Categories
Organizare judiciară

Ministerul Afacerilor Externe a lansat în dezbatere publică Legea privind aprobarea contribuţiei financiare anuale a României

Ministerul Afacerilor Externe a lansat în dezbatere publică Legea privind aprobarea contribuţiei financiare anuale a României la Comitetul de asistenţă pentru dezvoltare (DAC) al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), precum și pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ministerul Fondurilor Europene asigură primirea şi înregistrarea electronică a documentelor

Ministerul Fondurilor Europene asigură primirea şi înregistrarea electronică a documentelor, pentru a preveni riscul de răspândire a COVID-19 şi în vederea respectării prevederilor Decretului Preşedintelui României nr. 197/2020, respectiv ale Ordonanţei Militare nr. 3/2020.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ministrul Fondurilor Europene a avut o întâlnire cu reprezentanţii întreprinderilor

Ministrul Fondurilor Europene a avut o întâlnire cu reprezentanţii întreprinderilor care fac parte din categoria marilor consumatori de energie electrică pentru a discuta despre viitorul exerciţiu financiar multianual (2021-2027).

Categories
Învăţământ şi educaţie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Linia de finanţare „Educaţie de calitate în creşe” în consultare publică

fonduri ueGhidul solicitantului pentru linia de finanţare „Educaţie de calitate în creşe” a fost lansat în consultare publică de Ministerul Fondurilor Europene, şi are alocat un buget de  13,5 milioane de euro din Programul Operaţional Capital Uman (POCU).

Programul Operaţional Uman 2014-2020, succesorul programului POSDRU din 2007- 2013, are o alocare totală de 4,3 mld. euro.

„Educaţie de calitate în creşe” are ca scop finanţare de activităţi pentru formare profesională a profesorilor, a managerilor şcolari şi a personalului de îngrijire din creşe, amenajarea spaţiilor educaţionale pentru creşe sau pentru grupe de antepreşcolari înfiinţate în cadrul grădiniţelor şi testarea resurselor didactice aferente programei naţionale obligatorii pentru învăţământul antepreşcolar în creşe pilot.

Categories
Învăţământ şi educaţie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

MFE a lansat un nou ghid ‘Școală pentru toți’

scoalaConform unui comunicat al instituţiei, Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a supus spre dezbatere publică un ghid pentru “Școală pentru toți”, un program de educație cu o alocare de 193,2 milioane de euro din Programul Operațional Capital Uman (POCU 2014-2020).

Aplicanții eligibili pentru acest program de educaţie sunt organizațiile neguvernamentale, autoritățile publice, instituțiile de cult și alte entități interesate să trimită copiii la școală.

Obiectivele noului ghid sunt:
– creșterea participării la învățământul antre-preșcolar și preșcolar pentru 25.000 de copii;
– sprijinirea a peste 30.000 de copii pentru a merge la școală, dar și scăderea riscului de abandon școlar;
– readucerea la școală — prin programul ‘A doua șansă’ — a 20.000 de tineri și adulți care nu au terminat învățământul obligatoriu și
– sprijinirea a 20.000 de cadre didactice, mediatori școlari, consilieri școlari, directori și specialiști în educație pentru a lucra mai bine cu copiii aflați în risc de abandon școlar.

Programul POCU 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro în care stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către ţara noastră în domeniul resurselor umane, pentru a contribui la micşorarea disparităților de dezvoltare economică și socială dintre România și statele membre ale UE.

Categories
Formulare/declaraţii Ştiri

Firmele care creează noi locuri de muncă pot solicita bani de la stat

56b849c3682ccf174211404fLa 30 mai, Ministerului Finanţelor Publice (MFP) a deschis o nouă sesiune de înregistrare a cererilor de acord pentru finanțare în baza Hotărârii de Guvern nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea unor noi locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, instituţiile care creează noi locuri de muncă vor putea să solicite bani de la stat.

Bugetul alocat noii sesiuni constituie 250 de milioane de lei, iar finanțarea este destinată dezvoltării regionale prin sprijinirea investițiilor și crearea unor noi locuri de muncă.

Prin urmare, întreprinzătorii pot depune cererile începând din 30 mai şi până la 10 iunie, inclusiv.

Dosarul de finanțare trebuie să cuprindă cererile de acord pentru finanțare, împreună cu documentele justificative necesare în prima etapă de evaluare.

Categories
Ştiri Transporturi

Linii de finanțare în valoare de 5,8 miliarde euro pentru proiecte de infrastructură

imagesPotrivit unui comunicat, la 30 mai, Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a deschis apeluri de finanțare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii rutiere, feroviare și de metrou cu un buget total de 5,8 miliarde euro din alocarea totală aferentă Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.

Astfel, finanțările pentru infrastructura rutieră au ca obiectiv asigurarea mobilității călătorilor și a mărfurilor în condiții de siguranță și eficiență a resurselor și eliminarea blocajelor și a legăturilor lipsă din infrastructura rutieră a UE.

De asemenea, proiectele finanțate în infrastructura feroviară au ca scop finisarea coridorului feroviar Rin-Dunăre (modernizarea liniei feroviare între granița cu Ungaria și Constanța), asigurând majorarea mobilității pe rețeaua feroviară TEN-T centrală, dar și modernizarea, eficientizarea și competitivizarea transportului feroviar.

