Tag-Archive for » norma «

Curtea Constituţională a României a admis, parţial, sesizarea preşedintelui Klaus Iohannis legată de neconstituţionalitatea Legii pentru modificarea ordonanţei de urgenţă privind circulaţia pe drumurile publice, care prevede că maşinile de poliţie cu radar trebuie presemnalizate.

În sesizarea către CCR, şeful statului invoca neclaritatea textelor cu privire la presemnalizarea maşinilor de poliţie. Mai mult …

Structura normelor de hrană specifice persoanelor private de libertate din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi regulile de aplicare a acestora au fost recent modificate.

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 761 din data de 4 septembrie 2018, a fost publicat Ordinul nr.  3147/2018 privind aprobarea Normelor de acordare a drepturilor de hrană pentru persoanele private de libertate din sistemul administraţiei penitenciare. Mai mult …

Aşa cum anunţem în ştiri anterioare, legea drepturilor de autor a suferit modificări recente după un lung proces legislativ.

În Monitorul Oficial nr. 268/2018 a fost publicată Legea nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Mai mult …

S-ar putea spune că sistemul de pensii publice se bazează pe o schemă financiară prin care orice salariat este obligat prin lege să economisească pentru bătrânețe. O bătrânețe la care n-ajunge toată lumea, din motive arhicunoscute. Se știe, foarte bine, și unde ajung banii care îi sunt reținuți, lună de lună, fiecărui angajat, pentru viitoarea (și ipotetica) sa pensie „publică”: nu sunt depuși, undeva, pe numele angajatului cu pricina, ci sunt dirijați către pensiile aflate în plată. Mai mult …

lapte-1363017006Comisia Europeană (CE) a publicat cel de-al doilea raport cu privire la funcționarea așa-numitului ”Pachet privind laptele’‘.

Astfel, după trei ani de punere în aplicare, fermierii europeni utilizează din ce în ce mai mult instrumentele oferite de pachetul privind laptele, ca negocierile colective de clauze contractuale prin intermediul organizațiilor de producători sau folosirea contractelor scrise.

Măsura care permite negocierea colectivă este concepută astfel încât să fortifice puterea de negociere a producătorilor de lapte, iar contractele scrise oferă fermierilor transparență sporită și o mai bună trasabilitate.

Statele membre sunt încurajate să ia măsurile necesare pentru a stimula înființarea unor organizații de producători care să întreprindă acțiuni colective ce depășesc negocierea colectivă, majorând astfel ponderea producătorilor în cadrul lanțului de aprovizionare cu lapte.

Totodată, pentru ca întregul potențial de posibilități ale pachetului privind laptele să se materializeze, raportul vine cu concluzia că ar trebui să fie luată în considerare o extindere a aplicării sale după anul 2020.

În acelaşi timp, pachetul prevede și normele specifice la nivelul UE pentru organizațiile interprofesionale, permițând actorilor din lanțul de aprovizionare cu produse lactate să dialogheze și să desfășoare anumite activități, iar statele membre au posibilitatea, în anumite condiții, să aplice norme prin care să reglementeze oferta de brânzeturi DOP/IGP.

imagesProiectul de Normă pentru modificarea şi completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private a fost lansat în dezbatere publică de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Modificările propuse se referă la completarea și îmbunătățirea cadrului de reglementare în ceea ce privește:
– Introducerea posibilității alocării unui procent mai mare din activele fondurilor de pensii private investițiilor în OPCVM tranzacționabile – Exchange Traded Fund;
– Introducerea posibilității de alocare a activelor fondurilor de pensii private către obligațiuni corporative al căror rating poate fi cu două trepte sub ratingul României.

De asemenea se propune majorarea procentului maxim care poate fi alocat investițiilor în OPCVM și ETF, de la 5% la 8%, dar cu impunerea limitei maxime de 5% pentru fiecare dintre tipurile de active la care se face referire; posibilitatea de a investi activele fondurilor de pensii private în obligațiuni corporative care pot avea ratingul cu două trepte sub ratingul României, în prezent putându-se investi în acele obligațiuni care au doar maximum o treaptă sub ratingul țării.

pensie de serviciu

Autoritatea de Supraveghere Financiară a lansat în dezbatere publică un Proiect de Normă privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private.

Norma stabileşte modul de întocmire şi depunere a raportărilor contabile semestriale pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în domeniul pensiilor private.

Potrivit proiectului de act normativ, prevederile normei se aplică de către:
– societăţi de pensii, înfiinţate potrivit prevederilor legale în vigoare;
– fonduri de pensii facultative şi fonduri de pensii administrate privat, denumite în continuare fonduri de pensii private;
– administratori de fonduri de pensii facultative care sunt societăţi de asigurare sau societăţi de administrare a investiţiilor, pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative;
– brokeri de pensii private, societăţi comerciale înfiinţate şi autorizate potrivit prevederilor legale în vigoare şi agenţi de marketing persoane juridice, societăţi comerciale constituite şi autorizate de A.S.F., având ca obiect unic de activitate marketingul prospectului schemelor de pensii facultative;
– fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, înfiinţat potrivit Legii nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private.

De asemenea, cu privire la raportările contabile semestriale, proiectul de act normativ detaliază: obligaţia de întocmire; elementele componente; modul şi data transmiterii; obligaţiile de transparenţă; prevederi privind verificarea corectitudinii datelor şi regimul juridic.

images (3)

În data de 7 iulie 2016, Autoritatea de Supraveghere Financiară a lansat în dezbatere publică Proiectul de Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a societăţilor din domeniul asigurărilor.

Norma reglementează modalitatea de întocmire a raportărilor contabile la data de 30 iunie 2016 (structura raportărilor, formularele, corelațiile intra și inter-formulare) și condițiile de transmitere a acestora atât la Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), cât și la Ministerul Finanțelor Publice (M.F.P.). Mai mult …

ap-2014-2020.1Comisia Europeană a propus o serie de îmbunătățiri referitor la normele UE, care îi protejează pe copii în contextul litigiilor transfrontaliere în materia autorității părintești având ca obiect încredințarea copiilor, drepturile de vizită sau răpirea copiilor.

Astfel, CE vine cu următoarele modificări:

  • Termenele aplicabile diferitelor etape ale procedurii de înapoiere a copilului vor fi limitate la o perioadă cumulată de maximum 18 săptămâni;
  • Hotărârea de înapoiere a unui copil va putea fi contestată o singură dată;
  • Oricărui copil care este capabil să își exprime părerea i se garantează posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere;
  • Se elimină procedura intermediară care trebuie parcursă pentru executarea unei hotărâri judecătorești într-un alt stat membru (exequatur).

regulament-urbanismAutoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a supus în dezbatere publică Proiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea Normei SNVSA privind autorizarea laboratoarelor în care se desfăşoară activităţi supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată prin Ordinul ANSVSA nr. 114/2013.

Potrivit actului normativ, se introduce un nou alineat la art. 119, care stabileşte: „(23) Controalele în laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor care realizează analize pentru vin şi produse pe bază de must şi vin se efectuează de către echipe comune alcătuite din reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.”