Tag-Archive for » notă de fundamentare «

Acţiunile la purtător vor fi eliminate din legislaţie, acestea urmând a fi convertite în acţiuni nominale, odată cu intrarea în vigoare a Legii pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Nota de fundamentare a proiectului subliniază că, în considerarea numărului redus de societăţi emitente de acţiuni la purtător înregistrate în România (deci a impactului relativ mic asupra mediului de afaceri) şi, având în vedere soluţiile pentru care au optat şi celelalte state membre (spre exemplu, Austria, Belgia, Cehia, Croaţia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Italia, Letonia, Portugalia, Slovacia, Spania) în transpunerea acestei directive, se propune eliminarea posibilităţii societăţilor pe acţiuni de a
emite acţiuni la purtător şi acordarea unui termen rezonabil (de 18 luni) de efectuare a conversiei acţiunilor la purtător în acţiuni nominative în cazul societăţilor pe acţiuni deja înmatriculate în registrul comerţului.

Mai mult …

bani__lei__leu__euro__13474000_19213300_28736900_85792000Nota de fundamentare a proiectului de ordonanţă cu privire la restructurarea creditelor are un conţinut care aminteşte de rapoartele BNR decât de notele de fundamentare publicate de Ministerul Finaţelor, iar surse oficiale afirmă că la proiect a lucrat Florin Georgescu, prim-viceguvernatorul BNR.

Atât structura, frazeologia, cât şi elemente de scriere arată că documentul este redactat în interiorul sau cu sprijinul BNR.

În proiectul de notă de fundamentare sunt folosite cu preponderenţă date statistice şi interpretări din rapoartele băncii centrale, dar şi noţiuni şi concepte utilizate în special de oficialii BNR.

Totodată, există caracteristici ortografice elocvente pentru demonstraţia că documentul este redactat în interiorul BNR, cum ar fi pasajele care cuprind puncte procentuale, editate în document sub forma „la sută” proprie numai comunicatelor băncii centrale, în timp ce majoritatea instituţiilor, chiar şi Ministerul Finanţelor, foloseşte semnul matematic „%”.

Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, a precizat că stimulentele pentru persoanele cu venituri sub medie se reflectă mai repede în consum decât o măsură care să prevadă facilităţi pentru toate categoriile sociale, şeful băncii centrale afirmând că iniţiativa cu privire la restructurarea creditelor este a lui Liviu Voinea.

Guvernul vrea să stimuleze consumul printr-un credit de fiscalitate, sub forma unei reduceri acordate la plata impozitelor, pentru persoanele cu venituri sub salariul mediu net, de 1.610 lei, care obţin de la bancă restructurarea creditelor.