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 are o alocare de circa 12 miliarde de euro pentru sectoarele de transport, mediu și energie.

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

160.000 de persoane nu au acte de identitate în România

act de identitateSecretarul de stat în Ministerul Fondurilor Europene, Ciprian Necula, a afirmat că 160.000 de persoane nu au acte de identitate în România, iar apelurile de proiecte lansate la 16 mai vor soluţiona această problemă în cartierul Giulești-Sârbi.

Acesta a menţionat că cea mai mare problemă în obținerea unui buletin este lipsa unui domiciliu.

La 16 mai, Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a deschis pe platforma MySMIS două apeluri de proiecte, în sumă de 350 milioane euro, care își propun reducerea sărăciei în comunitățile marginalizate.

Conform unui comunicat al MFE, apelurile abordează problema sărăciei prin măsuri din toate domeniile cheie pentru incluziunea socială: ocupare, educație, locuire, sănătate, servicii sociale și anti-discriminare, adresate atât celor mai săraci copii, cât și familiilor lor.

Autoritățile locale, organizațiile neguvernamentale, partenerii sociali și societățile comerciale care vor să aplice au la dispoziție două linii de finanțare separate:
Obiectivul Specific 4.1. — Dezvoltare locală integrată în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome și
Obiectivul Specific 4.2. — Dezvoltare locală integrată în comunitățile marginalizate (indiferent de dimensiunea populației de etnie romă).

Categories
Proiecte şi propuneri legislative

Proiecte pentru sprijinirea românilor din diaspora

Pre%C3%85%C5%B8edin%C3%85%C2%A3i+de+consilii+jude%C3%85%C2%A3ene%2C+nemul%C3%85%C2%A3umi%C3%85%C2%A3i+de+corec%C3%85%C2%A3iile+financiare+la+proiecte+pe+fonduri+UE_294675
Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a lansat în consultare publică documentele necesare pentru lansarea a trei apeluri, care vor sprijini şi românii din diaspora.

Sunt milioane de români care trăiesc în afara graniţelor ţării. Mulţi au devenit cetăţeni ai altor state, însă naţionalitatea va rămâne pentru totdeauna parte a identităţii lor. Vor rămâne români pentru tot restul vieţii, iar statul român are obligaţia legală şi morală să guverneze şi în numele lor. Pe cale de consecinţă, fondurile europene de care beneficiază România sunt destinate inclusiv românilor din diaspora. Vom lansa, astfel, trei apeluri prin care dorim să se le oferim sprijin românilor care muncesc în afara ţării, pe trei căi distincte. Odată, prin cursuri de formare profesională continuă care au menirea să îi ajute să se adapteze, mai repede şi mai bine, specificităţilor culturii şi economiei statelor de rezidenţă. Apoi, îi vom sprijini financiar pe românii care vor să se lanseze în antreprenoriat, în afara ţării. Şi nu îi uităm nici pe care şi-au lăsat aici familiile. Am gândit un program de tipul “şcoală după şcoală” pentru copii şcolari şi preşcolari care au cel puţin un părinte plecat în străinătate“, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Experţii din mediul privat au început evaluarea proiectelor POS CCE

downloadExperţii puşi la dispoziţia Autorităţii de Management a Programului Operaţional Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) au început să examineze proiectele şi să verifice cererile de rambursare depuse de beneficiari, anunţă Ministerul Fondurilor Europene.
“Prin intermediul unui proiect al Ministerului Fondurilor Europene, am pus la dispoziţia Autorităţii de Management şi a Organismelor Intermediare POS CCE aproximativ 150 de experţi din mediul privat, care vor evalua cele aproape 4.700 de proiecte depuse în trecut, unele în urmă cu peste doi ani. De exemplu, pe Axa 1 POS CCE, destinată finanţării IMM-urilor, sunt aproximativ 2.700 de proiecte peste care s-a aşternut praful. Am solicitat ca evaluarea proiectelor depuse şi semnarea cererilor de finanţare eligibile să fie finalizate în cel mai scurt timp posibil. În acelaşi timp, alţi experţi vor verifica cererile de rambursare depuse de beneficiarii POS CCE. Obiectivul nostru este ca implementarea proiectelor să înceapă cât mai repede, iar sumele datorate beneficiarilor să fie achitate rapid pentru ca banii europeni să intre în economie şi să susţină evoluţia acesteia”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.
Ministerul Fondurilor Europene derulează un proiect finanţat din fonduri europene contractate prin intermediul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică pentru a pune la dispoziţia Autorităţilor de Management şi a Organismelor Intermediare experţi pentru evaluarea proiectelor, pentru verificarea cererilor de rambursare, însă şi pentru verificarea contractelor de achiziţii publice încheiate în cadrul proiectelor finanţate din fonduri comunitare.
Conform MFE, prin acest proiect sunt contractate şi servicii juridice.
Prin intermediul proiectului menţionat, Ministerul Fondurilor Europene a pus la dispoziţia Autorităţii de Management şi a Organismelor Intermediare POS CCE un număr de circa 250 de experţi.