăderii din acest drept;
  • în termen de maximum 24 de ore de la afişarea baremului de notare, candidaţii pot formula şi depune la Cameră contestaţie împotriva baremului. Dacă în acest termen nu se formulează nicio contestaţie sau, după caz, nicio sesizare din partea comisiei de examinare, baremul de corectare rămâne definitiv;
  • în cazul în care, în urma revizuirii baremului de către comisia de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor, se constată că unele subiecte excedează tematicii, acestea vor fi anulate, iar punctajul corespunzător întrebărilor anulate se va acorda tuturor candidaţilor. Comisia de soluţionare a contestaţiilor nu va putea modifica enunţul întrebărilor din testul-grilă.
Categories
Notari Ştiri

Dobândirea calităţii de notar stagiar – procedura de organizare

download (1)

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr.  506/2013 a fost publicată Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 72/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de organizare şi desfăşurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar.

Astfel în fiecare an şi simultan, în zile lucrătoare Colegiile directoare ale Camerelor Notarilor Publici organizează examenul sau concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar pe posturile stabilite potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 şi Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995.

Examenele sau concursurile de dobândire se desfăşoară în localitatea în care Camera organizatoare îşi are sediul principal şi la data stabilită de către preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici.

Tematica şi bibliografia de examen sunt aprobate de Consiliul Uniunii, şi constă într-o probă orală şi o probă scrisă de tip grilă, ambele cu caracter teoretic.

În Regulament sunt prevăzute condiţiile pe care trebuie îndeplinite pentru a deveni notar stagiar.