Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Bugetul Ministerului Transporturilor a fost suplimentat!

OUG nr. 161/2020 a completat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare.

Suma de 130.000 mii lei, din totalul sumei prevăzute în bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor la capitolul 84.01 – Transporturi, subcapitolul 84.01.01 – Administraţie centrală, titlul 72 – Active financiare, articolul 72.01 – Active financiare, alineatul – 72.01.01 Participarea la capitalul social al societăţilor comerciale, se alocă pentru majorarea, în condiţiile legii, a contribuţiei statului la capitalul social al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. – Călători» – S.A.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ministerul Transporturilor doreşte deblocarea marilor lucrări de infrastructură!

Ministrul Transporturilor a declarat că la nivelul ministerului pe care îl reprezintă a fost iniţiat un proiect de ordonanţă de urgenţă prin care se doreşte rezolvarea problemei contestaţiilor, care blochează marile lucrări de infrastructură din România.

Categories
Economie Ştiri Transporturi

Ministerul Transporturilor a lansat în dezbatere publică un proiect pentru accelerarea lucrărilor de infrastructură

Ministerul Transporturilor a lansat în dezbatere publică un proiect de act normativ pentru accelerarea lucrărilor de infrastructură. Printre măsurile propuse se numără emiterea imediată a autorizaţiei de construire pentru lucrările de interes public, modificări la procedurile de mediu şi la cele de contestaţii.

Una dintre măsurile propuse de Ministerul Transporturilor vizează modificarea dispozițiilor art. 24 alin. (4) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, astfel încât autorizaţia de construire pentru lucrări, în toate cazurile, inclusiv pentru construcții noi, să se emită imediat.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri Transporturi

A fost aprobat obiectivul de investiţii pentru Autostrada Unirii!

Autostrada Unirii începe la granița României cu Republica Moldova printr-un nou pod peste râul Prut și se termină printr-o conexiune cu autostrada A3 Brașov- Borș, în apropierea orașului Târgu Mureș.

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1022 din data de 29 noiembrie 2018, a fost publicată Legea nr. 291/2018 privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Iași-Târgu Mureș, Autostrada Unirii.

Categories
Activităţi industriale Ştiri

Mai multe acte normative din domeniul construcţiilor au fost modificate!

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr.795 din data de 18 septembrie 2018 a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcțiilor.

În contextul acordului de parteneriat încheiat cu Uniunea Europeană și Cărții albe a transporturilor, și a obligației de a finanța, inclusiv prin utilizarea fondurilor structurale nerambursabile, și de a finaliza cu prioritate proiectele de infrastructură transeuropeană de transport situate pe rețeaua TEN-T Core și pe rețeaua TEN-T Comprehensive.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ministerul Transporturilor a început demersurile pentru constituirea unui comitet interministerial

Ministrul Transporturilor a declarat că a început demersurile pentru constituirea unui comitet interministerial activ care să gestioneze problemele investiţiilor în infrastructura strategică pe domeniile mediu, achiziţii publice, autorizaţii de construcţie.

‘Am luat la cunoştinţă repede şi ştiam chiar mai dinainte că există multă birocraţie în eliberarea acordurilor de mediu, în eliberarea autorizaţiilor de construcţie şi aşa mai departe. Încă de la audiere am spus şi deja fac în minister un memo care să conducă la constituirea unui comitet interministerial activ care să gestioneze problemele investiţiilor în infrastructura strategică pe domeniile de mediu, achiziţii publice, autorizaţii de construcţie. Acest lucru se va întâmpla la începutul lunii martie şi în cursul lunii martie voi operaţionaliza acest comitet interministerial condus de către Ministerul Transporturilor. Am susţinere politică pentru acest demers, am toată determinarea să îl fac’, a spus Ministrul.

Categories
Activităţi industriale Articole Autorităţi şi instituţii publice Economie

Exploatarea balastierelor din apropierea drumurilor și podurilor nu se face oricum, ci doar… după noile norme!

Apa trece, pietrele rămân! În situații mai puțin fericite, apa trece și, în trecerea sa vijelioasă, cu debit multiplicat, pune la pământ și podurile care o traversează – fie ele și de piatră ori de beton armat. Nu puține au fost cazurile în care apele înfuriate ale unui râuleț ce are, în mod normal, un debit și un aspect inofensiv, au dărâmat poduri de dimensiuni considerabile, cauza fiind carierele de pietriș amplasate prea aproape.

Dat fiind că un pod nu se construiește cu una cu două și având în vedere talentul (sau, mai bine zis, viteza de melc) cu care se mișcă, uneori, autoritățile, atunci când se impune realizarea unei astfel de construcții, este necesar să conservăm, măcar, infrastructura existentă. Să păstrăm ceea ce avem!

Categories
Economie Ştiri Transporturi

A fost finalizat proiectul Codului aerian al României!

Ministerul Transporturilor a finalizat proiectul noului Cod aerian al României, document pe care l-a publicat în consultare publică la data de 9 august. Actul va reglementa atât activitățile aeronautice civile cât și pe cele militare, principalele noutăți vizând acordarea de atribuții autorităților pentru a imobiliza dronele aflate în zone de interdicție, interzicerea sechestrului și executării silite a aeronavelor de stat și obligarea aeroporturile civile de a se asigura pentru prejudicii aduse terților.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Se propune schimbarea condiţiilor în care sunt sancţionaţi transportatorii ilegali de mărfuri şi persoane

Ministerul Transporturilor vrea să scoată sintagma ”în mod repetat” din articolul de lege care prevede condiţiile în care sunt sancţionaţi transportatorii ilegali de mărfuri şi persoane, în condiţiile în care autorităţile nu pot demonstra caracterul repetat al faptei ilegale, potrivit unui proiect de Ordonanţă de Urgenţă.

În Legea nr. 38/2003 care reglementează transportul în regim de taxi, de mărfuri sau persoane, se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei persoanele fizice sau juridice “pentru efectuarea, în mod repetat, de transport public, contra cost, de persoane cu un autoturism sau de mărfuri cu un autovehicul”.

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Autoritatea de Reformă Feroviară – o nouă structură aflată în subordinea Ministerului Transporturilor

descarcareOrdonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 62/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 798/2016 prevede înfiinţarea unei noi structuri, Autoritatea de Reformă Feroviară , ce se va afla în subordinea Ministerului Transporturilor.

Autoritatea de Reformă Feroviară (A.R.F.), ca instituţie publică, cu personalitate juridică, va fi finanţată integral din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor.

Atribuţiile principale ale A.R.F. constau în:
– stabilirea şi implementarea măsurilor necesare pentru concentrarea reţelei de transport feroviar pe o reţea care poate fi administrată eficient de către administratorul infrastructurii feroviare, astfel cum aceasta va rezulta din strategia de eficientizare în domeniul reţelei feroviare, care va fi elaborată în acest sens;
– stabilirea, implementarea şi monitorizarea indicatorilor de performanţă pentru prestarea serviciilor de transport public feroviar de călători care vor sta la baza atribuirii contractelor de servicii publice, în condiţiile prevăzute de lege;
– promovarea de reglementări în domeniul subvenţionării serviciilor publice de transport feroviar de călători şi alocarea acestor subvenţii către operatorii acestor servicii pentru a asigura o administrare eficientă a resurselor financiare alocate sectorului de transport feroviar, etc.