Categories
Economie Ştiri

Unele microîntreprinderi pot beneficia de o alocare financiară

Microîntreprinderile, întreprinderile mici şi întreprinderile mijlocii din România care activează în sectorul Tehnologiei Informaţiilor şi Comunicaţiilor (TIC) pot beneficia de alocarea financiară în valoare de 25 de milioane de euro aferentă axei prin care este sprijinită creşterea valorii adăugate generată de acest sector şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, a anunţat, marţi, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI).

În acest sens, ministerul de resort, prin intermediul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale, şi Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate, au lansat spre consultare publică Ghidului Solicitantului aferent Acţiunii 2.2.1, a cărui alocare financiară este de 25 de milioane de euro.

Categories
Fiscalitate Ştiri

Codul fiscal ar putea fi din nou modificat!

Ministerul Finanțelor Publice supune dezbaterii publice un proiect de ordonanță de urgență pentru stimularea investițiilor, sprijinirea entităților nonprofit și alte măsuri de eficientizare.

Proiectul de act normativ aduce modificări Codului fiscal, Codului de procedură fiscală, precum și OUG 62/2011 privind stabilitatea cadrului financiar general pentru utilizarea Contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse.

Categories
Fiscalitate Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Regimul de impozitare al microîntreprinderilor ar putea fi modificat!

Guvernul pregătește modificări de amploare și la regimul de impozitare al microîntreprinderilor, inclusiv creșterea plafonului sub care este aplicată impunerea pe cifra de afaceri la 1 milion de euro, dar nu a consultat Comisia Europeană.

România se expune astfel riscului ca executivul comunitar să constate, ulterior intrării în vigoare a modificării, că impozitarea a aproximativ 80% din firmele din România la cifra de afaceri distorsionează competiția pe piața comună sau reprezintă ajutor de stat ilegal,

Potrivit informațiilor obținute de Profit.ro, până în prezent Guvernul nu a notificat Comisia despre schimbările pe care intenționează să le aducă la regimul microîntreprinderilor.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Stoparea și recuperarea ajutoarelor de stat/de minimis

De ani buni de zile statul acordă aceste ajutoare de stat care reprezintă un sprijin financiar acordat unei întreprinderi pe o durată de 3 ani fiscali consecutivi, iar valoarea sa nu depășește 200.000 euro. Sprijinul financiar este acordat de stat sau din resurse de stat, este selectiv și afectează comerțul între statele membre ale Uniunii Europene.

Legiuitorul a considerat util a preciza care este procedura în cazul în care se impune stopare și recuperarea acestor ajutoare de la întreprinderi. Aceste aspecte fac obiectul Ordinului Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat nr. 1238/2017 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a prevederilor art. 25 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996. Acesta a fost publicat în Monitorul Oficial 793 din 6 octombrie 2017 și prevederile sale se aplică de la publicare.

Categories
Fiscalitate Organizare judiciară Persoane juridice. Societăţi Ştiri

Persoanele juridice vor avea începând cu luna august un regim fiscal unitar

Persoanele juridice care înregistrează venituri mai mici de o jumătate de million de euro vor avea, din august, un regim fiscal unitar. Acest lucru se întâmplă prin aplicarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru a aduce persoane care se află sub incidenţa impozitului specific în acest sistem.

De la 1 august, înfiinţarea unui regim fiscal unitar pentru persoanele juridice care realizează venituri sub 500.000 de euro prin aplicarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, scopul fiind acela de aducere în acest sistem şi a persoanelor juridice care desfăşoară activităţile aflate sub incidenţa impozitului specific, potrivit MFP.

Printe aceste măsuri se află şi eliminarea din sfera contribuabililor plătitori de impozit pe profit asociaţiile de proprietari care efectuează doar încasarea cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietar.

Categories
Articole Fiscalitate Taxe/Impozite

Clarificările aduse de normele privind impozitul specific!

Impozitul specific este noutatea fiscală a anului 2017. Potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi acest impozit se datorează de contribuabilii care au înscrisă ca activitate principală sau secundară activitatea corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de prezenta lege.

O noutate legislativă în ceea ce priveşte această lege este Ordinul nr. 264/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, publicat în Monitorul Oficial nr. 266/2017.

Categories
Articole Economie

Ajutor de la stat pentru microîntreprinderi!

