Tag-Archive for » munca nedeclarată «

Modificarea legislaţiei din domeniul muncii din vara anului trecut şi înăsprirea sancţiunilor pentru munca nedeclarată au dus la majorarea numărului contractelor de muncă individuale cu normă întreagă, a declarat directorul din cadrul Inspecţiei Muncii, în cadrul unei conferinţe de presă.

Potrivit acesteia, un moment important a fost cel din vara anului trecută, când s-a modificat legislaţia din sector.  Mai mult …

Amenzile pentru munca nedeclarată vor fi limitate la 200.000 de lei, dar angajatorii care continuă activitatea fără să renunțe la această practică nici după ce au fost sancționați de inspectori vor risca inclusiv pedeapsa cu închisoare, pe o perioadă de până la 2 ani.

Noile reguli sunt pregătite să primească astăzi votul final al Parlamentului și, în lipsa unei amânări, să fie transmise președintelui spre promulgare și aplicare imediată.

Ministrul Muncii a declarat că Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii se va modifica în câteva puncte principale. Astfel, pentru eficientizarea activităţii de control pentru combaterea muncii nedeclarate se consideră necesară definirea muncii nedeclarate în Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, în concordanță și cu conceptul european al acestui fenomen.

Munca nedeclarată va reprezenta:
a. primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activităţii. Mai mult …

În contextul intensificării muncii la negru legiuitorul propune măsuri pentru prevenirea şi sancţionarea mai aspră a celor care nu încheie contracte de muncă.

Noutatea legislativă o reprezintă propunerea de modificare a Codului muncii, propunere care se află în momentul de faţă în dezbatere publică.

S-a avut în vedere că în exercitarea activităţii de control inspectorii de muncă au identificat numeroase situaţii de muncă nedeclarată care nu au putut fi încadrate ca atare și nu au putut fi sancționate, având în vedere faptul că în Codul Muncii nu avem reglementată o definiție a muncii nedeclarate, precum şi faptul că actul normativ prevede sancţiune doar pentru fapta de a primi la muncă o persoană fără încheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă anterior începerii activităţii, nu şi pentru munca nedeclarată parţial. Mai mult …

lc
În cadrul şedinţei din 2 februarie 2016, Parlamentul European a aprobat propunerea legislativă privind crearea unei platforme europene privind cooperarea între ministerele muncii, sindicatele și asociațiile angajatorilor din statele membre a Uniunii Europene în vederea combaterii muncii nedeclarate.

Amendamentele la propunerea legislativă au fost aprobate cu votul a 619 de deputaţi, 69 au fost contra, iar 7 s-au abținut de la vot. Obiectivul platformei pe termen lung este de a contribui la îmbunătățirea condițiilor de muncă și integrarea lucrătorilor nedeclarați pe piața muncii.

Munca nedeclarată” se referă în general la orice activitate legală prin natura ei și care nu este declarată autorităților publice. Potrivit statisticilor economia reprezentată de munca nedeclarată reprezintă 18% din PIB-ul Uniunii Europene.

Potrivit unor date publicate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în primele două luni ale acestui an, după 74.280 controale pentru combaterea muncii nedeclarate, efectuate de Inspecţia Muncii, au fost aplicate amenzi în valoare de 67,697 milioane lei.
Conform datelor, în perioada ianuarie-septembrie 2012, 11.117 persoane munceau „la negru”. Prin urmare, 4.332 angajatori au fost sancţionaţi pentru utilizarea forţei de muncă fără forme legale.