Tag-Archive for » mere «

Din cele peste 60.000 de tone de mere obţinute anul trecut în judeţul Mureş doar 15-20% au fost valorificate pe piaţă din cauza preţului extrem de scăzut şi a concurenţei tot mai acerbe exercitată de producătorii din Polonia şi Ungaria.

„Dacă în 2016-2017 am fost afectaţi de îngheţ în perioada înfloririi, a fost afectată producţia cu peste 60%, în 2018 am obţinut producţii foarte bune, singurul necaz este că la ora actuală se vinde foarte greu producţia de mere. Depozitul de mere de la Reghin e aproape umplut la capacitate fiindcă merele se vând foarte greu. La depozit la Reghin preţul de depozit e un leu plus TVA. Din discuţiile purtate cu fermierii, caută soluţii şi ei. Sunt blocaţi fiindcă aproape nu au fonduri pentru tăieri şi urmează stropirile”, a declarat şeful Direcţiei Agricole Judeţene Mureş. Mai mult …

NHS 60TH ANNIVERSARY - A photo essay showing some of the many different areas in which the service now operates, sixty years after its inauguration.   OPS:  Children eating fruit at St Peter's C of E Primary School, Rickmansworth. Photo:  Vicki Couchman   May 2008

Programul european de încurajare a consumului de fructe în școli a văzut lumina zilei în România prin 2010. Scopul acestui program este acela de a-i obișnui pe copii să mănânce sănătos, mai ales că obezitatea infantilă este în creștere și devine un fenomen îngrijorător. România ocupă locul doi în Europa la obezitate infantilă.

Cifrele sunt alarmante: un copil din doi se confruntă cu probleme ale greutății corporale, iar obezitatea în rândul acestora este cauzată atât de alimentele nesănătoase care se găsesc din belșug în farfuriile copiilor, cât și din cauza sedentarismului. Promovarea la fiecare colț de stradă a alimentelor de tip fast-food, tentația ca din banii de buzunar copiii să își cumpere ciocolată și prăjituri, precum și dependența de tabletă sau calculator și lipsa mișcării în aer liber, îi aduce în pragul de a primi diagnosticul de obezitate infantilă.

Mai mult …

mere

Potrivit unui proiect de HG publicat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), fondurile totale alocate în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în perioada ianuarie-iunie 2016 constituie 44,68 milioane lei, din care 38,85 milioane lei reprezintă suma alocată efectiv pentru distribuţia de mere.

Pentru implementarea măsurilor adiacente în cadrul acestui program fondurile alocate constituie 5,28 milioane lei.

Măsurile adiacente distribuţiei de mere în anul şcolar 2015 – 2016 pot fi realizate prin organizarea de vizite la ferme pomicole sau legumicole, la staţiuni de cercetare pomicolă sau legumicolă, la zilele recoltei, expoziţii, târguri sau alte evenimente şi/sau activităţi similare; organizarea de concursuri tematice cu premii ca modalităţi practice educative care să contribuie la dezvoltarea competenţelor elevilor şi prin activităţi de grădinărit.

Conform notei de fundamentare a proiectului de act normativ, pe termen lung, implementarea programului la o vârstă la care se formează obiceiurile alimentare poate contribui la reducerea cheltuielilor destinate tratării diferitelor afecţiuni (de exemplu obezitatea şi diabetul) cauzate de o alimentaţie nesănătoasă.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 alin. (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României a adoptat Hotărârea nr.1154/2012 privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a fondurilor necesare pentru distribuţia fructelor şi a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2012-2013.
Potrivit actului normativ, pentru anul şcolar 2012-2013 se vor acorda gratuit mere, în limita valorii zilnice de 0,37 lei/elev, pentru o perioadă de maximum 89 de zile de şcolarizare, începând cu 3 decembrie 2012.
Măsurile adiacente distribuţiei de mere în anul şcolar 2012-2013 sunt următoarele: organizarea de vizite la ferme pomicole ori legumicole, la staţiuni de cercetare pomicolă sau legumicolă, la zilele recoltei, expoziţii, târguri ori alte evenimente şi/sau activităţi similare; organizarea de concursuri tematice cu premii ca modalităţi practice educative care să contribuie la dezvoltarea competenţelor elevilor şi prin activităţi de grădinărit.
Sumele necesare implementării măsurilor adiacente se suportă din bugetele locale ale judeţelor, respectiv din bugetele sectoarelor municipiului Bucureşti, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi nu vor putea depăşi 10% din fondurile alocate consiliilor judeţene şi consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru acordarea gratuită a merelor, aşa cum sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din hotărâre.