Categories
Proiecte şi propuneri legislative

Mandatarea MTI în vederea înfiinţării Academiei Regionale de Aviaţie Civilă

A fost propus spre dezbatere proiectul de lege pentru mandatarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în vederea înfiinţării Academiei Regionale de Aviaţie Civilă, pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1999 privind înfiinţarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, cu modificările ulterioare, şi pentru aprobarea finanţării unor programe de formare personal aeronautic.
Astfel, sursele de finanţare ale Academiei se vor asigura din venituri proprii, credite bancare, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite, dar şi din sume alocate de la bugetul de stat în condiţiile legislaţiei cu privire la ajutorul de stat.
Conform proiectului, Academia va avea ca obiect principal de activitate formarea personalului aeronautic civil, în conformitate cu cerinţele specifice ale Organizaţiei Aviaţiei Civile Internationale şi ale Uniunii Europene în domeniul aviaţiei civile. Totodată, va desfăşura şi activităţi de pregătirea periodică, de specialitate sau de perfecţionare profesională a personalului aeronautic, operaţiuni aeriene civile.
În vederea asigurării continuităţii procesului de pregătire a  personalului aeronautic pe teritoriul României, anual se vor aloca de la bugetul de stat fonduri pentru finanţarea unor cursuri de pregătire a personalului aeronautic în cadrul unor organizaţii de pregătire specifică, persoane juridice stabilite în România în conformitate cu prevederile Tratatului privind înfiinţarea Uniunii Europene.
Fondurile prevăzute se vor utiliza sub formă de burse acordate de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii elevilor care se înscriu la cursurile stabilite.
Tipul şi durata cursurilor pentru care se acordă bursele, dar şi numărul şi valoarea burselor se vor stabili prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie anual de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.