Categories
Administraţie publică centrală Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Camera Deputaţilor susţine propunerea de Recomandare privind învăţarea pentru durabilitatea mediului

Prin Hotărârea nr. 47/2022 Camera Deputaţilor recomandă utilizarea instrumentelor de sprijin ale Uniunii Europene pentru a permite accesul cât mai larg al locuitorilor din zonele rurale la învăţarea privind mediul, în special în rândul adulţilor şi prin diverse forme de învăţare nonformală.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Parlamentul European sprijină standardele revizuite privind emisiile de CO2

Parlamentul European sprijină standardele revizuite privind emisiile de CO2 pentru autoturismele și vehiculele utilitare ușoare noi, parte a pachetului legislativ „Pregătiți pentru 55 în 2030”.

Categories
Protectia mediului Ştiri

UE își dorește o tranziție energetică justă

În cadrul eforturilor de a atinge neutralitatea emisiilor de carbon până în 2050, UE doreşte să introducă măsuri suplimentare pentru reducerea emisiilor în construcţii şi transport.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Creşte numărul secretarilor generali adjuncţi din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor a fost recent modificată de Hotărârea nr. 677/2022.

Categories
Protectia mediului Ştiri

A fost aprobată Programa şcolară pentru disciplina opţională Educaţie ecologică

Ordinul nr. 3446/2022 prevede aprobarea programei şcolare pentru disciplina opţională Educaţie ecologică şi pentru protecţia mediului, clasele a V – a – a VII – a (nivel gimnazial).

Opţional îşi propune să evidenţieze, să sensibilizeze şi, prin învăţare, să determine la elevi atitudini reflexive faţă de acţiunea factorilor poluanţi asupra tuturor organismelor dintr-un mediu de viaţă, subliniind efectele acestor factori, importanţa protejării şi conservării mediului în condiţiile globalizării, precum şi acţionarea în acest sens la nivel individual, de grup şi/sau la nivelul comunităţii.

Categories
Protectia mediului Ştiri

Proiect. Ghidul de finanţare a Programului privind ecologizarea zonelor afectate de deşeuri

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind ecologizarea zonelor afectate de deşeuri.

Categories
Protectia mediului Ştiri

Un nou model al Certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu

Ordinul nr. 2171/2021 prevede modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 594/2006 pentru aprobarea Certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Protectia mediului Ştiri

Măsuri aplicate în contextul pandemiei asupra angajamentelor aferente măsurilor de mediu şi climă

Ordinul nr. 310/2021 prevede unele măsuri aplicate începând cu anul 2021 în contextul efectelor pandemiei de COVID – 19 asupra angajamentelor aferente măsurilor de mediu şi climă şi măsurii de bunăstare a animalelor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Protectia mediului Ştiri

Cetăţenii europeni sunt preocupaţi de schimbările climatice

Democraţia europeană, schimbările climatice şi mediul sunt, în prezent, cele mai populare subiecte de discuţie în rândul participanţilor la Platforma digitală multilingvă a Conferinţei privind viitorul Europei.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Transporturi

Proiect. Ghid de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin pentru aprobarea Ghidului de finanțare Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic.