Tag-Archive for » modificare «

Recent s-a semnat un protocol conform căruia în maximum 30 de zile va fi promovat un proiect de Ordonanță pentru modificarea legii privind transportul în regim de taxi, transportatorii anunțând că renunță la protestele programate în următoarele două zile.

S-a declarat că va fi promovat în maxim 30 de zile proiectul de Ordonanță de urgență cu privire la modificarea Legii nr. 38, privind transportul în regim de taxi și regim de închiriere, transmis în consultare prealabilă de Ministerul Transporturilor către MAI și MDRAP, administrației publice și fondurilor europene.

Proiectul a fost întocmit în urma discuțiilor cu reprezentanții noștri, ai transportatorilor

ANCPISituația juridică a unui imobil trebuie să poată fi cunoscută oricând este nevoie, cu minime eforturi! Prin urmare, oricând trebuie să se poată stabili cu precizie, cu privire la un imobil oarecare, cine este proprietarul său, dacă există ipoteci, sarcini imobiliare sau indisponibilizări. Obiectul publicității imobiliare bazată pe sistemul de evidență al cadastrului general este înscrierea în cartea funciară a acelor acte sau fapte juridice care au legătură cu bunurile imobile.

Sistemul de publicitate imobiliară trebuie să fie supus unui neîncetat proces de perfecționare și adaptare, date fiind frecventele modificări de natură socială și economică care survin în actuala epocă. Acest proces de adaptare, care se desfășoară prin emiterea unor noi acte normative și/sau modificarea celor vechi, are loc în scopul asigurării unor relații juridice ale căror consecințe trebuie să fie caracterizate de un nivel sporit de predictibilitate. Mai mult …

prima-casa-300x193Cu scopul stimulării achiziţiei de locuinţe noi în cadrul programului “Prima casă”, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) propune modificarea legislaţiei astfel încât Strategia programului pentru 2017-2021, adoptată recent de Guvern, care prevede stimularea achiziţiei de locuinţe mai noi de cinci ani, să intre în vigoare de la data de 1 ianuarie 2017.

Astfel, proiectul propune, pentru locuinţe noi şi/sau consolidate, introducerea unor reglementări privind garantarea de către stat în procent de 50% din valoarea creditelor destinate achiziţiei de locuinţe, iar pentru locuinţele mai vechi procentul garantat de stat va fi de 40% în valoarea creditelor destinate achiziţiei de locuinţe.

De asemenea se propune introducerea unei dispoziţii tranzitorii conform căreia solicitările de acordare a unei finanţări garantate transmise până la data intrării în vigoare a noii ordonanţe se soluţionează prin aplicarea dispoziţiilor legale în vigoare la data depunerii lor.

utila-depasita-620x400

Codul Muncii ar urma să fie modificat, astfel încât angajaţii din unele domenii ar putea lucra mai multe ore suplimentare, dar plătite. De asemenea, se va da posibilitatea angajatorului să treacă în contractul de muncă această prevedere.

Proiectul este negociat de angajatori şi sindicate, iar patronatele spun că modificarea legii ar duce la recunoaşterea oficială a orelor lucrate în plus.

Patronatele și sindicatele au negociat și o listă de domenii în care se pot aplica aceste modificări. Astfel, printre aceste domenii se numără activităţi la distanţă, securitate şi supraveghere, servicii medicale continue, servicii de presă, radio, televiziune, servicii de poștă și telecomunicații, dar şi multe alte domenii în care și în prezent se stă peste program.

hexi-pharma01-465x390

Guvernul a adoptat o Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, care aduce schimbări importante în privința selectării managerilor unităților sanitare publice.

Prin această ordonanță de urgență se lărgeşte sfera persoanelor care pot ocupa această funcţie. Astfel, selecția managerilor se va putea face și din rândul altor categorii de specialişti cu experienţă şi abilităţi de conducere dovedite. Nu va fi obligatoriu să fie cadru universitar sau medic primar, cum a fost până în prezent.

De asemenea, au fost extinse și incompatibilitățile pentru manager şi ceilalţi membri ai comitetului director. Astfel, aceste funcții devin incompatibile cu cele de conducere, administrare şi control la nivelul partidelor politice sau al societăţilor comerciale.

Pentru ocuparea acestor funcţii vor fi organizate concursuri, deoarece aceasta reprezintă metoda cea mai obiectivă şi transparentă pentru desemnarea celei mai potrivite persoane.

Potrivit actului normativ, condițiile de exercitare a activităților de manager vor fi stabilite prin ordin al ministrului sănătății și prin contractul de management.

13

Guvernul vrea să modifice legea locuinţei, aflată în vigoare din 1996, în sensul actualizării standardelor minimale privind locuinţele publice. Rezultatul aşteptat este reducerea cu cel mult 15% a suprafeţelor minime obligatorii pe care orice locuinţă construită în România ar trebui să le aibă.

Scopul principal este creşterea numărului de locuinţe publice, care momentan reprezintă 2% din fondul imobiliar al ţării.

Planul face parte din Strategia Naţională a Locuirii, document întocmit de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), care a fost lansat în consultare publică încă din luna iulie a acestui an.

În prezent, pentru a respecta legea, o familie formată din şase persoane trebuie să locuiască într-un spaţiu cu o suprafaţă construită de minim 144 mp, cu peste 50% mai mare decât standardul britanic, însă în realitate sunt astfel de familii care nu au nici 10 mp.

doctor_71548500

Ministerul Sănătăţii doreşte suplimentarea cu 700 de posturi pentru unităţile finanţate integral de la bugetul de stat, dintre care 500 pentru serviciile de ambulanţă şi 200 pentru medicii rezidenţi.

Prevederile sunt cuprinse într-un proiect de modificare a Hotărârii de Guvern nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii. Proiectul a fost pubicat pe site-ul instituţiei şi se va afla în consultare publică până pe 23 decembrie.

Impactul financiar determinat de majorarea numarului maxim de posturi pentru medicii rezidenţi este de 501.600 de lei lunar, fără cote şi de 615.000 de lei lunar, inclusiv cote. Impactul financiar determinat de creşterea cu 500 a numarului de posturi pentru serviciile de ambulanţă este de 2.158.000 de lei lunar, fără cote şi de 2.645.700 de lei lunar, inclusiv cote.

Dacă proiectul va fi aprobat, numărul maxim de posturi la unităţile finanţate integral de la bugetul de stat ar urma să fie de 18.196.

Totodată, în nota de fundamentare a proiectului este menționată și suplimentarea cu 108 posturi pentru Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București (SNSPMPDSB).

background3-640x300

Cadrul normativ în domeniul cadastrului şi publicităţii imobiliare, a cunoscut de la momentul adoptării Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, până în prezent, numeroase modificări şi completări, astfel că, este necesară restructurarea și simplificarea întregii legi.

În acest sens, Ministerul Dezvoltătii Regionale și Administrației Publice lansează în dezbatere publică proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996. Mai mult …

cod penal
Modificarea Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală a intart în dezbateri
la Comisia Juridică din Senat. Schimbările vizează, printre altele, eliminarea răspunderii penale în cazul celor care au comis o infracţiune, dar se autodenunţă şi acoperă prejudiciul creat. Altă propunere este creşterea pedepselor pentru trafic de influenţă şi dare şi luare de mită.

De asemenea, se propune schimbarea limitelor de pedeapsă cu închisoarea ce priveşte traficul de influenţă, între trei şi nouă ani, luare de mită între patru şi 12 ani, faţă de trei şi zece ani, iar pentru condamnaţii care dau mită, limitele ar urma să fie trei şi nouă ani.

images-7

În data de 19 octombrie 2016, Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice.

Actul normativ aduce următoarele noutăţi:

  • instituie explicit la nivelul legii competenţa primului-ministru de a conduce activităţile în domeniul PIC şi de a emite decizii referitoare la atribuţiile ce-i revin;
  • instituie obligativitatea, pentru toate persoanele de drept public şi privat de a participa la procesul de identificare şi desemnare a ICN/ICE dacă acestea desfăşoară activităţi în sectoarele şi subsectoarele menţionate în anexa nr. 1 a prezentului act normativ;
  • asigură o mai bună înţelegere obligaţiilor ce revin tuturor actorilor implicaţi în respectarea prevederilor legislative privind protecţia informaţiilor clasificate prin enunţarea acestora într-o secţiune distinctă;
  • instituie mecanismul pentru identificare a potenţialelor infrastructuri critice naţionale care în prezent nu au identificate autorităţi publice responsabile;

Mai mult …