Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Programele prioritare de mediu și gospodărire a apelor se vor realiza până la data de 31 decembrie 2025

Ordonanța nr. 34/2023 prevede prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor.

Prin actul normativ se prelungește perioada de realizare a programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor, pentru îndeplinirea scopului programului cât și a obligațiilor României în sectorul de mediu, de la data de 31 decembrie 2023 până la data de 31 decembrie 2025.

Categories
Protectia mediului Ştiri

Administraţia Fondului pentru Mediu are un nou Regulament!

Hotărârea nr. 277/2023 prevede aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Scopul înfiinţării Administraţiei Fondului pentru Mediu este gestionarea Fondului pentru mediu în vederea susţinerii şi realizării proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare în domeniul protecţiei mediului.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

UE investește în proiecte strategice privind natura, mediul și clima

Comisia a anunțat o investiție de peste 116 milioane EUR pentru proiectele strategice ale noului program LIFE.

Finanțarea va ajuta opt proiecte majore din Belgia, Estonia, Spania, Italia, Polonia, Slovacia și Finlanda să își atingă obiectivele climatice și de mediu.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Protectia mediului Ştiri

Acord între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei

Hotărârea nr. 164/2023 prevede aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei, semnat la Bucureşti la 18 noiembrie 2022, privind punerea în aplicare a Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991.

Categories
Învăţământ şi educaţie Protectia mediului Ştiri

Strategia naţională privind educaţia pentru mediu şi schimbări climatice 2023 – 2030

La nivel internațional, ONU a solicitat statelor să declare starea de urgență climatică și să se comporte ca atare.

Din acest motiv a fost adoptată Hotărârea nr. 59/2023 privind aprobarea Strategiei naţionale privind educaţia pentru mediu şi schimbări climatice 2023 – 2030.

Categories
Protectia mediului Ştiri

Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu

Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu a fost modificată de Ordinul nr. 3309/2022.

Categories
Articole Protectia mediului

Noutăți privind regimul deșeurilor!

Legea nr. 17/2023 prevede aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor.

La solicitarea organelor de urmărire penală, ANPM efectuează încadrarea, pe tip de deşeu, prin intermediul laboratorului de referinţă sau prin intermediul altor laboratoare acreditate, a deşeurilor ce fac obiectul unor cauze penale.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

UE accelerează procesul de autorizare a proiectelor privind energia din surse regenerabile

Miniștrii energiei din UE au convenit asupra conținutului unui regulament al Consiliului de instituire a unui cadru temporar pentru accelerarea procesului de acordare a autorizațiilor și a implementării proiectelor privind energia din surse regenerabile.

Regulamentul va introduce măsuri urgente și specifice care abordează tehnologii și tipuri de proiecte specifice, care au cel mai mare potențial de implementare rapidă și cel mai mic impact asupra mediului.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Protectia mediului

Comisia propune norme mai stricte privind poluanții din aerul înconjurător

Comisia propune norme mai stricte privind poluanții din aerul înconjurător, din apele de suprafață și din cele subterane și privind tratarea apelor urbane reziduale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Metodologia de investigare a siturilor potenţial contaminate

Ordinul nr. 2224/2022 prevede modificarea Metodologiei de investigare a siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 1.423/3.687/2020.