Categories
Proiecte şi propuneri legislative

Modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 83/2010 într-un proiect de dezbatere

Pe saitul Ministerului Justiţie a fost publicat un proiect pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 83/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale.
În modul acesta în temeiul articolului 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice acest proiect.
Modificările conform proiectului dat vizează articolul 8, preambulul alineatului (2) şi alineatul (3) precum şi articolul 18, litera d) a punctului II din cadrul literei A a alineatului (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 83/2010.