Tag-Archive for » Memorandum «

„Prin Memorandumul cu tema ‘Aprobarea organizării concursurilor/examenelor pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu de lucru al Ministerului Justiţiei’, aprobat în şedinţa Guvernului din data de 29 martie 2018, s-a aprobat organizarea concursurilor pentru ocuparea unor posturi vacante din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei. Mai mult …

Guvernul a discutat un memorandum pentru demararea pregătirii unui portofoliu de proiecte de transport, printre care autostrăzile Braşov-Sibiu şi Braşov-Iaşi-Ungheni, ce urmează a fi implementate în viitorul cadru financiar multianual, 2021-2027.

Ministerul Transporturilor, în colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene (MFE), a pregătit un memorandum care, o dată adoptat, va asigura demararea pregătirii unui portofoliu de proiecte de transport ce urmează a fi implementate în perioada imediat următoare (în viitorul cadru financiar multianual, 2021-2027, potrivit ordinii de zi a şedinţei Executivului – n.r.)”, a declarat ministrul Transporturilor.

Mai mult …

Guvernul a adoptat un memorandum privind construirea a două penitenciare în Prahova și Buzău, a anunțat ministrul Justiției.

Ministrul a declarat: “Memorandum privind oportunitatea finanțării infrastructurii fizice a sistemului penitenciar, în vederea creării condițiilor optime de detenție la standarde europene — Memorandumul prevede: construcția unui nou penitenciar, cu o capacitate de 1.000 de locuri, în localitatea Berceni, județul Prahova; construcția unui nou penitenciar, cu o capacitate de 1.000 de locuri, în localitatea Unguriu, județul Buzău; înființarea și operaționalizarea Institutului Național de Administrație Penitenciară și Probațiune — INAPP — pentru formarea continuă a funcționarilor cu statul special și a consilierilor de probațiune; reabilitarea și extinderea ‘Centrului de formare profesională și recuperarea capacității de muncă Rodbav’, județul Brașov”.

Guvernul a aprobat un memorandum pentru redresarea activității Companiei Naționale ‘Poșta Română’, pe o perioadă de 5 ani, iar printre măsurile cuprinse în planul strategic se numără creșterea veniturilor prin diversificarea produselor și serviciilor și utilizarea eficientă a fondurilor anuale primite de la Uniunea Poștală Universală.

Planul strategic cuprinde un set de măsuri printre care cele mai importante vizează: creșterea veniturilor prin diversificarea produselor și serviciilor, utilizarea eficientă a fondurilor anuale primite de la Uniunea Poștală Universală (UPU), bani care nu au fost folosiți niciodată deși, în fiecare an, 200.000 de dolari au fost puși la dispoziția companiei pentru dotări curente (cântare, scannere, cititoare de bare etc…) și renegocierea contractelor existente cu agenții economici.

Agricultura și IMM-urile s-au numărat printre principalele sectoare pentru care au fost semnate memorandumuri de cooperare între România și Egipt, a anunțat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat după întâlnirea din cadrul Comitetului Mixt de cooperare economică româno-egipteană.

Acesta a declarat: “Ne dorim să avem o relație care să se bazeze pe experiență comună, dar și pe o colaborare, o cooperare mai puternică între mediul de afaceri din România și mediul de afaceri din Egipt. În acest sens vă pot spune că am semnat deja anumite memorandumuri pentru întărirea cooperării între cele două țări, iar principalele sectoare au fost în agricultură, în ceea ce privește întreprinderile mici și mijlocii, deci mediul de afaceri, și modalități pentru a facilita investițiile din România către Egipt și din Egipt către țara noastră”. Mai mult …

Memorandumul prin care se va stabili modalitatea de returnare către cetăţeni a contravalorii timbrului de mediu este în lucru şi ar putea avea o variantă finală săptămâna viitoare, a declarat ministrul Mediului.

Potrivit ministrului Mediului, înainte de se vorbi despre o altă taxă auto este nevoie de o analiză de impact, iar măsurile luate trebuie să ai aibă o notă de fundamentare serioasă pentru a nu greşi.

Ministerul Mediului a anunţat, în luna aprilie, că va elabora un Memorandum în care se va stabili modalitatea de returnare a timbrului de mediu către cei care au achitat această taxă, în urma analizelor ce vor fi efectuate de către specialişti în cadrul unui Grup de lucru.

