Categories
Activităţi industriale Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Măsuri pentru a încuraja reutilizarea deşeurilor

Conform Directivei 2008/98/CE statele membre au obligaţia de a lua măsuri pentru a încuraja reutilizarea, ca parte a programelor lor de prevenire a generării de deşeuri, şi pentru a monitoriza şi evalua punerea în aplicare a măsurilor adoptate privind reutilizarea prin măsurarea gradului de reutilizare pe baza unei metodologii comune, care urmează să fie stabilită de Comisie.