Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Ştiri

O nouă Procedura a comunicării prin mijloace electronice de transmitere la distanţă

A fost aprobată Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Şedinţele Camerei Deputaţilor se pot desfăşura prin mijloace electronice pentru o perioadă limitată

În situaţii excepţionale, constatate de către autorităţile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de terorism şi alte situaţii care fac imposibilă prezenţa deputaţilor la sediul Camerei Deputaţilor, şedinţele Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, ale Comitetului liderilor grupurilor parlamentare, şedinţele comisiilor de specialitate ale Camerei Deputaţilor, precum şi şedinţele plenului Camerei Deputaţilor se pot desfăşura prin mijloace electronice printr-o procedură aprobată de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor.

Categories
Fiscalitate Ştiri

Modificarea formularisticii prevăzute de Codul Fiscal

Ordinul nr. 499/2021 prevede modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 şi 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Ştiri

Comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, o soluţie în vreme de pandemie!

În ultimul timp se pune tot mai mult accentul pe digitalizarea comunicării între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de către BNR

Norma nr. 1/2020 prevede transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de către Banca Naţională a României prin intermediul licitaţiei şi facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili.

Categories
Fiscalitate Ştiri

Deciziile de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti vor fi încărcate tot în spaţiul virtual

Ministerul Finanţelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1665/2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora.

Se impune completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1665/2020 în sensul reglementării faptului că Deciziile de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti aferente popririlor înfiinţate până la data intrării în vigoare a prevederilor ordinului, să fie încărcate tot în spaţiul privat de pe portalul A.N.A.F., prin intermediul platformei e-Popriri.

S-a considerat necesar a se modifica şi prevederile pct. 8.4 din Anexa nr.1 la Ordinul ministrului finanțelor publicenr.1665/2020, astfel încât instituțiile de credit care au implementat modalitatea de transmitere a mesajelor referitoare a motivelor de neînfiinţare aferente adreselor de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, să le transmită prin mediul electronic, iar cele care nu au o astfel de posibilitate, să le comunice prin poşta electronică la Punctul Central.

Categories
Avocaţi Profesii juridice Ştiri

Consiliul baroului poate hotărî ca votul să se desfăşoare prin mijloace electronice

Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat a fost recent modificată.

Modificarea prevede că atât în cazul adunării generale ordinare sau extraordinare, cât şi în cazul adunării generale de alegere a organelor de conducere a baroului, consiliul baroului poate hotărî ca votul să se desfăşoare prin mijloace electronice.

Categories
Dreptul muncii Ştiri

Adeverinţa de salariat se poate transmite şi prin email!

În Monitorul Oficial nr. 300/2020, a fost publicat Ordinul nr. 442/2020 privind completarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.549/2018.

Categories
Articole Financiar bancar

Proiect de ordin. Comunicarea în procedură de instituire electronică a popririi asupra conturilor bancare

Ministerul Finanțelor Publice a publicat un proiect de ordin care prezintă comunicarea în procedura de instituire electronică a popririi asupra conturilor bancare.

Noutatea legislativă stabilește că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va transmite către bănci actele de executare în format PDF, cu XML anexat. De asemenea, se prevede încheierea unui Protocol de colaborare între ANAF, Asociaţia Română a Băncilor şi bănci, care va stabili condiţiile pentru implementarea sistemului automat, pentru a se realiza comunicarea actelor de executare, schimbul de informaţii şi urmărirea sumelor poprite. Astfel, se va asigura atât ridicarea popririlor în timp real, cât și indisponibilizarea sumele existente în conturi în limita popririi.

Categories
Comunicaţii Contracte Ştiri

Comercializarea prin mijloace electronice a contractelor de asigurare

lcNorma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 15/2015 privind comercializarea prin mijloace electronice a contractelor de asigurare, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641/2015.

începând cu anul 2016, noile reglementări obligă asigurătorii să implementeze aplicații on-line care să permită încheierea contractelor de asigurare on-line.

Miijloacele electronice de comercializare a contractelor de asigurare pot fi aplicaţii on-line, aplicaţii instalate pe terminale mobile, dezvoltate intern de către asigurători pe care se pot realiza direct prezentarea produselor proprii ale asigurătorului sau comparaţii de oferte de la mai mulţi asigurători şi unde se pot plasa cereri de ofertă ori se pot efectua comenzi ale contractelor de asigurare sau din care se pot emite poliţe de asigurare în sistem de servicii electronice.

Potrivit actului normativ, pot dezvolta şi implementa mijloace electronice de comercializare a contractelor de asigurare următoarele entităţi:
– societăţi de asigurare autorizate de A.S.F., direct şi/sau prin intermediul agenţilor de asigurare;
– brokeri de asigurare autorizaţi de A.S.F.;
– societăţi de asigurare autorizate în statele membre ale Uniunii Europene care îşi desfăşoară activitatea în România în temeiul dreptului de stabilire sau a libertăţii de a presta servicii;
– agenţi de asigurare subordonaţi;
– intermediari în asigurări autorizaţi în state membre ale Uniunii Europene care îşi desfăşoară activitatea în România în temeiul dreptului de stabilire sau a libertăţii de a presta servicii.

Înainte de încheierea unui contract de asigurare, potenţialul consumator completează o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că are cel puţin 18 ani împliniţi, dar și faptul că datele şi informaţiile furnizate sunt reale la momentul completării cererii.