Tag-Archive for » ministerul muncii «

Ministerul Muncii va înfiinţa Avocatul Copilului până la sfârşitul anului, pentru ca ”drepturile şi interesele copiilor să fie apărate şi promovate în faţa tuturor, fie că este vorba de instituţiile de la nivel central sau local sau orice alţi factori de decizie, ale căror hotărâri au impact asupra vieţii acestora.

În comunicat se arată:” Considerând ca investiţia în copii reprezintă o investitie în viitor, programul de guvernare pentru perioada 2014 – 2020 cuprinde, printre măsurile destinate acestora, şi înfiinţarea instituţiei Avocatul Copilului, până la sfârşitul anului, cu mandatul de a promova drepturile copilului şi a apăra respectarea acestora”. Mai mult …

Ministerul Muncii analizează varianta cea mai bună în privința sumei ce urmează a fi stabilită ca plafon maxim de indemnizație pentru creșterea copilului.

Întrebată care va fi plafonul maxim ce va fi stabilit pentru indemnizația de creștere a copilului, ministrul a explicat: „Deocamdată analizăm, între 5.000 și 10.000 de lei va fi. Așa cum am spus, sunt foarte puține persoane care vor fi afectate, dar, în mod cert, vom opri o industrie. (…) Noi încă analizăm la ora actuală, probabil că, cea mai potrivită, ar fi undeva la 8.000 de lei, care este o sumă foarte corectă”.

S-a mai precizat că această plafonare nu va afecta foarte multe mămici, la ora actuală, există aproximativ 600 de persoane care au în plată sume de peste 40.000 de lei ca indemnizație de creștere a copilului.

Ministerul Muncii a propus prelungirea cu 6 luni a perioadei de aplicare a Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii, printr-un proiect de ordonanţă de urgenţă supus.

Ministerul Muncii precizează că măsura a fost luată în urma numeroaselor solicitări venite din partea unor cetăţeni români din ţară şi străinatate care vor să încheie asigurări la sistemul public de pensii, având în vedere că perioada stabilită iniţial expiră luna aceasta, pe 27 aprilie.

Ministerul menţionează că până la data de 10 martie 2017 au fost încheiate 11.152 contracte de asigurare socială, pentru care s-au achitat contribuţii de asigurări sociale în valoare totală de 59,05 milioane lei, aşa cum reiese din evidenţele Casei Naţionale de Pensii Publice.

646x404

Ministrul de resort, Dragoș Pîslaru, a anunţat că, în maximum două săptămâni, Ministerul Muncii va veni cu un nou pachet legislativ pe partea de asistență socială, iar inspecția socială va fi reașezată din temelii. Este vorba despre o Ordonanță și o Hotărâre de Guvern.

Totodată, ministrul a reamintit că în 2015, Banca Mondială, în baza unui contract de împrumut cu Guvernul României, a lucrat cu Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială pentru a reduce fraudele din sistem, din cel al ajutorului de șomaj, al beneficiilor sociale.

În România, la momentul actual dacă se descoperă că o persoană a avut un beneficiu fraudulos nu poate nici măcar fi amendată. Ministrul Muncii, consideră că aceste lucruri sunt complet în neregulă și că nu este firesc să existe profitori.

Tototadă, Pîslaru a afirmat că în curând aceste lucruri vor începe să se schimbe, datorită unui alt mecanism de control al acestor activități.

ministerul_muncii
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice  a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor.

Modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 se face necesară datorită lipsei de date privind salariile în plată ale personalului bugetar, ceea ce duce la imposibilitatea de a identifica toate disfuncționalitățile salariale existente și la imposibilitatea de a evalua corect impactul financiar al posibilelor măsuri pentru toate familiile ocupaționale.

Prin prezentul proiect de hotărâre a Guvernului se reglementează obligaţia fiecărei instituții și autorităţi publice de a înființa registrul general de evidență a personalului plătit din fonduri publice, cu respectarea dispozițiilor privind protecția datelor cu caracter personal care se completează și se transmite inspectoratului teritorial de muncă în ordinea angajării/numirii și cuprinde elementele de identificare ale tuturor persoanelor plătite din fonduri publice, data angajării/numirii, funcția, salariul, sporurile și cuantumul acestora, perioada și cauzele de suspendare a raportului de muncă sau de serviciu, perioada detașării și data încetării funcției

Totodată, modificările aduc atingere şi diferenţierii între detaşarea reglementată de Codul Muncii şi detaşarea transnaţională reglementată de Legea nr. 344/2006 privind detaşarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale, cu modificările și completările ulterioare.

