Categories
Acţiunea civilă Articole Drept civil

RIL admis. Necompetenţa materială procesuală a completului specializat este de ordine publică

ICCJ a admis recent, potivit noutăţilor legislative, un recurs în interesul legii cu privire la competenţa materială.

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 16 octombrie 2018, a fost publicată Decizia nr. 17/2018 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Suceava privind interpretarea dispozițiilor art. 129 alin. (2) pct. 2, art. 129 alin. (3), art. 130 alin. (2) și (3), art. 131, art. 136 alin. (1), art. 200 alin. (2) din Codul de procedură civilă, în sensul de a stabili dacă necompetența materială procesuală a secției/completului specializat este o excepție de ordine publică sau privată.

Categories
Articole Drept civil

Invocarea necompetenţei materiale şi teritoriale. Motiv de sesizare CCR

imagesncdPotrivit legislaţiei, necompetenţa instanţelor judecătoreşti poate fi de ordine publică sau privată. În ceea ce priveşte necompetenţa de ordine publică aceasta poate fi invocată în momente diferite.

Astfel, potrivit art. 130 C. procedură civilă, necompetenţa generală a instanţelor judecătoreşti poate fi invocată de părţi ori de către judecător în orice stare a pricinii iar necompetenţa materială şi teritorială de ordine publică trebuie invocată de părţi ori de către judecător la primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate în faţa primei instanţe.

Pe când în cazul nulităţii absolute, art. 178 C. procedură civilă, aceasta poate fi invocată de orice parte din proces, de judecător sau, după caz, de procuror, în orice stare a judecăţii cauzei, dacă legea nu prevede altfel. De asemenea excepţiile absolute, art. 247 C. procedură civilă, pot fi invocate de parte sau de instanţă în orice stare a procesului, dacă prin lege nu se prevede altfel. Ele pot fi ridicate înaintea instanţei de recurs numai dacă, pentru soluţionare, nu este necesară administrarea altor dovezi în afara înscrisurilor noi.