Tag-Archive for » modificări legislative «

Multă dreptate a avut înțeleptul anonim, când a spus că un nesăbuit aruncă o piatră în apă și, apoi, zece oameni iscusiți nu izbutesc s-o mai scoată la suprafață. Așa s-au petrecut lucrurile și după ce a avut loc abuzivul proces de trecere a terenurilor din proprietatea privată în cea de stat (din perioada comunistă).

Milioane de proprietari au fost lăsați fără pământurile dobândite cu mari sacrificii. Deși a trecut multă apă pe Dunăre de la schimbarea din decembrie 1989, efectele colectivizării și ale preluării de către stat a terenurilor aflate în proprietate privată mai sunt resimțite și astăzi. Consecința preluării abuzive a terenurilor de către stat? Un haos de nedescris. Chiar și după ce legea a îngăduit retrocedarea, nu s-a lucrat întotdeauna cu onestitate și competență. Mai e de muncit, pe palier legislativ! Mai mult …

Legislația fiscală e suficient de stufoasă, de încâlcită, pentru a putea fi comparată cu o junglă imensă. Precum selva braziliană, legislația fiscală e un teritoriu al neprevăzutului. Schimbările se produc peste noapte și, pe acest teritoriu aflat în continuă transformare, unde lucrurile învățate ieri pot să nu mai fie valabile mâine, te poți rătăci cu ușurință, înaintând pe căi greșite.

În interpretarea și aplicarea legislației fiscale, la fel ca într-o expediție printr-o pădure tropicală, unde pericolele, necunoscutul, se află la tot pasul, nu-ți poți îngădui să greșești prea des. Și nici să te bazezi pe bănuieli, pe informații neverificate. Pentru a răzbi prin hățișul legislativ e necesar să nu ratezi nicio informație nouă privind modul în care se aplică prevederile Codului Fiscal. Mai mult …

România se situează, pentru al patrulea an consecutiv, pe primul loc în topul regional al modificărilor legislative, cu peste un sfert (280 legi) din totalul de 1.040 legi adoptate între 1 august 2016-1 august 2017 în șase țări din Europa Centrală și de Est (ECE).

Clasamentul se menține neschimbat față de ultimii doi ani, cu Polonia (220 de legi) pe locul al doilea, urmată de Ungaria (200 de legi). Mai mult …

LC-Olesea

În 16 aprilie Camera Deputaţilor a aprobat proiectul de lege privind Noul Cod al Insolvenţei. Pentru adoptarea noului proiect de lege şi-au dat votul 212 deputaţi, 111 au fost împotrivă, iar 8 deputaţi s-au abţinut de la vot.

Noul cod al insolvenţei reprezintă o modificare a OUG nr. 91/2013 care a intrat în vigoare pe 25 octombrie 2013, dar care a fost declarată neconstituţională, începând cu 1 noiembrie 2013. Prin urmare actualmente insolvenţa firmelor se face conform Legii nr. 85/2006. 

Actul legislativ prevede modificări  legate de perioada de insolvenţă a unei firme, care s-a hotărât să fie de trei ani şi să fie prelungită încă pentru un an de zile. Deasemenea documentul prevede modificări privind insolvenţa debitorului, astfel acesta poate demara procedura de insolvenţă doar atunci când valoarea-prag este de 40.000 de lei. Pe lângă aceasta s-a decis ca vechimea minimă a creanţei pentru care se poate cere insolvenţa să fie de 60 de zile. Mai mult …

163777-publimedia-adriana-neagoeSe pregătesc noi modificări ale legislaţiei privind regimul circulaţiei rutiere în România, pentru această toamnă, de către Ministerul de Interne, acestea vizând câteva aspecte importante care privesc prevenirea abaterilor rutiere grave, obiectivul principal fiind reducerea numărului de morţi şi răniţi de pe şoselele României.

Radu Stroe a subliniat că se va introduce în lege suspendarea dreptului de a conduce dacă cel care este amendat nu îşi plăteşte amenda într-un termen de o lună.

Potrivit proiectului de Ordonanţă de Urgenţă care modifică Legea circulaţiei pe drumurile publice:
– şoferii care produc accidente rutiere după ce au trecut pe culoarea roşie a semaforului riscă să rămână fără permis de conducere pentru trei ani şi să primească între 125 şi 200 de puncte-amendă;
– şoferii care conduc sub influenţa băuturilor alcoolice, excluzând situaţia în care este vorba despre o infracţiune, şi produc un accident rutier din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale, vor avea permisul suspendat pe patru ani şi vor primi între 125 şi 200 de puncte-amendă;
– conducerea unui autovehicul a cărui înmatriculare este suspendată se sancţionează contravenţional cu 21-124 puncte-amendă şi măsura complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de un an;
– se va majora şi sancţiunea pentru nepurtarea centurii de siguranţă şi a căştii de protecţie, de la 2-3 puncte amendă, atât cât este în prezent, la 9-20 puncte amendă, ş.a.
De asemenea, acest proiect prevede obligativitatea monitorizării video a probei practice la examenul pentru obţinerea permisului de conducere, pentru asigurarea şi verificarea corectitudinii examinării.