Referitor la registrul pentru personalul din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională, acesta va fi păstrat la sediul instituției/autorității publice, iar structura datelor privind evidența salariaților se stabilește printr-un ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al mnistrului instituției/autorității publice din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională.

De asemenea, orice angajator are dreptul să solicite și să obțină de la Inspecția Muncii date din registrul privat/public cu privire la activitatea unui angajat/funcționar public, exclusiv cu privire la studii, vechimea în muncă, în meserie și în specialitate.

Proiectul a fost elaborat cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.

hlpRonald Reagan, cel de-al patruzecilea președinte al SUA și totodată cel care s-a remarcat printr-o importantă contribuție la încetarea Războiului Rece, dar și printr-o însemnată reducere a taxelor pe teritoriul aparținând „Unchiului Sam”, susținea că în ciuda faptului că nu oricine poate fi ajutat, oricine poate să ajute pe cineva. Mai mult …

slide_132001_44002

Statutul românilor care primesc ajutor social sau șomaj ar putea fi periclitat dacă o inițiativă legislativă aflată acum în stadiul de proiect va fi adoptată de parlamentari.

Prin proiectul legislativ se propune ca aceștia să nu mai primească bani din partea statului dacă stau cu mâinile în sân, așteptând lunar poștașul.

Astfel, după o lună de stat acasă, șomerilor care nu vor participa la cursurile organizate de Ministerul Muncii, prin Agențiile județene de formare profesională, unde li se oferă posibilitatea de a se reangaja, li se va tăia indemnizaţia de șomaj.

Aceeași soartă o vor avea şi şomerii care se duc la cursuri dar refuză două oferte consecutive de angajare.

Deputatul PMP Petru Movilă a declarat că, în septembrie, va depune legea în Parlament.

media-144750961073813800

Printr-o Decizie a premierului Dacian Cioloş, publicată pe 28 aprilie în Monitorul Oficial, Valentina Conţescu a fost numită în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Anterior ea a deţinut funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei premierului Călin Popescu-Tăriceanu.

În aceeaşi zi, Simona Olimpia Negru a fost numită secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, printr-o altă decizie a premierului.

parlament_34493400

În urma observaţiilor făcute de Ministerul Muncii şi cel al Finanţelor Publice, normele de aplicare a legii pensiilor speciale pentru parlamentari au fost retrimise la Comisia pentru statut. Asta deşi documentul fusese deja publicat în Monitorul Oficial.

Potrivit scrisorii transmise Parlamentului de către Ministerul Muncii, proiectul de hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă condiţionează exerciţiul dreptului la indemnizaţia pentru limită de vârstă de obligaţia ca viitorii beneficiari să nu fie titulari de pensii de serviciu stabilite în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive.

Ministerul Muncii mai critică şi faptul că Normele metodologice nu precizează un termen pentru completarea dosarelor declarate incomplete şi nici căile de atac prevăzute de lege în cazul în care persoana se consideră vătămată prin actul administrativ.

La Parlament au fost deja depuse peste 400 de cereri de către foşti deputaţi şi senatori, pentru acordarea de pensii speciale. Primele pensii ar fi trebuit să fie distribuite începând cu luna martie.

minister

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanță pentru modificarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale.

Potrivit notei de fundamentare proiectul de act normativ va asigura o mai bună coordonare a procedurilor aplicabile în cazul eliberării licenței de funcționare, prin conferirea atribuțiilor necesare fiecăreia dintre autoritățile coordonatoare de la nivel central, pentru domeniile proprii de competență, având în vedere că prin prisma atribuțiilor ce le revin acestea cunosc cel mai bine, problemele și condițiile pe care ar trebui să le îndeplinească furnizorii care prestează servicii sociale pentru fiecare dintre categoriile de beneficiari din cele trei domenii de competență, respectiv: copii, victime ale violenței domestice și persoane cu dizabilități.

Proiectul a fost transmis spre consultare Federaţiei Autorităţilor Locale din România, Asociaţiei Municipiilor din România, Asociaţiei Oraşelor din România, Asociaţiei Comunelor din România şi Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România.