Tag-Archive for » notar public «

Veacuri la rând, românul a preferat să trăiască în case menite să adăpostească o singură familie, pe care azi, în terminologia modernă, le numim „locuințe de tip unifamilial”.

Ulterior, odată cu primele tendințe (timide) de „citadinizare”, odată cu apariția primelor localități de tip urban, s-au ivit și locuințele cuplate sau înșiruite. Cele mai nou-apărute sunt locuințele multietajate, multifamiliale. Adică „blocurile de locuințe”. Noutatea lor este, însă, una relativă. Construcții asemănătoare, cu mai multe etaje, existau chiar și în Roma antică.

Mai mult …

Ministerul Justiţiei a pus în dezbatere publică un proiect de ordin privind stabilirea liberă a onorariilor între notarul public şi solicitant, în cazul mai multor tipuri de acte şi proceduri notariale.

Potrivit proiectului publicat pe site-ul MJ, stabilirea liberă a onorariilor ar viza procedura autentificării unor contracte şi declaraţii, procedura succesorală, procedura divorţului, actele de dare de dată certă înscrisurilor şi consultaţiile juridice în materie notarială, altele decât cele care sunt urmate de încheierea unui act la notarul public respectiv. Mai mult …

Notarii din România practică printre cele mai mari tarife din Europa. Este motivul pentru care mai mulţi parlamentari au propus un proiect de lege care prevede înfiinţarea de birouri notariale publice (de stat).

Plătim de 14 ori mai mult decât nemţii pentru aceleaşi servicii notariale, de cinci ori mai mult decât francezii, de şase ori mai mult ca în Austria şi Spania şi de patru ori mai mult decât în Belgia. Mai mult …

Notarul public este învestit să îndeplinească un serviciu de interes public şi are statutul unei funcţii autonome. Activitatea notarială asigură persoanelor fizice şi juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum şi exerciţiul drepturilor şi ocrotirea intereselor, în conformitate cu legea.

Actul normativ care reglementează activitatea notarială este Legea nr. 36/1995. Mai mult …

Depozitarul Central a încheiat un protocol de colaborare cu Centrul Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale, prin care notarii publici vor putea obţine sumare de cont care atestă toate deţinerile de instrumente financiare ale persoanelor decedate, evidenţiate în conturile individuale, se arată într-un comunicat de presă.

„Aceste documente sunt necesare la dezbaterea succesiunilor, pentru includerea în masa succesorală a instrumentelor financiare evidenţiate în conturile titularilor decedaţi, în vederea menţionării acestora în certificatele de moştenitor”, se arată în documentul Depozitarului. Mai mult …

curtea-constitutionalaActivitatea notarilor publici se realizează în conformitate cu Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995.

Potrivit acesteia, art. 40 alin. 1 lit. f), calitatea de notar public încetează când prin hotărâre judecătorească definitivă s-a dispus condamnarea sau amânarea aplicării pedepsei pentru săvârşirea unei infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul ori pentru săvârşirea cu intenţie a unei alte infracţiuni. Iar în alineatul 4) al aceluiaşi articol se prevede că “Încetarea funcţiei de notar public se constată sau se dispune, după caz, de ministrul justiţiei, la propunerea Biroului executiv al Consiliului Uniunii, la cererea notarului public sau din oficiu”. Mai mult …

taxe-si-impozite
Poate că una dintre cele mai uzitate tranzacții este cea de vânzare a unui imobil. Aparent pare o operațiune simplă, însă vânzătorul are obligația de a declara și de plăti impozitul aferent respectivei tranzacții. Pentru a descuraja specula imobiliară prin care unii cumpărau imobile la un preț avantajos și le vindeau imediat, legiuitorul a decis, ca cei care înstrăinează imobilele mai devreme de 3 ani de la data cumpărării, să achite un impozit mai mare.

Regulile privind declarațiile ce trebuiesc completate la fisc, sumele ce trebuiesc achitate cu titlu de impozit și termenele în care aceste operațiuni trebuiesc efectuate fac obiectul Ordinul MFP nr. 1022/2562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit. Acest act normativ a fost publicat în Monitorul Oficial 524 din 12 iulie 2016. Mai mult …

c73ba5937fb80b3a5d53b2b8e5b4dfa1

În data de 1 iulie, Uniunea Naţională a Notarilor Publici a dat publicităţii un comunicat referitor la aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite.

Astfel, la nivelul Uniunii Naționale a Notarilor Publici s-a înființat Registrul național notarial de evidență a actelor de dare în plată prevăzute de Legea nr. 77/2016 (RNNEADP).

În registrul înfiinţat se înscriu actele de dare în plată autentificate de notarul public și hotărârile judecătorești date în conformitate cu prevederile Legii nr. 77/2016.

Informațiile din acest registru sunt necesare în scopul beneficierii de scutirea de la plata impozitului pe transferul dreptului de proprietate, în condițiile Codului fiscal, şi se pot obţine în mod direct de la CNARNN – Infonot, sau prin intermediul unui notar public.

act notar
Un proverb latin spune așa: “verba volant scripta manent” (vorbele zboară, scrisul rămâne). Ne place sau nu, trăim în perioada în care actele sunt la putere, oamenii au ajuns să nu se mai încreadă în vorba celui de lângă ei până când nu văd totul scris negru pe alb.

Notarii sunt cei la care apelează oamenii pentru a perfecta în scris înțelegerile verbale, pentru că „ce-i în mână, nu-i minciună!” Ca orice profesie, și  aceasta este guvernată de anumite reguli pe care notarii trebuie să le respecte pentru a nu fi excluși din profesie. Mai mult …

examenMinisterul Justiției a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană.

Potrivit expunerii de motive, proiectul de lege are, printre obiective, raportat la hotărârile pronunţate în România:  stabilirea instanţelor române competente să emită certificatele care atestă caracterul executoriu al unei hotărâri, în materie civilă şi comercială, atunci când aceasta urmează a fi executată în străinătate; stabilirea competenţei notarului public pentru eliberarea certificatului european de moştenitor; reglementarea procedurii de emitere, rectificare, modificare sau retragere a certificatului european de moștenitor; procedura de eliberare, rectificare sau retragere a certificatului care însoţeşte o hotărâre cu privire la o măsura de protecţie; procedura de eliberare a unui nou certificat care atestă suspendarea sau revocarea măsurii de protecţie, ori suspendarea caracterului executoriu al hotărârii instituind măsura de protecţie.

De asemenea, proiectul de lege are, printre obiective, raportat la hotărârile străine: stabilirea instanţelor competente să se pronunţe cu privire la cererile de recunoaştere şi încuviinţare a executării (exequatur) a unei hotărâri străine pronunţată, în materia succesiunilor; stabilirea instanţelor competente să se pronunţe cu privire la cererile de refuz al recunoaşterii, cererile de constatare a absenţei motivelor de refuz al recunoaşterii, precum şi cererile de refuz al încuviinţării executării în materie civilă şi comercială, mai arată expunerea de motive a proiectului de act normativ.