Tag-Archive for » Ministerul Sănătăţii «

În frumoasele legende ale anticei Elade, ambrozia era un aliment aparte, rezervat numai puternicilor zei ai Olimpului, cărora le conferea tinerețe veșnică, viață fără de sfârșit. Dar tot ambrozie se numește și o plantă pe care autoritățile o consideră atât de primejdioasă pentru sănătatea umană, încât recent a trebuit să fie „scoasă în afara legii”. Parlamentul a adoptat o lege anume pentru combaterea sa, „onoare” de care nu multe dintre bălăriile de pe maidanele patriei noastre au avut parte.

Mai mult …

Ministerul Sănătăţii organizează o dezbatere publică cu privire la Legea transplantului uman. În contextul dezbaterii ministerul Sănătăţii a solicitat preluarea tuturor observaţiilor şi propunerilor transmise în cadrul procesului de dezbatere publică a proiectului Legii privind transplantul uman.

„Agenţia Naţională de Transplant şi direcţia de specialitate a Ministerului Sănătăţii au elaborat un proiect de Lege privind transplantul uman în vederea armonizării legislaţiei naţionale cu directivele europene privind standardele de calitate şi siguranţă referitoare la organele umane destinate transplantului şi a simplificării cadrului legislativ prin preluarea în noua lege a 11 acte normative din domeniul transplantului uman”, reiese dintr-un comunicat de presă transmis de ministerul Sănătăţii. Mai mult …

Ministerul Sănătăţii va avea 59 de comisii de specialitate, faţă de 28 câte există în prezent, iar zece dintre acestea vor fi destinate specialităţilor pediatrice, arată un proiect al Ministerului Sănătăţii, supus dezbaterii publice şi care stabileşte că membrii acestor organismei vor fi personalităţi cunoscute în domeniul lor de competenţă. Ministrul Sănătăţii a explicat că activitatea comisiilor de specialitate se desfăşoară cu dificultate la ora actuală din cauza unui număr semnificativ de demisii înregistrate în rândul membrilor acestora şi că este nevoie de astfel de comisii pentru fiecare specialitate, ţinând cont că le-au fost sporite atribuţiile.

De asemenea, comisiile vor elabora propuneri pentru pachetele de servicii medicale, vor colabora cu societăţile ştiinţifice sau asociaţiile profesional-ştiinţifice în problemele majore ori de interes naţional, vor stabili competenţele incluse în pregătirea pentru specialitate, vor alcătui tematicile examenului de medic specialist şi primar şi bibliografiile aferente.

Proiectul este în dezbatere publică până în 23 august.

Înființarea Academiei de Ştiinţe Medicale (ASM) a fost un răspuns la nevoia societății românești de a avea for medical academic și un corp profesional de elită format din principalii reprezentanți ai domeniilor medicale.

Principalele scopuri ale Academiei sunt: de a contribui la progresul cunoștințelor științifice în domeniul medicinei umane și altora, care au legătură cu medicina, și a le dezvolta în România, de a studia și a discuta obiectivele științifice ale organizării sanitare, asistenței și asigurărilor sociale și a-și da avizul pe baza concluziilor stabilite.

Recent potrivit ştirilor juridice a fost publicat un proiect de Hotărâre de modificare a Statului acestei instituţii academice. Mai mult …

Ministerul Sănătăţii a elaborat un proiect de ordin prin care propune modificarea substanţială a produselor din tutun astfel încât şi pe trabucurile ambalate la bucată să fie lipite etichete care să conţină avertismente cu privire la nocivitatea fumatului.

Reamintim că etichetarea produselor din tutun se modifică substanţial. Prin excepţie, ţigările (trabucurile) şi ţigările de foi care sunt introduse pe piaţa din România în pachete unitare ce conţin o singură unitate de produs vor purta pe fiecare pachet unitar şi orice ambalaj exterior avertismentul general şi unul dintre avertismentele sub formă de text”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de ordin.
Această excepţie se propune deoarece aceste produse erau exceptate de la inscripţionarea cu avertismente combinate şi în Legea nr.349/2002 din cauza dimensiunilor foarte mici ale pachetelor individuale care fac fotografiile ilizibile.

shutterstock_123556972

În data de 23 septembrie 2016, Ministerul Sănătăţii a lansat în dezbatere publică Ordinul pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant.

Potrivit proiectului, se propune modificarea titlului Ordinului ministrului sănătăţii nr. 477/2009, modificarea articolului 2 dar şi modificarea anexei.

medicamente1 (1)

Întrucât pentru anumite medicamente au fost constatate rate ale distribuției în afara teritoriului țării care pun în pericol continuitatea tratamentelor pacienților români și implicit starea de sănătate și viața acestora, este necesară intervenția autorităților pentru asigurarea unor stocuri adecvate și continue.

Astfel, Ministerul Sănătății a pus în dezbatere publică un proiect de ordin care prevede suspendarea temporară, pentru o perioadă de șase luni, a distribuirii în afara teritoriului României a medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate.

