Categories
Autorităţi şi instituţii publice Protecţie socială Social Ştiri

Dispoziţii aplicabile în contextul încetării stării de alertă

Ordinul nr. 1214/2022 prevede modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului – cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Consiliul adoptă măsuri legislative menite să asigure continuitatea aprovizionării cu medicamente

Consiliul UE a adoptat o directivă și un regulament menite să asigure continuitatea aprovizionării cu medicamente a Irlandei de Nord, precum și a Ciprului, Irlandei și Maltei. Aceste texte vor intra în vigoare în ziua publicării lor în Jurnalul Oficial al UE, programată pentru următoarele zile. Măsurile se vor aplica retroactiv de la 1 ianuarie 2022.

Categories
Medicamente Sănătate Ştiri

Consiliul UE adoptă măsuri legislative menite să asigure continuitatea aprovizionării cu medicamente

Consiliul UE a adoptat o directivă și un regulament menite să asigure continuitatea aprovizionării cu medicamente a Irlandei de Nord, precum și a Ciprului, Irlandei și Maltei.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Medicamente Ştiri

Consiliul a adoptat Regulamentul de revizuire a mandatului Agenţiei Europene pentru Medicamente

Consiliul a adoptat Regulamentul de revizuire a mandatului Agenţiei Europene pentru Medicamente (EMA).

Ca parte din procesul aflat în desfăşurare având ca scop crearea unei puternice uniuni europene a sănătăţii, Consiliul a adoptat Regulamentul de revizuire a mandatului Agenţiei Europene pentru Medicamente (EMA), făcând un pas important în direcţia consolidării gradului de pregătire pentru situaţii de criză a EMA şi a gestionării acestor situaţii de către agenţie în legătură cu medicamentele şi dispozitivele medicale.

Categories
Pensii Protecţie socială Ştiri

Modificări privind compensarea cu 90% din preţul de referinţă al medicamentelor

În scopul creşterii accesului la medicamentele acordate în ambulatoriu pensionarilor, încă din anul 2009 a fost instituită compensarea cu 90% din preţul de referinţă al medicamentelor, în cadrul programului social al Guvernului.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Medicamente Ştiri

Structura organizatorică a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

Structura organizatorică a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România a fost aprobată de Ordinul nr. 2318/2021.

Categories
Internaţional Medicamente

Agenţia Europeană pentru Medicamente a emis un aviz pozitiv cu privire la două tratamente împotriva COVID-19

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) a emis un aviz pozitiv cu privire la două tratamente împotriva COVID-19 identificate de Comisie ca fiind terapii promiţătoare în cadrul Strategiei UE privind mijloacele terapeutice împotriva COVID-19.

Categories
Medicamente Sănătate Ştiri

Proiect. Contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

Ministerul Sănătăţii a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin pentru aplicarea în trimestrul II 2021 a prevederilor art. 37 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii.

Categories
Medicamente Sănătate Ştiri

Se menţin preţurile maximale ale medicamentelor autorizate până la finalul anului

Preţurile maximale ale medicamentelor autorizate de punere pe piaţă aprobate în Canamed şi Catalogul public şi preţurile de referinţă generice rămân valabile până la intrarea în vigoare a ordinului de aprobare a preţurilor calculate în urma corecţiei anuale, dar nu mai mult de 31 decembrie 2021.

Categories
Medicamente Sănătate Ştiri

Noi reguli pentru eliberarea medicamentelor de la 1 aprilie!

Începând cu data de 1 aprilie 2021, eliberarea medicamentelor se face de către farmacie, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul, indiferent de casa de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală medicul care le-a prescris, cu excepţia medicamentelor care fac obiectul contractelor cost – volum – rezultat, care se eliberează indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul, cu condiţia ca furnizorul de medicamente să fie în contract cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se află şi medicul care a emis prescripţia medicală.