Guvernul a aprobat, prin Memorandum, Programul Naţional de Reformă (PNR) 2017, elaborat sub coordonarea ministrului delegat pentru Afaceri Europene. Documentul asigură continuitatea reformelor în scopul îndeplinirii obiectivelor naţionale asumate în cadrul Strategiei „Europa 2020” şi punerii în aplicare a recomandărilor specifice de ţară. La acestea se adăugă acţiuni noi, definite pe baza priorităţilor stabilite atât la nivelul Uniunii Europene, cât şi a celor cuprinse în Programul de Guvernare 2017-2020 sau în alte documente strategice naţionale. PNR 2017 a fost transmis, spre consultare, partenerilor sociali reprezentativi la nivel naţional în prima jumătate a lunii aprilie a.c., cu sprijinul Ministerului Consultării Publice şi Dialogului Social. Mai mult …

semndocMinisterul Fondurilor Europene (MFE) a declarat că România se află printre primele state beneficiare care urmează să semneze Memorandumurile de înțelegere privind implementarea Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European și a Mecanismului Financiar Norvegian 2014 – 2021.

Reamintim că la sediul Oficiului Mecanismului Financiar de la Bruxelles, a avut loc cea de-a doua rundă de negocieri pentru Mecanismele financiare SEE și Norvegiene 2014 – 2021, care a reunit reprezentanți ai Statelor donatoare, ai Oficiului Mecanismului Financiar și ai Ministerului Fondurilor Europene, printr-o delegație condusă de Cristian Ghinea, ministrul Fondurilor Europene. Statele donatoare au subliniat faptul că România este printre primele state beneficiare care urmează să semneze Memorandumurile de înțelegere privind implementarea Mecanismului Financiar SEE și a Mecanismului Financiar Norvegian 2014 – 2021.

ap-2014-2020.1

Printr-o Ordonanță de Urgență, Guvernul a aprobat preluarea de către Ministerul Fondurilor Europene a Programului RO 05 – Eficiență energetică în calitatea de operator de program, în locul Ministerului Economiei, având în vedere modificările și completările aduse în acest sens Memorandumului de Înțelegere aferent Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2009-2014, a cărui formă nouă a intrat în vigoare la data de 20 aprilie 2016.

Modificările și completările aduse acestui Memorandum semnat între România și statele donatoare implică necesitatea asigurării de către noul operator de program (OP) a părții de co-finanțare aferentă programului, în cuantum de 15%.

Transferul de atribuții între cele două ministere a fost aprobat deoarece, în absenţa acestei măsuri nu ar fi existat bază legală națională în vederea solicitării către Ministerul Finanțelor Publice și virării de către acesta a sumelor aferente cofinanțării necesare implementării Programului RO 05 și pentru a nu exista riscul blocării implementării proiectelor din cadrul programului.

De asemenea, Ministerul Fondurilor Europene este deja desemnat operator de program pentru următoarele domenii de finanțare: Monitorizarea mediului și planificare și control integrat și Eficiență energetică din Mecanismul financiar SEE 2009-2014 și Întărirea capacității și cooperarea instituțională între instituțiile publice, autoritățile locale și regionale românești și norvegiene din Mecanismul financiar norvegian 2009-2014.

baniiiiiiiii_44961100Guvernul României a aprobat un memorandum cu privire la sprijinirea a 4 scheme de ajutor de minimis pentru programele de încurajare și de stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, primele dintre cele 10 programe naționale adresate antreprenorilor în anul curent.

Astfel, cele 4 scheme de minimis sunt concepute ca programe multianuale până în 2020 cu finanțare de la bugetul de stat, iar selecția beneficiarilor se face prin înscriere anuală, în limita bugetului alocat fiecărui program, prin legea bugetului de stat.

Pentru anul 2016, “Programul de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață” are un buget alocat de 21,049 milioane de lei.

De asemenea, “Programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri” are un buget de 22,7 milioane de lei în anul curent, evaluându-se cel puţin 501 de beneficiari.

Pentru acest an, schemele de minimis pentru sprijinirea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii implementate prin 10 programe naționale sunt bugetate cu suma de 159,490 milioane de lei.