Statul îşi propune să ajute microîntreprinderile în vederea consolidării poziţiei pe piaţă a microîntreprinderilor care desfăşoară activităţi în domeniile competitive identificate în Strategia naţională de competitivitate şi în planurile de dezvoltare regională prin acordarea de fonduri nerambursabile pentru realizarea de investiţii pe teritoriul acoperit de Investiţia teritorială integrată Delta Dunării.

O noutate legislativă în domeniu este reprezentată de Ordinul nr. 2578/2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor pe teritoriul acoperit de Investiţia teritorială integrată Delta Dunării prin Programul operaţional regional 2014 – 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 251/2017.

Categories
Fiscalitate Ştiri

Codul Fiscal a fost modificat de Guvern!

cod-fiscalGuvernul a trecut la schimbarea Codului Fiscal în puncte sensibile, invitând partenerii din Comisia de Dialog Social la discuţii cu doar o ora înaintea începerii acestora. Vineri au apărut în Monitorul Oficial o serie de acte normative foarte imporatante în domeniul fiscal.

Cele mai importante modificări:

1. Contribuabilii ce desfăşoara în mod exclusiv activităţi de inovare, cercetare dezvoltare, beneficiază de scutire la impozitul pe profit pentru primii 10 ani de activitate. Aceşti 10 ani se calculează de la data înfiinţării pentru contribuabilii noi – înfiinţaţi sau de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, pentru contribuabilii existenţi. Măsura va respecta procedura ajutorului de stat.

Categories
Agricultură şi silvicultură Ştiri Taxe/Impozite

Fermierii care se vor constitui în cooperative agricole vor beneficia de o reducere de 20% a impozitului pe profit

fermieriPotrivit modificărilor la Legea cooperației agricole, micii fermieri care se vor constitui în cooperative agricole vor beneficia de o reducere de 20% a impozitului pe profit în primii 5 ani de activitate, iar bunurile membrilor cooperatori utilizate în cooperativă sunt scutite de impozitul de proprietate.

Astfel, actul normativ stabileşte scutirea membrilor de la plata impozitului pe venituri în cazul persoanelor juridice, microîntreprinderi, şi de la plata impozitului pe norma de venit în cazul persoanelor fizice (PF, PFA, II, IF) pentru producţia valorificată prin/către cooperativa agricolă.

În cazul cooperativelor microîntreprinderi, acestea vor achita impozit pe profit şi vor fi scutite de la plata impozitului pe venituri. Pentru accesarea de fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri europene destinate schemelor de plăţi directe, ajutoarelor naţionale tranzitorii şi măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, producătorul agricol constituit din cooperativa agricolă cu drept de folosinţă asupra bunurilor membrilor cooperatori este asimilat fermierului activ.

De asemenea, noile modificări creează cadrul legal care permite întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale să devină membri ai unei cooperative agricole.

Categories
IMM Ştiri Taxe/Impozite

Scade numărul PFA-urilor

micro-sau-pfa

Noua impozitare introdusă odată cu noul Cod fiscal a dus la scăderea numărului PFA-urilor, şi nu este vorba despre o restrângere a activităţii în economie, ci despre o “migraţie” spre alte sisteme de impunere, cel mai probabil microîntreprinderi.

În ianuarie 2016 au fost înregistrate 1.294 de PFA-uri, faţă 2.571 în ianuarie 2015 – o scădere de 50%, în condiţiile în care dinamica lunară în anii trecuţi a fost, din 2011 încoace, pozitivă (de la plus 2% la plus 22%).

Potrivit Codului fiscal publicat în Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015 şi intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2016, persoana fizică autorizată (PFA) plăteşte, pe lângă impozitul pe venit, CAS de 10,5% la venitul net obţinut (contribuţie care asigură doar o treime din stagiul complet de cotizare la pensie) sau 26,3% (caz în care beneficiază de stadiul complet de cotizare la pensie). Mai plăteşte de asemenea CASS de 5,5% (baza de calcul fiind în funcţie de modul de impunere a PFA – în sistem real sau pe baza normei de venit).

În cazul microîntreprinderilor, plafonul de încadrare în acest sistem de impunere a fost modificat prin noul Cod fiscal de la venituri de 65.000 de euro la 100.000 de euro. A fost introdus sistemul diferenţiat de cote de impozitare, între 1% (pentru microîntreprinderile cu doi salariaţi) şi 3% (pentru cele fără salariaţi). De asemenea, impozitul pe dividende este de 5% faţă de 16% în trecut.

Conform datelor Registrului Comerţului se observă că micii antreprenopri nu mai găsesc avantajos sistemul PFA şi se mută spre alt sistem de impunere – întreprinderea mică.