Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Profesii juridice

O dispoziție din Legea camerelor de comerț din România a fost declarată neconstituțională!

O dispoziție din Legea camerelor de comerţ din România nr. 335/2007 a fost declarată neconstituțională de Curtea Constituțională a României.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul proprietăţii Ştiri

CCR. Legea privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri este neconstituţională

Curtea Constituţională a României a analizat sesizările de neconstituţionalitate formulate de Guvernul României şi, respectiv, de Preşedintele României, referitoare la neconstituţionalitatea Legii privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcţii edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice autorizate.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

OUG privind modificarea funcţionării Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă a fost declarată neconstituţională!

Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice.

Categories
Drept penal Ştiri

O dispoziţie din Codul de procedură civilă a constituit obiectul unei excepţii de neconstituţionalitate

Art. 375 alin. (1) din Codul de procedură penală prevede: “Dacă inculpatul solicită ca judecata să aibă loc în condiţiile prevăzute la art. 374 alin. (4), instanţa procedează la ascultarea acestuia, după care, luând concluziile procurorului şi ale celorlalte părţi, se pronunţă asupra cererii.”

Categories
Organizare judiciară

Publicarea “listei ruşinii” a datornicilor încalcă principiile constituţionale?

Publicarea “listei ruşinii” de către ANAF a constituit recent obiectul unei excepţii de neconstituţionalitate.

Se susţine, în esenţă, că publicarea pe internet a listei persoanelor fizice, conţinând detalii din viaţa privată a acestora, respectiv o serie de date personale cu scop de identificare, cum ar fi numele şi prenumele, localitatea domiciliului fiscal, precum şi cuantumul total al obligaţiilor fiscale restante – date care se bucură de o protecţie sporită a legii, conduce la o atingere gravă adusă dreptului fundamental garantat de art. 26 din Constituţie.

Categories
Profesii juridice Ştiri

Obiecţia de neconstituţionalitate privind modificarea Legii pentru sancţionarea faptelor de corupţie a fost respinsă

Curtea Constituţională a României (CCR) a respins sesizarea asupra legii de modificare şi completare a art. 12 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie.

În urma deliberărilor, Curtea Constituţională, cu majoritate de voturi, a respins, ca inadmisibilă, obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru completarea art.12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie”, informează, miercuri, Biroul de presă al CCR.

Categories
Ştiri

Prelungirea mandatului şefului Statului Major General este neconstituţională

Prelungirea mandatului şefului Statului Major General de către preşedintele României, cu până la un an, este neconstituţională, au decis, marţi, judecătorii Curţii Constituţionale.

CCR a stabilit că sintagma ‘cu posibilitatea de prelungire cu până la un an’ din cuprinsul art. 39 alin.(5) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale este neconstituţională.

Categories
Ştiri

CCR a admis o obiecție de neconstituționalitate cu privire la pescuit şi acvacultură

Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art. 146 lit. a) teza întâi din Constituție și al art. 11 alin.(1) lit. A. a) și art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a luat în dezbatere, în cadrul controlului anterior promulgării obiecția de neconstituționalitate a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, obiecție formulată de Președintele României, potrivit unui comunicat.

Categories
Ştiri

CCR a amânat pronunţarea asupra a doua sesizări de neconstituţionalitate!

Plenul Curții Constituționale, în ceea ce privește obiecțiile de neconstituționalitate:

– a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, obiecții formulate de deputați aparținând Grupurilor parlamentare ale Partidului Național Liberal și Uniunii Salvați România, precum şi de Preşedintele României;

Categories
Drept penal Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Legea de modificare a Codului de procedură penală a fost contestată la CCR!

Președintele României, a trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.