Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Ştiri

Comisia solicită României să îşi alinieze legislaţia naţională la Directiva UE privind emisiile industriale

Comisia solicită României să îşi alinieze legislaţia naţională la Directiva UE privind emisiile industriale (DEI) (Directiva 2010/75). Activităţile industriale au un impact semnificativ asupra mediului.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Protectia mediului Ştiri

Ministerul Mediului a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege privind regimul deşeurilor

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege privind regimul deşeurilor.

Proiectul de act normativ instituie regulile necesare, suficiente şi posibile care conduc la o mai mare stabilitate şi eficienţă legislativă prin aborgarea Legii nr. 211/2011.

Categories
Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice

Începând cu data de 1 ianuarie 2021 autorităţile administraţiei publice locale trebuie să implementeze sistemul de colectare separată a deşeurilor biodegradabile

A fost stabilit cadrul legal pentru desfăşurarea activităţilor de gestionare a deşeurilor nepericuloase compostabile, prin reciclarea sau valorificarea acestora folosind opţiunea de compostare, în vederea protejării sănătăţii umane şi a mediului înconjurător.

În Monitorul Oficial nr. 762/2020 a fost publicată Legea nr. 181/2020 privind gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile.

Categories
Protectia mediului Ştiri

Noutăţi privind protecţia mediului

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului a suferit modificări.

Prin aviz de mediu pentru produse de protecţie a plantelor, respectiv pentru îngrăşăminte înţelegem actul administrativ emis de autoritatea competentă de implementare pentru protecţia mediului, prin compartimentul cu atribuţii în domeniul respectiv, necesar în procedura de omologare a produselor chimice de protecţie a plantelor şi, respectiv, de autorizare a îngrăşămintelor chimice.

Categories
Internaţional Ştiri

De la 1 ianuarie a fost redus conţinutul maxim de sulf al combustibililor maritimi!

Începând de la 1 ianuarie 2020, conţinutul maxim de sulf al combustibililor maritimi este redus la 0,5 % (de la 3,5 %), la nivel mondial – reducând astfel poluarea aerului şi protejând sănătatea şi mediul.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia Europeană a declanșat trei proceduri de infringement împotriva României!

Comisia Europeană a declanșat trei proceduri de infringement împotriva României: în domeniul Mediului privind obligația de a aplica legislația europeană de reciclare a navelor și două pe domeniul pieței interne, pentru îmbunătățirea ghișeelor unice și facturarea electronică la achizițiile publice, potrivit unui comunicat.

Comisia Europeană a decis să inițieze proceduri de infringement împotriva Croației, Ciprului, Germaniei, Greciei, Italiei, Portugaliei, României, Sloveniei și Suediei în ceea ce privește obligația acestora de a pune în aplicare integral legislația europeană privind reciclarea navelor.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Protectia mediului Ştiri

Aplicarea legislaţiei de mediu la nivel european ar conduce la reducerea costurilor privind sănătatea

Aplicarea legislaţiei de mediu la nivel european ar conduce la economisirea a circa 55 de miliarde de euro pe an, la nivelul Uniunii Europene (UE), în ceea ce priveşte costurile de sănătate şi costurile directe pentru mediu, informează Comisia Europeană (CE), într-un comunicat de presă.

Forul european a publicat vineri cea de-a doua evaluare a punerii în aplicare a politicilor de mediu (EIR), ca parte a iniţiativei lansate în 2016, în scopul îmbunătăţirii punerii în aplicare a politicii europene de mediu şi a normelor convenite de comun acord în toate statele membre ale UE.

Categories
Economie Ştiri Transporturi

Ministerul Transporturilor a lansat în dezbatere publică un proiect pentru accelerarea lucrărilor de infrastructură

Ministerul Transporturilor a lansat în dezbatere publică un proiect de act normativ pentru accelerarea lucrărilor de infrastructură. Printre măsurile propuse se numără emiterea imediată a autorizaţiei de construire pentru lucrările de interes public, modificări la procedurile de mediu şi la cele de contestaţii.

Una dintre măsurile propuse de Ministerul Transporturilor vizează modificarea dispozițiilor art. 24 alin. (4) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, astfel încât autorizaţia de construire pentru lucrări, în toate cazurile, inclusiv pentru construcții noi, să se emită imediat.

Categories
Protectia mediului Ştiri

Metodologia de calcul a contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu a suferit modificări

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 156 din data de 27 februarie 2019, a fost publicat Ordinul nr. 149/2019 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu.

Anexa nr. I la Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006, intitulată Metodologia de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, a suportat următoarele modificări esențiale:

Categories
Protectia mediului Ştiri

Taxele datorate la Fondul pentru Mediu, o provocare pentru companii!

Obligațiile de raportare și taxele datorate la Fondul pentru Mediu, în principal cele referitoare la ambalaje și echipamente electrice și electronice, reprezintă o provocare pentru companii, în contextul noilor reguli metodologice de calcul intrate în vigoare in perioada iulie 2018 – ianuarie 2019.