Tag-Archive for » monitorizare «

Austria pregăteşte o lege prin care să ofere poliţiei autoritatea de a monitoriza serviciile de mesagerie într-o tentativă de a contracara infractorii care evită din ce în ce mai mult să comunice telefonic.

Guvernul a cerut unui grup de experţi politici, IT, în drepturi civile şi juriști să analizeze proiectul de lege care ar permite monitorizarea în timp real a discuţiilor prin serviciile şi aplicaţiile de mesagerie, a declarant un oficial din Ministerul Justiţiei.

Supravegherea ar fi permisă numai prin mandate judecătorești în cazul anchetelor vizând activităţi teroriste şi alte infracţiuni ce pot fi pedepsite cu până la cinci ani de închisoare.

Consiliul Concurenței monitorizează situația de pe piața energiei electrice, unde există suspiciuni cu privire la cauzele care au dus la creșterea prețurilor iarna trecută, și va deschide o investigație dacă vor exista suficiente indicii de încălcare a legii, a anunțat președintele Consiliului Concurenței.

Acesta a declarat: “Există suspiciuni cu privire la lucrurile care s-au întâmplat în iarnă și modul în care se repercutează ele în continuare în prețul electricității. Este o zonă pe care o monitorizăm. Dacă vom avea suficiente indicii, vom deschide o acțiune. Momentan suntem doar în analiză, dar nu suntem surzi la plângerile dumneavoastră și nu ignorăm semnalele pe care le primim din piață”.

documentsMinisterul Fondurilor Europene a anunţat că prin Ordinul nr. 2415 din 23 noiembrie 2016 al ministrului Fondurilor Europene a fost înființat comitetul de coordonare a proiectului “Centrul internaţional pentru studii avansate asupra sistemelor fluvii –mări (DANUBIUS – RI)”.

Comitetul are rol decizional privind toate aspectele referitoare la pregătirea, derularea şi monitorizarea post-implementare şi referitor la strategia de comunicare a proiectului. Comitetul va urmări îndeplinirea planului de acţiune al proiectului, evoluţiile, barierele în implementare şi soluţiile pentru depăşirea lor, mai arată MFE.

De asemenea, MFE mai precizează că din acest organism fac parte reprezentanți ai Ministerului Fondurilor Europene, Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare, Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină și ai Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice.

medici_58556900Preşedintele Autorităţii Naţionale de Management a Calităţii în Sănătate (ANMCS), Vasile Cepoi, a declarat că, începând de săptămâna viitoare, va avea loc monitorizarea spitalelor acreditate. Controale inopinate vor avea loc acolo unde raportările nu sunt credibile.

În acest sens au fost pregătite toate chestionarele necesare care urmează să fie trimise la spitale, iar acestea la rândul lor urmează să transmită la ANMCS informaţii necesare pentru calcularea indicatorilor de monitorizare.

În cazul în care indicatorii ne relevă evoluţia dorită, se vor efectua controale inopinate şi reevaluarea acreditării spitalului. Controalele inopinate vor apărea atunci când tendinţa indicatorilor raportaţi arată că există o problemă.

Metodologia de monitorizare a spitalelor acreditate are două scopuri, pentru a se vedea dacă există preocupare în rândul spitalelor în ceea ce priveşte îmbunătăţirea activităţii şi asigurarea siguranţei pacientului, dar şi pentru a se corecta deficienţele de măsurarea a calităţii constatate în primul ciclu de acreditare.

ciolosPremierul Dacian Cioloș a declarat că a constatat o problemă legislativă în privința procesului de verificare și monitorizare a biocidelor, prin urmare a solicitat Ministerului Sănătății să vină cu un proiect de modificare a unei Hotărâri de Guvern pentru creșterea exigenței procesului de control și de monitorizare a biocidelor.

De asemenea, Dacian Cioloș a mai precizat că pentru a ameliora situația în sistemul de sănătate și pentru a recâștiga încrederea cetățenilor urmează să fie organizate discuții cu un grup de experți privind măsurile care pot fi luate.

Așa cum am mai declarat deja, sănătatea devine o prioritate pentru mine pentru următoarele luni de mandat și vom căuta toate măsurile pe care le putem lua pe termen scurt și pe termen mediu, deci în următoarele luni, pentru a ameliora situația în acest sector“, a adăugat prim-ministrul.

computerMinisterul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a lansat în dezbatere publică un Proiect de Lege privind amenajarea spațiului maritim.

“Scopul principal al amenajării spațiului maritim constă în a promova dezvoltarea durabilă şi în a identifica utilizarea spaţiului maritim pentru diferite utilizări maritime, precum şi în a gestiona utilizările spaţiale şi conflictele din zonele marine”, se arată în expunerea de motive a proiectului. Un alt scop important este identificarea şi încurajarea utilizărilor multiple, în conformitate cu legislaţia şi politicile naţionale relevante.

