Tag-Archive for » Ministerul Educaţiei «

„Meseria-i brățară de aur” iar „cine are carte are parte”. Parte de meserie! Ani de zile, învățământul profesional a fost ținut la colț, privit cu dispreț. Inclusiv de către guvernanți. Aparent, spre deosebire de toate celelalte state ale mapamondului, România nu prea mai avea nevoie de meseriași, de muncitori calificați. Cei mai mulți dintre părinți voiau, pentru copiii lor, doar licee și facultăți.

În același timp, meseriașii care erau cu adevărat „meseriași” au început să ia calea străinătății, unde erau plătiți pe măsura muncii și priceperii lor. Consecința? În eterna și fascinanta Românie a început să fie resimțită, tot mai acut, lipsa muncitorilor calificați. Uneori, este neașteptat de greu să găsești un electrician priceput, un tinichigiu serios sau un zidar destoinic. Mai mult …

După cum bine spunea Seneca în urmă cu două milenii, omul nu învață pentru școală, ci spre a fi pregătit pentru viață. La școală, cerințele cărora trebuie să le facă față copiii noștri sunt din ce în ce mai numeroase și firesc ar fi, în aceste condiții, ca efortul depus de către cei mici să fie cu folos, pentru existența lor viitoare.

Mai mult …

Ministrul Educației a declarat în cadrul Forumului Organizațiilor Studențești din România (FOSR), că Legea educației va intra, din septembrie, într-un proces de modificare, urmând ca peste un an, în septembrie 2018, să fie înaintată Parlamentului.

Acesta a declarat: “Nu vreau să discut de Legea educației naționale pentru că sunt în Cluj, respect acest oraș și premier, atunci când s-a angajat legea răspunderii pe Legea educației naționale, era actualul primar al Clujului. Dar vă asigur că, începând cu 1 septembrie, veți fi parte a procesului de modificare a Legii educației naționale, exact cum am spus în programul de guvernare. Avem deschisă fișa de proiect, în așa fel încât în septembrie anul viitor, după ce facem o analiză temeinică a ceea ce s-a întâmplat și în cei șase ani de zile de implementare și ce am avut înainte, cu experți din universități, Academie, organizațiile studențești, federațiile sindicale, vom finaliza proiectul de lege în septembrie anul viitor, când îl vom lansa către Parlament, un document care va atinge o bună parte dintre punctele pe care dumneavoastră le-ați menționa”

La nivelul Ministerului Educaţiei există o serie de discuţii referitoare la publicarea rezultatelor de la Bacalaureat, în sensul că există varianta ca acestea să fie transmise fiecărui candidat în parte, şi să nu mai fie afişate public.

Consilierul Ministrului Educaţiei a afirmat: “Trebuie să înţelegem că avem o Românie a contrastelor, în care avem şcoli în care nu există toalete în clădiri. Acestea sunt, însă, excepţii şi nu reprezintă o majoritate. În acest moment, noi ne pregătim pentru ca, din toamnă, profesorii care vor trebui să predea materia IT&C în gimnaziu să fie pregătiţi (…) Altfel, în prezent, avem o discuţie la nivelul ministerului cu privire la publicarea rezultatelor de la Bacalaureat, în sensul că există varianta ca acestea să nu mai fie afişate public, ci să fie transmise personal fiecărui candidat”.

scoalaMinisterul Educaţiei a publicat proiectul de ordin privind structura anului şcolar 2016-2017.

Potrivit actului normativ, anul şcolar 2016-2017 începe la 1 septembrie 2016, se încheie pe data de 31 august 2017 şi se structurează pe două semestre:

 • Semestrul I are 18 săptămâni dispuse în perioada 12 septembrie 2016 – 3 februarie 2017;
 • Semestrul al II-lea are 17 săptămâni dispuse în perioada 13 februarie 2017-23 iunie 2017

Proiectul vine cu modificări importante privind programul “Şcoala Altfel”, care va fi extins, astfel încât, celor 5 zile stabilite în structura anilor şcolari anteriori li se se vor adăuga şi primele trei de început de an şcolar, dedicate acomodării elevilor.

doctorat_26254000

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a lansat în dezbatere publică, propunerea de Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU).

Documentul a fost publicat pe site-ul Ministerului Educaţiei, iar termenul pentru consultarea publică a acestuia este 22 martie.

Ministerul Educaţiei a decis constituirea, pentru fiecare din cele 35 de comisii de specialitate ale CNATDCU, a câte unui Comitet de selecţie, fiecare format din cel mult patru personalităţi.

Membrii CNATDCU vor fi selectaţi în baza unor principii precum transparenţa, evitarea incompatibilităţilor şi a conflictelor de interese, inclusiv a imixtiunii factorului politic sau asigurarea reprezentativităţii profesionale şi instituţionale. Demnitarii şi membrii structurilor de conducere ale partidelor politice nu vor fi eligibili.

