Tag-Archive for » necompetenta «

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că excepția necompetenței teritoriale nu poate fi luată în dezbatere de o instanță desemnată prin prorogare judecătorească ca urmare a admiterii cererii de strămutare. În speță, Tribunalul Mehedinți, în urma admiterii cererii de strămutare, nu mai putea să ia în dezbatere necompetenţa teritorială absolută instituită de art. 127 alin. 1 C. proc. civ., întrucât excepţia nu mai avea obiect faţă de soluţia pronunțată în condiţiile art. 140-141 C. proc. civ. Mai mult …

Întrucât ne aflăm într-un moment cât se poate de potrivit pentru întocmirea bilanțurilor de tot soiul, să observăm că 2018 a fost un an destul de „productiv” în domeniul legislativ. Și Codul de procedură civilă a trecut, în acest an, prin câteva modificări și completări, dintre care unele dintre cele mai însemnate s-au petrecut de curând, în cea de-a doua jumătate a lunii decembrie. Mai mult …

ICCJ a admis recent, potivit noutăţilor legislative, un recurs în interesul legii cu privire la competenţa materială.

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 16 octombrie 2018, a fost publicată Decizia nr. 17/2018 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Suceava privind interpretarea dispozițiilor art. 129 alin. (2) pct. 2, art. 129 alin. (3), art. 130 alin. (2) și (3), art. 131, art. 136 alin. (1), art. 200 alin. (2) din Codul de procedură civilă, în sensul de a stabili dacă necompetența materială procesuală a secției/completului specializat este o excepție de ordine publică sau privată. Mai mult …