Categories
Asigurări de sănătate Medicamente Medici/personal medical Programe de sănătate Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Modificări importante în domeniul sănătății!

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii a fost modificată și completată de Ordonanța nr. 21/2023.

Principalele modificări aprobate prin Ordonanța de Guvern au în vedere:

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Medicamente Ştiri

Consiliul adoptă legislație cu privire la situațiile de urgență privind contramăsurile medicale

Miniștrii UE au adoptat un nou act legislativ al UE care facilitează achiziționarea în timp util a medicamentelor, a vaccinurilor și a materiilor prime, precum și accesul la acestea, activează finanțarea de urgență și permite monitorizarea instalațiilor de producție atunci când apare o altă criză sanitară.

Categories
Asigurări de sănătate Medicamente Programe de sănătate Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Vaccinul împotriva variolei maimuţei introdus în Nomenclatorul de vaccinuri!

Potrivit Ordinului nr. 2759/2022 nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice a fost completat de vaccinul împotriva variolei şi variolei maimuţei, viu, care nu se replică.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Protecţie socială Social Ştiri

Dispoziţii aplicabile în contextul încetării stării de alertă

Ordinul nr. 1214/2022 prevede modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului – cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Consiliul adoptă măsuri legislative menite să asigure continuitatea aprovizionării cu medicamente

Consiliul UE a adoptat o directivă și un regulament menite să asigure continuitatea aprovizionării cu medicamente a Irlandei de Nord, precum și a Ciprului, Irlandei și Maltei. Aceste texte vor intra în vigoare în ziua publicării lor în Jurnalul Oficial al UE, programată pentru următoarele zile. Măsurile se vor aplica retroactiv de la 1 ianuarie 2022.

Categories
Medicamente Sănătate Ştiri

Consiliul UE adoptă măsuri legislative menite să asigure continuitatea aprovizionării cu medicamente

Consiliul UE a adoptat o directivă și un regulament menite să asigure continuitatea aprovizionării cu medicamente a Irlandei de Nord, precum și a Ciprului, Irlandei și Maltei.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Medicamente Ştiri

Consiliul a adoptat Regulamentul de revizuire a mandatului Agenţiei Europene pentru Medicamente

Consiliul a adoptat Regulamentul de revizuire a mandatului Agenţiei Europene pentru Medicamente (EMA).

Ca parte din procesul aflat în desfăşurare având ca scop crearea unei puternice uniuni europene a sănătăţii, Consiliul a adoptat Regulamentul de revizuire a mandatului Agenţiei Europene pentru Medicamente (EMA), făcând un pas important în direcţia consolidării gradului de pregătire pentru situaţii de criză a EMA şi a gestionării acestor situaţii de către agenţie în legătură cu medicamentele şi dispozitivele medicale.

Categories
Pensii Protecţie socială Ştiri

Modificări privind compensarea cu 90% din preţul de referinţă al medicamentelor

În scopul creşterii accesului la medicamentele acordate în ambulatoriu pensionarilor, încă din anul 2009 a fost instituită compensarea cu 90% din preţul de referinţă al medicamentelor, în cadrul programului social al Guvernului.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Medicamente Ştiri

Structura organizatorică a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

Structura organizatorică a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România a fost aprobată de Ordinul nr. 2318/2021.

Categories
Internaţional Medicamente

Agenţia Europeană pentru Medicamente a emis un aviz pozitiv cu privire la două tratamente împotriva COVID-19

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) a emis un aviz pozitiv cu privire la două tratamente împotriva COVID-19 identificate de Comisie ca fiind terapii promiţătoare în cadrul Strategiei UE privind mijloacele terapeutice împotriva COVID-19.