Proiectul prevede suspendarea distribuirii în afara țării a substanțelor: Ciclosporinum, Mycophenolatum, Mycophenolatum mofetilum, Tacrolimus, Mesalazinum, Atomoxetinum, Metilphenidatum, Stiripentolum, Insulinum aspart, Insulinum detemir, Insulinum lispro, Entecavirum, Dornaza alfa, Bortezomibum, Fluticasonum propionat, pulbere inhalatorie, Infliximabum, Risperidonum, pulbere și solvent pentru soluție injectabilă cu eliberare prelungită, Paliperidonum, suspensie injectabilă cu eliberare prelungită, Basiliximabum, Midodrinum, Aripiprazolum, Baclofenum, Darbepoetinum Alfa, Pegfilgrastimum, Abacavirum + Lamivudinum, Abacavirum + Lamivudinum + Zidovudinum, Lamivudinum, Fosamprenavirum, Etanerceptum.

tutun-tigari

Potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătăţii, termenul de transpunere în legislaţia naţională a Directivei 2014/40/UE privind fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor de tutun este data de 20 mai 2016.

Acest termen a fost stabilit în cadrul reuniunii Comitetului director din cadrul Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor aferente produselor din tutun şi produselor conexe.

Din 8 februarie, proiectul de Lege privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe va fi transmis, spre avizare, tuturor instituţiilor implicate. Proiectul de act normativ va fi prezentat în şedinţa de Guvern din 17 februarie.

În comunicat se mai precizează că începând cu 8 februarie vor fi puse la dispoziţia reprezentanţilor industriei de profil informaţiile complete, necesare industriei de profil pentru conformarea producţiei, respectând prevederile directivei.

Ministerul Sănătăţii are convingerea că prevederile actului normativ vor veni în sprijinul reducerii prevalenţei consumului de tutun, fiind vizaţi, în special, adolescenţii şi tinerii.

e620aa66798f8bba188095626f55eda5

Preşedintele Societăţii Române de Microbiologie (SRM), doctorul Alexandru Rafila a declarat că noul proiect al legii vaccinării prevede, printre altele, că Ministerul Sănătăţii îşi asumă să aibă un stoc de vaccin pe un an înainte, costurile pentru orice posibilă reacţie adeversă, dar şi finanţarea unei campanii continue de informare şi pregătirea medicilor.

El mai spune că, medicii care vor face vaccin vor avea un training specific pentru vaccinare care nu înseamnă numai administrarea produsului, ci şi informaţii despre vaccin, cum trebuie făcută consilierea şi cum trebuie făcută comunicarea.

Totodată, prin noul proiect se înfiinţează la nivel naţional un grup tehnic care va coordona întreaga activitate de vaccinare, iar la nivelul fiecărui judeţ va exista o structură care va analiza situaţia vaccinării.

Proiectul de lege are ca scop reglementarea activităţii de vaccinare în vederea prevenirii şi limitării răspândirii bolilor transmisibile prevenibile prin vaccinare, în România.

Astfel, statul român, prin Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice asigură pregătirea studenţilor facultăţilor de medicină, a medicilor rezidenţi în specialităţile medicină de familie, pediatrie, boli infecţioase, epidemiologie, medicină de laborator, precum şi a asistenţilor medicali, în însuşirea noţiunilor de vaccinologie.

De asemenea, Statul român, prin Ministerul Sănătăţii finanţează şi organizează activitatea de vaccinare în România şi asigură produse vaccinale eficace şi sigure, corespunzătoare standardelor internaţionale UE şi OMS.

noua_schema_nationala_de_vaccinare

După consultările cu parlamentarii PSD pe proiectul de lege referitor la vaccinare aflat în etapa dezbaterii publice, Nicolae Bănicioiu a declarat că ministerul îşi va asuma efectele vaccinării.

Ministrul a adăugat că dacă vor exista probleme cu stocurile de vaccinuri, Ministerul Sănătăţii va putea fi tras la răspundere.

Proiectul de lege prevede ca copiii care nu sunt vaccinaţi să nu mai fie primiţi în comunităţi, însă ministrul a spus că este un aspect aflat încă în dezbatere, dar că el personal susţine “informarea şi posibilitatea părintelui de a alege”.

În cel mult două săptămâni proiectul de lege va fi transmis Parlamentului, iar până atunci vor mai urma dezbateri şi cu alte grupuri parlamentare, cel mai probabil la Camera Deputaţilor.

Proiectul propus prevede că vor deveni obligatorii opt vaccinuri administrate la copii – împotriva hepatitei B, a difteriei, tetanosului, pertussis, poliomielitei, rujeolei, oreionului şi rubeolei.

Potrivit proiectului, “pentru vaccinările obligatorii, informarea părintelui este obligatorie, iar consimţămantul este prezumat”. Astfel, părinţii vor trebui să semneze o declaraţie dacă refuză să-şi vaccineze copilul, în caz contrar considerându-se din oficiu că este de acord cu vaccinarea.