Categories
Notari Profesii juridice Ştiri

Numărul posturilor de notar public pentru anul 2021 a fost actualizat

Ordinul nr. 4300/2021 prevede actualizarea numărului posturilor de notar public pentru anul 2021 destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale.

Categories
Notari Ştiri

Numărul posturilor destinate notarilor stagiari a fost suplimentat

Numărul posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat a fost suplimentat.

Ordinul nr. 1848/2021 prevede actualizarea pentru anul 2020 a numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat.

Categories
Articole Notari Profesii juridice

Care sunt procedurile notariale la care onorariul se poate stabili liber, între notar și solicitant?

Pe bună dreptate, s-a spus că, adeseori, în viață, „interesul poartă fesul” și că, de obicei, fiecare dintre părtașii la o înțelegere oarecare încearcă să tragă jarul pe turta sa. Pe de altă parte, în cele mai multe dintre cazuri, în realizarea aspirațiilor personale ar fi înțelept să ții seama și de dorințele sau nevoile celuilalt.

Categories
Administraţie publică locală Articole

Ce prevede noua lege privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari?

Veacuri la rând, românul a preferat să trăiască în case menite să adăpostească o singură familie, pe care azi, în terminologia modernă, le numim „locuințe de tip unifamilial”.

Ulterior, odată cu primele tendințe (timide) de „citadinizare”, odată cu apariția primelor localități de tip urban, s-au ivit și locuințele cuplate sau înșiruite. Cele mai nou-apărute sunt locuințele multietajate, multifamiliale. Adică „blocurile de locuințe”. Noutatea lor este, însă, una relativă. Construcții asemănătoare, cu mai multe etaje, existau chiar și în Roma antică.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Notari Profesii juridice Ştiri

Un proiect de lege prevede stabilirea libera a onorariilor notarilor publici!

Ministerul Justiţiei a pus în dezbatere publică un proiect de ordin privind stabilirea liberă a onorariilor între notarul public şi solicitant, în cazul mai multor tipuri de acte şi proceduri notariale.

Potrivit proiectului publicat pe site-ul MJ, stabilirea liberă a onorariilor ar viza procedura autentificării unor contracte şi declaraţii, procedura succesorală, procedura divorţului, actele de dare de dată certă înscrisurilor şi consultaţiile juridice în materie notarială, altele decât cele care sunt urmate de încheierea unui act la notarul public respectiv.

Categories
Notari Profesii juridice Ştiri

Se doreşte înfiinţarea birourilor notariale publice

Notarii din România practică printre cele mai mari tarife din Europa. Este motivul pentru care mai mulţi parlamentari au propus un proiect de lege care prevede înfiinţarea de birouri notariale publice (de stat).

Plătim de 14 ori mai mult decât nemţii pentru aceleaşi servicii notariale, de cinci ori mai mult decât francezii, de şase ori mai mult ca în Austria şi Spania şi de patru ori mai mult decât în Belgia.

Categories
Notari Profesii juridice

Interdicţia notarului de a face acte de comerţ este lipsită de precizie?

Notarul public este învestit să îndeplinească un serviciu de interes public şi are statutul unei funcţii autonome. Activitatea notarială asigură persoanelor fizice şi juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum şi exerciţiul drepturilor şi ocrotirea intereselor, în conformitate cu legea.

Actul normativ care reglementează activitatea notarială este Legea nr. 36/1995.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Notarii publici vor putea obţine sumare de cont ale defuncţilor

Depozitarul Central a încheiat un protocol de colaborare cu Centrul Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale, prin care notarii publici vor putea obţine sumare de cont care atestă toate deţinerile de instrumente financiare ale persoanelor decedate, evidenţiate în conturile individuale, se arată într-un comunicat de presă.

„Aceste documente sunt necesare la dezbaterea succesiunilor, pentru includerea în masa succesorală a instrumentelor financiare evidenţiate în conturile titularilor decedaţi, în vederea menţionării acestora în certificatele de moştenitor”, se arată în documentul Depozitarului.

Categories
Articole Notari Profesii juridice

Este constituţională condiţionarea exercitării profesiei de notar public?

curtea-constitutionalaActivitatea notarilor publici se realizează în conformitate cu Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995.

Potrivit acesteia, art. 40 alin. 1 lit. f), calitatea de notar public încetează când prin hotărâre judecătorească definitivă s-a dispus condamnarea sau amânarea aplicării pedepsei pentru săvârşirea unei infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul ori pentru săvârşirea cu intenţie a unei alte infracţiuni. Iar în alineatul 4) al aceluiaşi articol se prevede că “Încetarea funcţiei de notar public se constată sau se dispune, după caz, de ministrul justiţiei, la propunerea Biroului executiv al Consiliului Uniunii, la cererea notarului public sau din oficiu”.

Categories
Articole Taxe/Impozite

Vinzi un imobil? Care este procedura de declarare și plată a impozitului aferent transferului proprietății?

taxe-si-impozite
Poate că una dintre cele mai uzitate tranzacții este cea de vânzare a unui imobil. Aparent pare o operațiune simplă, însă vânzătorul are obligația de a declara și de plăti impozitul aferent respectivei tranzacții. Pentru a descuraja specula imobiliară prin care unii cumpărau imobile la un preț avantajos și le vindeau imediat, legiuitorul a decis, ca cei care înstrăinează imobilele mai devreme de 3 ani de la data cumpărării, să achite un impozit mai mare.

Regulile privind declarațiile ce trebuiesc completate la fisc, sumele ce trebuiesc achitate cu titlu de impozit și termenele în care aceste operațiuni trebuiesc efectuate fac obiectul Ordinul MFP nr. 1022/2562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit. Acest act normativ a fost publicat în Monitorul Oficial 524 din 12 iulie 2016.