Profilul membrilor CNATDCU trebuie să răspundă şi unor cerinţe minimale: experienţă proprie de cercetare la nivel înalt, recunoscută la nivel naţional/internaţional, dovedită şi validată prin realizări specifice şi prin îndeplinirea standardelor minime pentru abilitarea în domeniu; disponibilitatea asumată de a activa în cadrul CNATDCU, implicit renunţând la activitatea în alte consilii consultative ale MENCŞ; echilibru şi capacitate de analiză obiectivă; integritate profesională şi rezilienţă la presiuni exterioare.

images (8)

Ministerul Educaţiei a înfiinţat o comisie naţională care are drept rol prevenirea actelor de corupţie din educaţie.

“Comisia naţională de prevenire a actelor de corupţie în educaţie îndeplineşte toate atribuţiile referitoare la activităţile de implementare şi mobilizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie 2012-2015, domeniul aferent Ministerului Educaţiei Naţionale, atribuţii ce au fost îndeplinite anterior de grupul pentru Prevenirea Actelor de Corupţie în Educaţie, desemnat prin Ordinul nr 3295/27.02.2013”, se precizează în ordinul ministrului Adrian Curaj.

Comisia are următoarea componenţă:

 1. Gabriel Liviu Ispas – preşedintele comisiei, Secretar General Adjunct
 2. Valentin Popoescu – coordonator, Unitatea de Strategii şi Politici Publice
 3. Geanina Alexe – director, Cabinet Ministru Delegat
 4. George Ghelmez – director, Direcţia resurse Umande şi Salarizare
 5. Robert Berezovski – consilier, Direcţia reţea Şcolară Naţională
 6. Mihaela Ganea – consilier juridic, Direcţia Generală Juridică
 7. Mihaela Ileana Stan – consilier juridic, Direcţia Generală Juridică
 8. Luminiţa Mirela Olteanu – consilier, Corpul de Control
 9. Georgiana Creţan – inspector de specialitate, Corpul de Control
 10. Maria Angheluţa – inspector, Corpul de Control
 11. Gheorghe Felea – consilier, Direcţia Generală de Educaţie şi Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii
 12. Laura Chira – consilier pentru afaceri europene, Direcţia Relaţia cu Parlamentul şi Partenerii Sociali
 13. Geanina Mitran – manager public, Direcţia Relaţia cu Parlamentul şi parlamentarii Sociali
 14. Marinela Din – consilier superior, Direcţia Generală Învăţământ Superior
 15. Oana Dan – inspector, Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară Naţională
 16. Elisabeta Ana Nagy – inspector, Direcţia Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor
 17. Ion Trămândan – şef serviciu, Corpul de Control
 18. Nicolae Constantin – şef serviciu, Serviciul Audit Public Intern
 19. Ovidiu Alboiu – director, Direcţia Administrativ şi Achiziţii
 20. Simona Tănase- director, Unitatea de Implementare a proiectelor Finanţate din Fonduri Structurale

LC-25-la-suta-cover-k

Camera Deputaților a adoptat tacit un proiect de lege care prevede sancționarea cu tăierea a 30% din salariu pe șase luni a miniștrilor Educației care nu au prezentat anual în Parlament rapoartele privind starea învățământului până la data de 1 martie a fiecărui an, așa cum prevede legislația în vigoare.

Inițiatorul proiectului, deputatul liberal Raluca Turcan, susţine că Legea Educației Naționale obligă ministerul să publice un raport anual privind starea învățământului superior şi preuniversitar.

Din anul 2012, Ministerul Educației nu a elaborat și nu a prezentat public aceste rapoarte, astfel încât toți miniștrii au încălcat legea.

Proiectul va intra în dezbaterea Senatului, care este for decizional.

schoolŞcolile şi-au deschis, larg, porţile! Cu deplină încredere în viitor sau cu sfială, după fire, toţi elevii şi-au ocupat locurile în bănci. Dacă, cel puţin în prima zi, mai toţi elevii s-au prezentat la şcoală, gândurile unora deja colindă prin alte direcţii, prea puţin legate de mediul didactic.

Cum putem cunoaşte cam pe unde le umblă mintea anumitor elevi? Păi, oricine deţine o cafenea ori comercializează bere şi tutun poate relata, mai pe ferite, cum i-au crescut vânzările în prima zi de şcoală. Desigur, nu părinţii sunt cei cuprinşi subit de sete sau de poftă pentru tabac. Să nu generalizăm, există şi numeroşi elevi însetaţi de carte! Rezultatele obţinute la Bac ne arată şi care-i proporţia lor, an de an. Mai mult …

gradAcum câţiva ani, foarte mulţi absolvenţi de studii superioare care deja trecuseră de examenul de licenţă cu succes au trăit neplăcuta experienţă de a afla că, “datorită” unui nou act normativ, nu-şi vor mai căpăta mult-doritele diplome.

Motivele invocate ţineau de neîndeplinirea unor proceduri de autorizare de către universităţi. Totuşi, la înscrierea în învăţământul superior a respectivilor studenţi nicio autoritate publică n-a avut ceva de obiectat. Mulţi au atacat în justiţie ministerul. Şi au câştigat. Alţii urmau s-o facă, dar… a apărut un alt act normativ! Mai mult …