Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Economie

Acord de împrumut între România și BIRD

În Monitorul Oficial nr. 1063/2018 a fost publicată Legea nr.207/2018
pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind îmbunătăţirea managementului riscurilor de dezastre) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti.

Actul normativ stipulează că Ministerul Finanţelor Publice va încheia cu Ministerul Afacerilor Interne şi cu Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă un acord subsidiar, prin care se vor stabili drepturile şi obligaţiile părţilor în implementarea Proiectului şi în aplicarea Acordului de împrumut.

Categories
Social Ştiri

Persoanele cărora urmează să le expire paşaportul vor fi avertizate prin SMS

Persoanele cărora urmează să le expire paşaportul vor fi avertizate prin SMS, printr-un sistem de notificare ce devine funcţional începând de miercuri.

Măsura este aplicată de Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia Generală de Paşapoarte, şi Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular, pentru eficientizarea procesului de eliberare a paşapoartelor.

Categories
Organizare judiciară

Specialişti lucrează la ordonanţa care reglementează pensiile militare de stat

Specialiștii Ministerului Apărării Naționale și cei ai Ministerului Afacerilor Interne lucrează la draft-ul Ordonanței de Urgență care reglementează unele măsuri în domeniul pensiilor militare de stat.

Potrivit sursei citate, în acest moment specialiștii MApN și cei ai MAI continuă consultările și pregătesc draft-ul actului normativ care va fi discutat în cadrul Executivului, cele două ministere fiind co-inițiatoare.

“Informațiile potrivit cărora ministrul Apărării Naționale nu ar semna proiectul ordonanței de urgență sunt lipsite de fundament”, se mai arată în comunicat.

Categories
Alegeri Ştiri

Procesul de votare va fi înregistrat audio-video

monica_macovei_romanii_sunt_pregatiti_pentru_presedinte_femeie_nu_cred_sunt_misogini

Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe site-ul instituţiei, un proiect de Hotărâre de modificare a unor acte normative privind alegeri pentru Senat şi Camera Deputaţilor, mai exact Hotărârea Guvernului nr. 636/2016 şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 637/2016.

Potrivit proiectului, la alegerile din luna decembrie activitatea din secţiile de votare va fi înregistrată audio-video, neîntrerupt, de la ora 21.00 şi până ce membrii biroului electoral al secţiei părăsesc locul. Întregistrarea va fi făcută de operatorul de calculator, dintr-o poziţie fixă, de la o distanţă medie, pe un cadru general.

Înregistrările vor fi puse ulterior la dispoziţia Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, care le va păstra pe o perioadă de trei luni.

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) urmează să fie singura instituţie abilitată să copieze înregistrările şi la împlinirea termenul de trei luni să le distrugă.

Categories
Alegeri Ştiri

Numirea unui secretar de stat pentru relația cu prefecturile

306637

Pe 15 septembrie, a avut loc prima şedinţă a comisiei tehnice centrale, la care au fost prezenţi toţi reprezentanţii instituţiilor implicate în organizarea şi desfăşurarea alegerilor legislative. Practic, s-a dat startul organizării alegerilor.

Ministerul Afacerilor Interne, Dragoş Tudorache, a anunţat în şedinţă că va propune un secretar de stat pentru relaţia cu prefecturile, funcție vacantă de mai mult timp, dar care este esențială în pregătirea alegerilor.

Alegerile parlamentare vor avea loc pe 11 decembrie.

Categories
Administraţie publică centrală Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect privind organizarea şi executarea controalelor în MAI

MAI-662x372

În data de 18 august, Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordin privind organizarea şi executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne.

Proiectul supus aprobării reglementează modalitatea de soluţionare a situaţiilor în care personalul în sarcina căruia au fost constatate deficienţe formulează obiecţii cu privire la conţinutul notelor de constatare, prin încheierea unui proces verbal în care se consemnează aspectele semnalate de conducătorul entităţii controlate ori de către personalul în cauză; aspectele consemnate în procesul verbal se analizează de către comisia de control cu ocazia încheierii raportului de control.

Referitor la executarea controalelor, proiectul de ordin conţine, în principal, soluţii legislative privind: efectuarea controlului inopinat, cu celeritate şi într-o manieră simplificată, din oficiu sau la sesizare din sursă externă; componenţa comisiei de control şi atribuţiile preşedintelui comisiei de control, precum şi termenele de elaborare a rapoartelor de control. Cu această ocazie au fost găsite soluţii juridice acoperitoare faţă de lacunele legislative sesizate, ce priveau gestionarea de către structurile de control a acestui domeniu de reglementare. Totodată, ca urmare a concluziilor rezultate în urma experienţei dobândite în domeniu, a fost instituită măsura extinderii situaţiilor în care se poate realiza controlul şi în lipsa persoanelor a căror activitate este vizată.

