Tag-Archive for » mediere «

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 679 din data de 6 august 2018, au fost publicate Procedurile de organizare a alegerilor membrilor Consiliului de mediere, din 29.06.2018. 

Consiliul de mediere este un organism autonom, cu personalitate juridică, de interes public, cu atribuții de reglementare și control în domeniul medierii. Mai mult …

Acordul de mediere este o înţelegere totală, când părţile sub asistenţă şi cu ajutorul mediatorului au găsit soluţii pentru toate problemele ce au făcut obiectul medierii şi este parţială când părţile au găsit soluţii doar pentru unele probleme.

Acordul de mediere conţine exact înţelegerea părţilor şi modul în care acestea îşi vor duce la îndeplinire obligaţiile asumate prin acest contract. În acordul de mediere se pot stipula drepturi şi obligaţii noi, se pot modifica drepturi şi obligaţii ori se pot stinge drepturi sau obligaţii. De asemenea, poate conţine clauze contractuale potrivit dreptului comun în materia convenţiilor. Mai mult …

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat că va încerca o mediere între Guvern şi Banca Naţională a României şi că îi va chema la Cotroceni “şi pe unii, şi pe alţii” în zilele următoare.

Iohannis a precizat, în context, că “s-a mers cam departe cu unele afirmaţii destul de contondente în ultima vreme”. Mai mult …

Consiliul de Mediere a informat că, având în vedere recent adoptata Hotărâre de Guvern Nr. 1/2018, care recunoaște medierea ca fiind modalitatea de soluționare a disputelor apărute în domeniul  anumitor categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, a hotărât înființarea Departamentului de analiză și impact a clauzelor de mediere în contracte, potrivit unui comunicat.

Departamentul de analiză și impact a clauzelor de mediere în contracte are ca scop principal asigurarea cadrului organizațional în vederea perfecționării mediatorilor sub aspectul domeniului de aplicare a Hotărârii de Guvern sus-amintite. Mai mult …

ANAF are în vedere înființarea unui ”comitet de mediere” care să încerce că medieze, în raport cu deciziile inspectorilor fiscului, contestațiile contribuabililor, înainte ca aceștia din urmă să conteste în instanță deciziile respective.

”Analizăm ca pentru cazurile în care contribuabilul depune o contestație, la o decizie de impunere, de exmplu, să realizăm un Comitet de mediere, care să prezinte o poziție înainte de a se ajunge la contestarea în instanță”, a declarat, marți, președintele ANAF.

Medierea între cererea și oferta de muncă zilieră este utilă prin sprijinirea directă, concretă și complexă a zilierilor în căutarea și găsirea unui loc de muncă, asigurându-se construirea și menținerea unei punți de legătură între beneficiar și zilieri.

Astfel, s-a propus înființarea agențiilor de mediere între cererea și oferta de muncă zilieră. Aceste structuri vor fi acreditate de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, care facilitează punerea în legătură a beneficiarilor de lucrări cu zilieri, în vederea stabilirii de raporturi de muncă. Mai mult …

Medierea este o formă alternativă de rezolvare a disputelor între două sau mai multe părți ce doresc să ajungă la o înțelegere, cu ajutorul unei terțe persoane, specializate în calitate de mediator. Disputele pot implica (din punct de vedere al părților) state, organizații, comunității, indivizi.

Articolul alin. 1 și 2 din Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator  reglementează medierea astfel: „Medierea reprezintă o modalitate facultativă de soluționare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terțe persoane specializate în calitate de mediator, în condiții de neutralitate, imparțialitate și confidentialitate. Mai mult …

mediere
În viață „nu există nicio răzbunare atât de completă precum iertarea.”  (Josh Billings) Este adevărat că marea majoritate a oamenilor tind întâi să plătească răul primit cu un alt rău, pentru că „se pare că oamenii sunt cu mult mai predispuși să se răzbune decât să facă o faptă bună.”  (Spinoza)

Și totuși, în această lume, există și persoane care pot și știu să ierte, poate pentru că au înțeles că „în răzbunare ni se poate întâmpla cel mult să devenim egali cu vrăjmașii noștri, în timp ce în iertare arătăm mai multă înțelepciune și inteligență.” (Paulo Coelho) Mai mult …

muncaDe la statul român se cere mai multă grijă pentru milioanele de cetăţeni aflaţi la muncă peste hotare. Dacă n-a putut face prea multe pentru a favoriza libera iniţiativă şi crearea de locuri de muncă aici, în ţara-mamă, statul trebuie (măcar) să asigure o minimă protecţie cetăţenilor români care pleacă sau care sunt deja la muncă printre străini. Să nu permită exploatarea lor!

Prea mulţi români au căzut victime ale abuzurilor la recrutarea sau plasarea forţei de muncă în străinătate! Uneori, tarifele de mediere au fost încasate şi de la angajator şi de la cetăţean. Altora li s-au solicitat taxe cu duiumul pentru înscrierea în baza de date, dar… loc de muncă n-au căpătat. Mai mult …