Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Protectia mediului

Comisia propune norme mai stricte privind poluanții din aerul înconjurător

Comisia propune norme mai stricte privind poluanții din aerul înconjurător, din apele de suprafață și din cele subterane și privind tratarea apelor urbane reziduale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Metodologia de investigare a siturilor potenţial contaminate

Ordinul nr. 2224/2022 prevede modificarea Metodologiei de investigare a siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 1.423/3.687/2020.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Protectia mediului Ştiri

Senatul României salută introducerea de noi module pentru conturile economice de mediu

Senatul României constată că propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 691/2011 în ceea ce priveşte introducerea de noi module pentru conturile economice de mediu – COM (2022) 329 final respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Protectia mediului Ştiri

Va fi lansat raportul „Limitarea schimbărilor climatice și a impactului lor: o abordare integrată pentru România”

Administraţia Prezidenţială va lansa în dezbatere publică Raportul „Limitarea schimbărilor climatice și a impactului lor: o abordare integrată pentru România”

Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

Strategia Națională a Pădurilor 2022-2031 trebuie să parcurgă procedura de evaluare de mediu

În vederea adoptării Strategiei Naţionale a Pădurilor 2022-2031, prin hotărâre a Guvernului, document strategic ce reprezintă un jalon în implementarea PNRR – Partea II Componenta 2 – Păduri şi protecţia biodiversităţii, Strategia trebuie să parcurgă procedura de evaluare de mediu conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1076/2004.

Categories
Economie Ştiri

Au fost aprobate Normele pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007 – 2013

Ordinul nr. 2014/2022 prevede aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007 – 2013 şi pentru Programul operaţional Infrastructură mare 2014 – 2020.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Eliberarea materialelor şi clădirilor de sub regimul de autorizare al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

Normele privind cerinţele de eliberare a materialelor şi clădirilor de sub regimul de autorizare al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare au fost aprobate de Ordinul nr. 155/2022.

Categories
Internaţional Protectia mediului Ştiri

UE își propune să măsoare progresele înregistrate în ceea ce privește obiectivele în materie de mediu și climă

Comisia Europeană a prezentat o listă de indicatori principali pentru monitorizarea progreselor înregistrate în direcția îndeplinirii obiectivelor UE în materie de mediu și climă până în 2030, precum și viziunea pe termen lung pentru 2050.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Finanţarea Programului privind creşterea eficienţei energetice

Ghidul de finanţare a Programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public a fost modificat de Ordinul nr. 1947/2022.

Categories
Administraţie publică centrală Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Camera Deputaţilor susţine propunerea de Recomandare privind învăţarea pentru durabilitatea mediului

Prin Hotărârea nr. 47/2022 Camera Deputaţilor recomandă utilizarea instrumentelor de sprijin ale Uniunii Europene pentru a permite accesul cât mai larg al locuitorilor din zonele rurale la învăţarea privind mediul, în special în rândul adulţilor şi prin diverse forme de învăţare nonformală.