Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Piaţa muncii Protecţie socială Social

Au fost introduse două ocupaţii noi: expert şi tehnician în egalitate de şanse!

Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi este prevăzută de Legea nr. 202/2002. Recent acest act normativ a fost modificat de Legea nr. 178/2018 publicată în Monitorul Oficial nr. 627/2018 şi de Legea nr. 232/2018.

Legea nr. 178/2018 introduce două noi ocupații aferente domeniului egalității de șanse și de tratament, respectiv “expert în egalitate de șanse” și “tehnician în egalitatea de șanse”.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Ştiri

CEDO a publicat Manualul privind legislaţia europeană în materia nediscriminării

Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Agenția Drepturilor Fundamentale din cadrul Uniunii Europene au publicat o ediție actualizată a versiunii în limba engleză a Manualului privind legislația europeană în materia nediscriminării.

De-a lungul vremii, Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Agenția Drepturilor Fundamentale din cadrul Uniunii Europene au publicat în comun mai multe manuale privind jurisprudența europeană în domenii precum nediscriminarea, azilul, frontierele și imigrația, drepturile copilului, accesul la justiție sau protecția datelor. Toate aceste manuale au fost traduse în multe limbi ale statelor membre ale Consiliului Europei.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Pensii Salarizare Social

Știri juridice privind rentele viagere ale sportivilor cu performanțe deosebite și nediscriminarea sportivilor cu dizabilități

sportCa să întreții visurile înalte trebuie să dispui nu doar de o imaginație peste medie dar și de… îndrăzneală. Fiindcă mulți dintre noi pur și simplu nu îndrăznesc să aibă vise prea mărețe. Le e teamă, probabil, să nu fie dezamăgiți.

Pe lângă îndrăzneala de a visa la un loc pe podium, mai e necesară și acțiunea. În orice domeniu! Fără ingredientul „acțiune” este imposibilă acea alchimie subtilă, dar cât se poate de reală, care ne preschimbă dorințele în realitate. Sportul este domeniul în care acest lucru e cel mai evident.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative

Proiect de lege pentru modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

cooperarePrin proiectul de Lege pentru modificarea art. 86 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sunt preconizate schimbări care se referă la asigurarea liberului acces la evenimente de mare interes pentru public, al radiodifuzorilor aflaţi sub jurisdicţia unui stat membru al UE, în scopul realizării de scurte reportaje de stiri.

Astfel, potrivit actului normativ, oricare radiodifuzor aflat sub jurisdicţia României sau a unui stat membru al Uniunii Europene are acces, în condiţii corecte, rezonabile şi nediscriminatorii, la evenimente de mare interes pentru public, transmise în exclusivitate de către un radiodifuzor aflat sub jurisdicţia României, în scopul realizării de reportaje scurte de ştiri, cu respectarea prevederilor art. 85.

În cazul radiodifuzorilor aflaţi sub jurisdicţia aceluiaşi stat membru al Uniunii Europene cu radiodifuzorul care a obţinut drepturi de exclusivitate asupra evenimentului, accesul în scopul realizării de reportaje scurte de ştiri, se solicită radiodifuzorului respectiv.