Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Legea privind protejarea monumentelor istorice va suferi modificări

Ministerul Culturii a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

Modificările propuse prin prezentul proiect vizează în primul rând corelarea dispoziţiilor Legii nr. 422/2001 cu cele ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Totodată, modificările vizează corectarea şi clarificarea unor formulări neclare, care au îngreunat, şi, uneori, chiar au blocat unele proceduri administrative.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Un proiect prevede modificarea Legii privind protejarea monumentelor istorice

Ministerul Culturii a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Regulamentul de organizare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice a suferit modificări!

Ordinul nr. 3450/2020 prevede modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.173/2013.

Categories
Economie Ştiri

Normele metodologice privind atestarea specialiştilor în domeniul protejării monumentelor istorice au fost completate

În Monitorul Oficial nr. 894/2020 a fost publicat Ordinul nr. 3190/2020 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind atestarea specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.495/2010.

Categories
Economie Fiscalitate Ştiri

Clădirile, monumente istorice, vor fi scutite de la plata impozitului

Președintele a promulgat vineri actul normativ pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care prevede scutirea de la plata impozitelor pentru clădirile monumente istorice.

Potrivit legii, vor fi scutite de la plata impozitelor clădirile și suprafețele de teren aferente care sunt clasate drept monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee sau case memoriale, indiferent de proprietar, și care au fațada stradală și principală renovată sau reabilitată, cu excepția încăperilor folosite pentru activități economice.

Categories
Articole

Emiterea de către Ministerul Culturii şi Cultelor a unor avize încalcă dispoziţiile constituţionale?

descarcaremon-istoricMonumentele istorice au un regim juridic special reglementat în Legea nr. 422/2001 republicată în Monitorul Oficial nr. 938/2006. Datorită acestui regim special, proprietarii, persoane fizice sau juridice de drept privat, care intenţionează să vândă monumente istorice, transmit serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor înştiinţarea privind intenţia de vânzare, însoţită de documentaţia stabilită prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.

Potrivit ştirilor juridice, în vederea protejării monumentelor istorice Ministerul Culturii şi Cultelor îndeplineşte, direct sau prin serviciile sale publice deconcentrate ori prin alte instituţii publice subordonate au ca şi atribuţii avizarea reglementărilor, normelor şi metodologiilor elaborate de autorităţile şi instituţiile publice abilitate, privind: prevenirea şi stingerea incendiilor la monumente istorice şi măsurile de protecţie specială a monumentelor istorice în caz de conflict armat, de protecţie împotriva actelor de terorism sau în situaţii de urgenţă.