De asemenea, proiectul de act normativ prevede obiectivele activităţii de amenajare a spaţiului maritim, modul de elaborare a planului de amenajare a spaţiului maritim, procedurile privind informarea şi consultarea părţilor interesate şi cooperarea cu statele membre şi statele terţe, precum şi desemnarea autorităţilor competente pentru elaborarea şi monitorizarea implementării planului de amenajare a spaţiului maritim.

auditstatutarViaţa economică se complică de la an la an. Concomitent, sporesc şi provocările cărora trebuie să le facă faţă profesioniştii din zona financiar-contabilă. Complexitatea unei probleme financiar-contabile îl poate pune pe specialist într-o postură asemănătoare cu aceea a croitorului nevoit să măsoare de zece ori înainte de-a efectua o singură tăietură a materialului. Uneori, pentru ca lucrarea să iasă bine, este nevoie de verificările şi îndrumările altui meseriaş; de o a doua părere, una independentă şi imparţială. Mai mult …

56e975d758f8b4c8ab132fc425ac34a2_LProiectul de lege referitor la instituirea unor măsuri temporare pentru monitorizarea exporturilor şi livrărilor intra-comunitare de materiale lemnoase a fost adoptat de Senat, şi prevede monitorizarea exporturilor şi a livrărilor intra-comunitare de materiale lemnoase, sub formă de buşteni, cherestele şi lemn de foc încadrate în poziţiile tarifare 4.401, 4.403 şi 4.407 prevăzute în anexa Regulamentului UE nr. 995/2010 al PE şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn şi care sunt condiţionate de prezentarea avizului de însoţire a materialelor lemnoase, se instituie licenţă de supraveghere.

De asemenea toate exporturile şi livrările intra-comunitare de material lemnos trebuie să fie însoţite de licenţă, care este emisă de Ministerul Economiei, cu avizul Institutului Naţional de Statistică şi al Ministerului Mediului pentru export şi livrări intra-comunitare.

Licenţa trebuie să conţină:
– elemente de identificare a emitentului, solicitantului,
– provenienţa,
– încadrarea tarifară,
– sortimentul materialului lemnos,
– cantitatea exprimată în metri cubi,
– preţul de vânzare şi destinaţia,
– modalitatea de transport în afara ţării
– biroul vamal prin care se face exportul sau punctul de trecere al frontierei României în cazul livrărilor intra-comunitare.

descărcareMinisterul Finanțelor Publice a supus spre dezbatere publică proiectul de Ordonanță de urgență privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

Prin  Decizia Comisiei Europene nr. C(2014) 5515 din 6 august 2014 a fost aprobat Acordul de Parteneriat al României pentru perioada de programare financiară 2014 – 2020.

În acest document care asigură baza strategică pentru utilizarea Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii, România şi-a asumat un plan de acţiune pentru îndeplinirea condiţionalităţii orizontale ex-ante privind domeniul achiziţiilor publice.

Conform măsurilor prevăzute în Acordul de Parteneriat, România trebuie să finalizeze până la sfârşitul lunii iunie 2015 Strategia Naţională în domeniul achiziţiilor publice pentru a asigura reforma sistemului naţional în domeniul achiziţiilor publice, cu îndeplinirea următoarelor obiective:

  1. un cadru legislativ clar, stabil și coerent;
  2. un cadru instituțional eficient;
  3. mecanisme eficiente de verificare și control;
  4. consolidarea eficacității sistemului de căi de atac;
  5. dezvoltarea functiei de monitorizare a pieţei.

Mai mult …

familiePentru orice copil, părinţii sunt de neînlocuit! Numai că, tot pentru binele copiilor, părinţii devin câteodată rătăcitori pe meleaguri străine, căutând să câştige o pâine mai dulce decât mămăliga rece de acasă. Speră că banii agonisiţi în pribegie îi vor ajuta, măcar, pentru croirea unui destin mai bun pentru copiii rămaşi în ţară cu inima chinuită de dorul de mamă, de tată.

Despărţirea e sfâşietoare şi pentru părinţi, şi pentru copii. Copiilor le e tare greu, chiar dacă banii trimişi lunar de către părinţii plecaţi peste mări şi ţări le asigură, poate, condiţii de trai mai bune. Adeseori, aceşti copii ajung să treacă prin imense suferinţe sufleteşti, din pricina absenţei celor ce le-au dat viaţă. La nivel comportamental, acest lucru poate să se traducă prin scăderea performanţei şcolare, abandon şcolar, fapte antisociale. Mai mult …