Tag-Archive for » munca suplimentară «

Angajatorii care nu respectă regulile privind munca suplimentară vor risca amenzi de până la 3.000 lei pentru fiecare angajat aflat într-o astfel de situație.

În prezent, amenzile sunt în sumă fixă, indiferent de numărul angajaților care lucrează peste program mai mult decât permite legea.

Codul Muncii stabilește în prezent că durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăși 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare. Mai mult …

Mult aşteptata lege a salarizării unitare a fost adoptată şi publicată în Monitorul Oficial. Este vorba despre Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 492/2017.

Personalul care va beneficia de creşteri salariale este personalul plătit din fonduri publice, însemnând: cei din învățământ, cei din sistemul de sănătate, magistrații, polițiștii, militarii și celelalte categorii de personal din sistemul de apărare, personalul bisericesc, funcționarii publici dar, și categorii speciale de funcționari, cum sunt diplomații. Mai mult …

Munca suplimentară este definită de legislaţie ca munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă.

Însă ce drepturi au angajaţii şi ce obligaţii au angajatorii în cazul în care se prestează muncă suplimentară? Când este considerată activitatea prestată muncă suplimentară? Pentru a răspunde la aceste întrebări vom prezenta un caz practic. Mai mult …

Personalul care, potrivit programului normal de lucru, își desfășoară activitatea între orele 22:00 și 6:00, va beneficia pentru orele lucrate în acest interval de un spor de 25% din salariul de bază/solda de funcție/salariul funcție/indemnizația de încadrare, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puțin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru, conform proiectului Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

În același timp, munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru sau cea prestată în zilele de sărbători legale, repaus săptămânal și în alte zile în care, în conformitate cu legea, nu se lucrează, se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia. Mai mult …

De multe ori angajaţii fac ore suplimentare însă trebuie să ştim şi ce drepturi avem în astfel de situaţii.

Codul muncii defineşte munca suplimentară ca fiind munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal.

Secţiunea a II-a din Codul muncii regelementează munca suplimentară, iar art. 122 prevede că munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia.

Însă care sunt condiţiile pentru a desfăşura munca suplimentară? Pentru a înţelege mai bine acest fenomen vom analiza practica judiciară. Mai mult …

download (35)

Codul Muncii prevede că timpul legal de muncă este de opt ore pe zi timp de cinci zile, cu două zile de repaus. Totuşi, pot exista şi cazuri în care salariaţii trebuie să lucreze peste program, dacă sunt întrunite unele condiţii impuse de legislaţia în vigoare. Astfel, munca suplimentară va fi efectuată doar cu acordul angajatului şi doar dacă există o solicitare în acest sens din partea angajatorului.

Urmărim să răspundem la două întrebări: În ce situaţii se pot efectua orele suplimentare şi cum sunt recompensate?

În ceea ce priveşte prima întrebare munca suplimentară se face la solicitarea angajatorului şi cu acordul angajatului, iar pentru efectuarea ei este necesară solicitarea din partea angajatorului şi acordul salariatului. Mai mult …

cc-olesea

Potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă, şi în 2015 Guvernul va interzice acordarea premiilor, tichetelor de masă şi primelor de vacanţă către bugetari şi va continua să răsplătească munca suplimentară efectuată de aceştia peste durata normală a timpului de lucru, inclusiv în week-end şi de sărbători, doar cu timp liber, nu cu bani.

În anul 2015, autorităţile şi instituţiile publice, indiferent de modul de finanţare, nu vor acorda premii şi prime de vacanţă. În anul 2015, instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, cu excepţia instituţiilor finanţate integral din venituri proprii şi unităţilor din articolul 93 Legea privind reforma în domeniul sănătăţii, nu acordă tichete de masă personalului din cadrul acestora. În bugetele pe anul 2015 ale instituţiilor şi autorităţilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, nu se prevăd sume pentru acordarea de tichete-cadou, tichete de vacanţă şi vouchere de vacanţă personalului din cadrul acestora. Mai mult …