Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Modificări la proiectul de normă privind Fondul de Garantare a Asiguraţilor

asf_dcnews_ro_04285400În şedinţa din 4 iunie, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a aprobat modificările intervenite în Proiectul de Normă privind Fondul de Garantare a Asiguraţilor în urma procesului de consultare publică.

În aceeaşi şedinţă au fost aprobate propuneri de modificare şi completare a Proiectului de Lege privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi profesionişti în vederea transpunerii în legislaţia naţională a prevederilor Directivei nr.2013/11/UE, fiind acordat avizul consultativ din partea ASF pe această iniţiativă legislativă a ANPC.

De asemenea, a fost aprobat proiectul Normei privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii facultative şi publicarea acestuia pentru consultare publică pe o perioada de 10 zile.

Proiectul de act normativ propune actualizarea, consolidarea şi îmbunătăţirea reglementărilor privind regulile de calcul, de verificare, de constituire, de investire şi de utilizare a provizionului tehnic pentru fondurile de pensii facultative.

În cadrul şedinţei, Consiliul a fost informat de stadiul îndeplinirii măsurilor incluse în acordurile cu FMI şi CE privind domeniul de activitate al ASF, acestea fiind îndeplinite sau în curs de implementare.

De asemenea, membrii Consiliului ASF au audiat şi dezbătut o analiză referitoare la dezvoltarea pieţei de obligaţiuni corporative şi municipale în beneficiul finanţării economiei reale.

Categories
Formulare/declaraţii Ştiri

Norma ASF privind încheierea exerciţiului financiar 2014 pentru societăţile din domeniul asigurărilor

asf
În Monitorul Oficial nr. 131 din 20 februarie 2015 a fost publicată Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2015 privind încheierea exerciţiului financiar 2014 pentru societăţile din domeniul asigurărilor.

Actul normativ reglementează încheierea exerciţiului financiar 2014 pentru societăţile din domeniul asigurărilor.

Societăţile de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi brokerii de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale la data de 31 decembrie 2014, inclusiv în situaţia fuziunii, divizării lichidării sau transferului de portofoliu, în condiţiile legii.

Situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2014 vor fi depuse în modul următor: un exemplar la ASF, iar al doilea exemplar, vizat prin aplicarea ştampilei ASF, la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau transmise prin oficiile poştale cu scrisori cu valoare declarată.

Categories
Financiar bancar Internaţional Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

IFRS-urile obligatorii din 1 ianuarie 2015

servicii-contabile600x350

Standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS) vor deveni obligatorii începând cu 1 ianuarie 2015 pentru toate societăţile de asigurări/reasigurări autorizate în România şi pentru cele care activează în baza dreptului de liberă stabilire, şi se referă la standardele adoptate conform procedurii prevăzute la art. 6 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate în Uniunea Europeană.

În ultimii doi ani, cu asistenţă din partea KPMG, s-a desfăşurat un proiect-pilot care a implicat un număr de 10 companii de asigurare membre UNSAR – Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România. Societăţile de asigurare implicate în proiect au aplicat standardele IFRS în paralel cu reglementările contabile conforme cu directivele europene.

Datorită rezultatelor obţinute în urma chestionarelor cantitative şi calitative aplicate în cadrul proiectului, ASF-ul a înaintat spre aprobare Ministerului Finanţelor Publice proiectul de „Normă pentru aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară de către societăţile de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare”.

Potrivit proiectului “începând cu exerciţiul financiar al anului 2015, societăţile de asigurări/ reasigurări vor întocmi şi vor publica situaţiile financiare anuale individuale şi consolidate în conformitate cu IFRS, în moneda naţională şi în limba română”.

Trecerea la acest sistem reprezintă un pas important în sporirea transparenţei raportărilor întocmite de societăţile de asigurări din România şi în adoptarea celor mai bune practici în domeniu.

IFRS reprezintă un set de standarde contabile care vizează întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare într-un mod transparent, care să permită comparabilitatea informaţiilor la nivel internaţional.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Reducerea normei la profesori cu grad didactic I şi vechime 25 ani

1

Există un acord la nivelul Guvernului  în ceea ce priveşte reducerea normei de ore pentru profesorii cu grad didactic I şi vechime în muncă de peste 25 de ani. Astfel, potrivit acordului, reducerea normei va duce la majorarea veniturile profesorilor din orele suplimentare, dar şi va reduce vârsta de pensionare pentru profesorii cu grad I.

“În acelaşi timp, a existat în Guvern o primă discuţie pentru reducerea vârstei de pensionare în cazul profesorilor cu gradul I. Rămâne ca Ministerul Educaţiei şi Ministerul Justiţiei să ajungă la un acord privind procedurile legale de aplicare”, au precizat sursele.

De asemenea Guvernul intenţiona să majoreze sporurile acordate personalului militar, din serviciile de informaţii, din apărare şi penitenciare şi să reducă norma de ore pentru profesori, ceea ce ar genera venituri mai mari pentru aceştia, din ore suplimentare.

Sporurile acordate personalului militar au fost deja majorate prin ordonanţă de urgenţă, cu aplicare de la 1 iulie.