Categories
Medici/personal medical Sănătate Ştiri

Pe perioada stării de alertă medicii rezidenţi exercită dreptul de liberă practică!

Pe perioada instituirii stării de alertă, medicii rezidenţi, indiferent de anul pregătirii în rezidenţiat, şi medicii care exercită profesia cu competenţe limitate asigură investigaţii şi tratament pentru pacienţii suspecţi şi confirmaţi cu COVID – 19, în baza Protocolului privind investigaţiile şi tratamentul diferenţiat pe stadii ale bolii COVID – 19, aprobat de Ministerul Sănătăţii şi Institutul Naţional de Sănătate Publică, precum şi în baza indicaţiilor medicilor specialişti/primari în coordonarea cărora îşi desfăşoară activitatea.

Categories
Medici/personal medical Ştiri

Se introduce Curriculumul de pregătire în specialitatea stomatologie generală începând cu seria de rezidenţi noiembrie 2020

În Monitorul Oficial nr. 1088/2020 a fost publicat Ordinul nr. 1803/2020 pentru completarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico – dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.

Se introduce Curriculumul de pregătire în specialitatea stomatologie generală începând cu seria de rezidenţi noiembrie 2020.

Categories
Articole Medici/personal medical Sănătate

Medicii rezidenţi se vor putea pregăti şi în spitale private! Avem noi reguli pentru pregătirea în rezidenţiat!

Pregătirea în rezidenţiat reprezintă un proces continuu de pregătire teoretică şi practică astfel se impune asigurarea unui cadru coerent instituţional, unitar şi necesar pentru asigurarea formării acestei categorii profesionale în toate activităţile medicale necesare unui sistem sanitar adecvat.

În Monitorul Oficial nr. 997/2019 a fost publicată O.U.G. nr. 74/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, precum şi pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Categories
Medici/personal medical Ştiri

Bursele pentru medicii rezidenţi se vor plăti în continuare!

Bursele pentru medicii rezidenți, în cuantum lunar de 670 lei, se vor plăti în continuare, după ce guvernul a adoptat o ordonanță.

Potrivit actului normativ care modifică Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, bursa de rezidențiat se acordă până la data la care personalul respectiv beneficiază de salariul de bază/solda de funcție la nivelul reglementat pentru anul 2022 de Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Categories
Medici/personal medical Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect de modificare a Hotărârii privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

doctor_71548500

Ministerul Sănătăţii doreşte suplimentarea cu 700 de posturi pentru unităţile finanţate integral de la bugetul de stat, dintre care 500 pentru serviciile de ambulanţă şi 200 pentru medicii rezidenţi.

Prevederile sunt cuprinse într-un proiect de modificare a Hotărârii de Guvern nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii. Proiectul a fost pubicat pe site-ul instituţiei şi se va afla în consultare publică până pe 23 decembrie.

Impactul financiar determinat de majorarea numarului maxim de posturi pentru medicii rezidenţi este de 501.600 de lei lunar, fără cote şi de 615.000 de lei lunar, inclusiv cote. Impactul financiar determinat de creşterea cu 500 a numarului de posturi pentru serviciile de ambulanţă este de 2.158.000 de lei lunar, fără cote şi de 2.645.700 de lei lunar, inclusiv cote.

Dacă proiectul va fi aprobat, numărul maxim de posturi la unităţile finanţate integral de la bugetul de stat ar urma să fie de 18.196.

Totodată, în nota de fundamentare a proiectului este menționată și suplimentarea cu 108 posturi pentru Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București (SNSPMPDSB).

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Autorităţi şi instituţii publice Bugete Funcţionari publici Salarizare Social

Creşteri salariale, la anul. Dar nu pentru toţi!

imagesLa fiecare sfârşit de an salariaţii din sectorul bugetar aşteaptă nerăbdători noutăţile legislative! Sunt notorii de acum marile reduceri din 2010 ale veniturilor acestei categorii numeroase de salariaţi. Mulţi dintre ei nu şi-au revenit nici acum.

„Toate-s vechi şi noi sunt toate!” Aşa suntem înclinaţi să spunem atunci când, întorcând o filă de istorie, evocăm contextul ce-a determinat, în 1931-1933, celebrele „curbe de sacrificiu”. Acum, ca şi atunci, statul se îndatora în condiţii nu tocmai avantajoase. Numai că măsurile de atunci, completate de ocrotirea întreprinzătorilor autohtoni, au dat roade şi economia s-a înzdrăvenit în doar câţiva ani.