Aspectul principal avut în vedere la elaborarea noului proiect de ordin privind executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne, îl reprezintă punerea în aplicare a principiului operativității, care presupune efectuarea şi finalizarea la timp şi în mod complet a activităţilor specifice de control, într-o manieră cât mai simplificată, în vederea înlăturării disfuncţionalităţilor constatate, cu respectarea regulilor prevăzute de lege.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Protocol de cooperare între MAI şi MAE

imageResize

Datorită modificărilor intervenite la nivelul Uniunii Europene, în special prin intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea unui Cod comunitar de vize, aspect care a determinat modificarea şi completarea OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este necesară elaborarea unui nou document de cooperare.

Astfel, în data de 4 martie 2016, Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordin pentru aprobarea Protocolului de cooperare între Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Imigrări şi Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular-Centrul Naţional de Vize pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 30 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

Protocolul de cooperare conține prevederi referitoare la:

  • transmiterea de către Ministerul Afacerilor Externe-Centrul Naționale de Vize (MAECNV) la Ministerul Afacerilor Interne-Inspectoratul General pentru Imigrări (MAI-IGI), prin intermediul Sistemului național de informații privind vizele (SNIV), a cererilor de vize de scurtă ședere depuse la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, în vederea emiterii avizului de specialitate al IGI; categoriile de străini pentru care se solicită un astfel de aviz sunt cele prevăzute la art. 40 alin. (1) din OuG nr. 194/2002;
  • cazurile pentru care se solicită avizul MAI-IGI, în vederea aprobării cererilor pentru acordarea vizelor de scurtă ședere;
  • aspecte legate de comunicarea avizului IGI (aceasta realizându-se prin intermediul poștei electronice, prin intermediul SNIV, sau în scris);
  • prevederea expresă a faptului că datele cu caracter personal sunt prelucrate cu respectarea prevederilor legale incidente;
  • posibilitatea de a conveni și asupra altor măsuri comune, pentru optimizarea și creșterea eficienței activităților întreprinse în domeniul reglementat de protocol.
Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect de ordin privind formarea iniţială a poliţiştilor locali

curs-politie-locala

În data de 18 ianuarie, Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordin al Ministrului Afacerilor Interne privind formarea iniţială, în anul 2016, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere.

Proiectul are ca obiect stabilirea cadrului unitar pentru organizarea programelor de formare iniţială a poliţiştilor locali, în instituţiile de formare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne potrivit prevederilor art. 18 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, respectiv ale art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.

De asemenea, proiectul de act normativ stabileşte, numărul cursanţilor şi perioadele în care se realizează programele de formare iniţială, instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne organizatoare, repartizarea numărului de locuri pentru fiecare instituţie de formare, precum şi cuantumul cheltuielilor de şcolarizare/cursant/program de formare iniţială.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect de ordin privind acceptarea donaţiilor, darurilor manuale, comodatelor şi sponsorizărilor în cadrul MAI

lc
Pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a fost publicat proiectul de ordin potrivit căruia donaţiile, darurile manuale, comodatele şi sponsorizărilor din cadrul ministerului pot fi acceptate sau respinse doar în scris, de către ordonatorul de credite al unităţii beneficiare sau de ordonatorul de credite competent,
potrivit reglementărilor aplicabile în MAI, să realizeze achiziţia bunurilor care fac obiectul ofertei.

Unitatea beneficiară va fi obligată să întocmească un raport privind oferta care trebuie să conţină în mod obligatoriu avizul Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă al MAI. Pe lângă aceasta unitatea beneficiară nu poate accepta donaţii sau sponsorizări în situaţia în care acceptarea ofertei ar afecta independenţa şi imparţialitatea în îndeplinirea la timp a îndatoririlor de serviciu sau ar conduce la crearea unor avantaje personale. Deasmenea nu sunt acceptate donaţiile indirecte şi nici fondurile băneşti sau bunurile oferite cu titlu de împrumut de consumaţie.

Proiectul de ordin se va afla în dezbatere publică timp de 30 de zile.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Dezbateri privind Normele de aplicare a Legii privind statutul poliţistului

politia

Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre pentru stabilirea normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor.

În proiectul de act normativ se prevede: “Recompensarea se realizează în scopul recunoaşterii publice a meritelor poliţistului care se evidenţiază în mod deosebit în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi a misiunilor, precum şi pentru motivarea personalului în vederea obţinerii unor rezultate superioare în activitatea profesională. 

Elementele care pot fi avute în vedere la formularea propunerilor de recompensare a poliţistului sunt:
a) comportamentul exemplar și conduita profesională generală a poliţistului;
b) rezultate deosebite în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi misiunilor;
c) faptele poliţistului care au adus prestigiu instituţiei în societate;
d) implicarea în activităţi profesionale desfăşurate în interesul şi în sprijinul persoanei, comunităţii şi instituţiilor statului;
e) posibilitatea ca recompensa acordată să stimuleze poliţistul în obţinerea unor rezultate mai bune în activitatea sa profesională.