Ministrul de Interne a adăugat că este conştient de faptul că şoferii nu îl vor aplauda pentru aceste modificări ale legislaţiei, însă este sigur de faptul că, în acest mod, vor putea fi salvate mai multe vieţi.

modif-legislative

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin Administraţia Fondului de Mediu supune consultării publice a proiectului de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

Schimbările preconizate au ca scop clarificarea aplicării juste şi echitabile a taxelor şi contribuţiilor la Fondul pentru mediu, precum şi corelarea prevederilor legale din alte acte normative care privesc atât sursele de venit la bugetul Fondului pentru mediu, cât şi proiectele şi programele ce se finanţează din acestea. Instituirea taxei pentru eliminarea finală prin depozitare şi correcturile aduse textului iniţial se vor constitui în instrumente menite a asigura îndeplinirea obligaţiilor de colectare separată, tratare – reciclare şi valorificare a deşeurilor municipale şi deşeurilor de ambalaje ce revin României ca stat membru al Uniunii Europene şi se vor traduce, prin încasări mai mari la bugetul Fondului pentru mediu, în surse de finanţare pentru proiectele şi programele enumerate mai sus.

Astfel modificarea vizează reglementarea modalităţii de calcul a contribuţiei şi în situaţia în care unităţile administrativ teritoriale, aveau această obligaţie, nu au organizat serviciul public de salubrizare. La acest moment, există unităţi administrativ-teritoriale care, pe motiv că nu colectează nicio cantitate de deşeuri municipale, nu plătesc contribuţie la Fondul pentru mediu.

De asemenea proiectul de act normativ priveşte definirea bazei de impunere în cazul introducerii pe piaţa naţională a substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu prin achiziţii intracomunitare.

punere sub interdictieModificarea şi completarea OUG nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare, prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului a fost votată, marţi, de senatori.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare introducerea unor modificări şi completări ce decurg din statutul instituţiei, respectiv acela de instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi coordonarea ministrului Economiei.

Printre modificările aduse se găsesc: schimbarea numelui instituţiei din Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) în Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS), în toate actele normative în vigoare, reducerea numărului de vicepreşedinţi de la 4 la 3, precum şi definirea modului de înregistrare în contabilitate a sumelor obţinute din valorificarea creanţelor.

azilMiercuri, Guvernul a adoptat o ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii azilului care prevede că persoanele care dobândesc o formă de protecţie în România vor beneficia de un ajutor lunar nerambursabil.

Actul normativ stipulează transformarea ajutorului lunar rambursabil pentru aceste persoane în ajutor lunar nerambursabil şi raportarea cuantumului acestuia la indicatorul social de referinţă (ISR).

Potrivit actului normativ adoptat, dacă timp de trei luni se constată că ajutorul nu este ridicat, plata acestuia se suspendă iar în cazul în care până la finalizarea termenului de nouă luni prevăzut de lege nu a fost solicitat, ajutorul nu se mai acordă. De asemenea, actul normativ prevede reglementarea situaţiilor pentru care nu a mai fost posibilă recuperarea sumei acordate cu titlu de ajutor rambursabil, aşa cum prevedea iniţial legea, prin stingerea debitelor, acestea fiind imposibil de recuperat în condiţiile în care persoanele care au beneficiat nu se mai află pe teritoriul României.

MADR_În Monitorul Oficial al României a fost dată publicării Hotărârea Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 474 / 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Combaterea Secetei, a Degradării Terenurilor şi a Deşertificării.

Astfel, în vederea operaţionalizării comitetului naţional şi finalizării ”Strategiei naţionale de combatere privind reducerea efectelor secetei, prevenirea şi combaterea degradării terenurilor şi deşertificării, pe termen scurt, mediu şi lung”, se propun următoarele modificări în textul Hotărârii Guvernului nr. 474/2004:

– Actualizarea denumirii instituţiilor publice, acolo unde este cazul;

– Actualizarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 474/2004, care reprezintă lista instituţiilor reprezentate în Comitetul Naţional pentru Combaterea Secetei, a Degradării Terenurilor şi a Deşertificării, ca urmare a restructurării şi reorganizării instituţiilor reprezentate în comitetul naţional.

04-usl-parlamentPreşedintele Traian Băsescu a trimis Parlamentului o cerere de reexaminare a Legii de aprobare a OUG 7/2011 care modifică Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.

Preşedintele declară în cerere că în cuprinsul actului normativ trimis spre promulgare se prevede că “modificarea prin planuri urbanistice zonale de zone ale unei unităţi teritoriale de referinţă, stabilite prin reglementări aprobate prin Planul urbanistic general poate fi finanţată de persoane juridice şi/sau fizice” şi că, “în această situaţie, coeficientul de utilizare al terenului (CUT) propus de noua reglementare nu îl va putea depăşi pe cel aprobat iniţial cu mai mult de 20%, o singură dată”.

Preşedintele arată că prin actul normativ trimis spre promulgare sunt eliminate limitele de suprafaţă pentru extinderea intravilanului prin planul urbanistic zonal.

Şeful statului mai arată că în legea înaintată spre promulgare se reglementează avizarea şi aprobarea documentaţiei de urbanism elaborată în baza unor certificate sau avize depuse la autoritatea locală competentă şi neaprobate până la data intrării în vigoare a legii.