Tag-Archive for » medic de familie «

Societatea Naţională de Medicina Familei (SNMF) solicită autorităţilor să asigure stabilitate pentru cabinetele medicilor de familie, „temelia oricarui sistem public de sănătate funcţional şi eficient”.

Medicii de familie din România se arată nemulţumiţi faţă de finanţarea medicinei primare în 2019, fapt care „aruncă medicina de familie în criză“. Mai mult …

Contractul-cadru pentru 2018 aduce o serie de noutăţi, printre care faptul că medicii de familie vor putea cere analize pentru depistarea hepatitei B şi C pentru toate categoriile de asiguraţi şi pot face spirometrie pentru monitorizarea astmului bronşic. De asemenea, finanţarea serviciilor medicale va fi diferită, crescând valoarea punctului pe serviciu sau per capita. Propunerile au fost postate pe site-ul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), fiind în dezbatere publică. Mai mult …

CNAS a publicat o listă care cuprinde 59 de afecţiuni pentru care nu e nevoie de bilet de trimitere de la medicul de familie ca să te consulte medicul de specialitate din ambulatoriu. Printre ele se numără angina pectorală instabilă, bolile genetice, astmul bronşic, glaucomul, ulcerul peptic gastroduodenal, bolile copilului în vârstă de cel mult un an, poliartrita reumatoidă.

Concret, pacienţii diagnosticaţi cu oricare dintre bolile de mai jos se pot prezenta direct la medicul de specialitate pentru consultaţie şi tratament, fără să mai aibă nevoie de bilet de trimitere de la medicul de familie, aşa cum prevedea legea până acum.

Mai mult …

Activitatea medicilor de familie va fi debirocratizată, iar o serie de acte inutile vor fi desfiinţate, a anunţat ministrul Sănătăţii.

De asemenea, acesta a transmis că analizează posibilitatea ca adeverinţele de concediu medical să poată fi eliberate online. Mai mult …

Atragem din nou atenţia asupra faptului că la angajarea unui salariat este necesară fişa de aptitudine a acestuia. Deşi acesta este un subiect foarte discutat am observat că nu toată lumea ştie faptul că aceasta se emite de medicul de medicina muncii nu de către medicul de familie.

Potrivit prevederilor art. 27 din Codul muncii, o persoana poate fi angajatî în muncă numai în baza unui certificat medical, care constată faptul că cel în cauza este apt pentru prestarea acelei munci. Nerespectarea acestor prevederi atrage nulitatea contractului individual de muncă. Mai mult …

alerta-medicii-de-familie-820x300-660x375

În data de 23 iunie, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a decis prelungirea până la 29 iulie data limită de contractare de către furnizorii de servicii medicale a noului Contract cadru. Între timp, medicii de familie îşi menţin refuzul de a semna contractele pentru decontarea serviciilor oferite pacienţilor, pe motiv că nu au fost chemaţi la consultări.

Astfel, în cel mult o săptămână, medicii sunt obligaţi să semneze actele adiţionale pentru contractul valabil pe parcursul lunii iulie 2016.

Totodată, CNAS precizează că noile acte adiţionale se fac pe baza actualului contract cadru, dar respectând noile reglementări legislative introduse de la 1 iulie.

Medicii de familie ameninţă că vor da în judecată Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru nerespectarea legislaţiei referitoare la transparenţa decizională.

medicina legala

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017.

Astfel, proiectul de act normativ arată că medicii de familie pot încheia contract de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate indiferent de numărul persoanelor asigurate înscrise pe listele proprii şi nu mai este prevăzută stabilirea unui număr necesar de medici de familie care să intre în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

Medicul de familie nou-venit într-o localitate, care încheie convenţie de furnizare de servicii medicale pentru o perioadă de 3 luni, la sfârşitul celor 3 luni încheie contract de furnizare de servicii medicale pentru lista pe care şi-a constituit-o până la data încheierii contractului, se mai arată în proiect.

card

Potrivit unui proiect de hotărâre de Guvern, cardul naţional de sănătate va fi utilizat obligatoriu la medicii de familie, în spitale şi farmacii, începând cu data de 1 aprilie, iar între 1 februarie şi 31 martie vor putea fi utilizate în paralel cu adeverinţele şi trimiterile actuale. Pe cip-ul cardului naţional se înregistrează şi pot fi accesate datele pe care le-a acceptat asiguratul.

Persoanele care refuză în mod expres, din diverse motive, primirea cardului naţional vor depune o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens la casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă.

Totodată, prin hotărârea de Guvern, se impune păstrarea şi arhivarea de către casele de asigurări de sănătate a cardurilor naţionale refuzate, precum şi eliberarea ulterioară a acestora la solicitarea scrisă a asiguraţilor care au refuzat iniţial dovedirea calităţii de asigurat pe baza acestora. Mai mult …

medSe spune că „sănătatea este comoara cea mai prețioasă și cea mai ușor de pierdut; totuși cel mai prost păzită” (Emile Augier). Toți considerăm că este un dar care ni se cuvine, însă, în realitate, așa cum spunea Hipocrat „sănătatea este o comoară pe care puțini știu să o prețuiască, deși aproape toți se nasc cu ea.”

Legat de cât de „sănătoasă” este sănătatea în România, au curs până acum râuri de cerneală și de lacrimi ale celor care au trebuit să se trateze în spitalele noastre. Când se vor îmbunătăți condițiile nu știu, dar, ceea ce pot afirma este că dinamica legislativă în domeniul sanitar palpită! „S-a propus o lege care doare/Pe principiul, dacă tot se poate/Să avem în viața viitoare/Sănătatea în legalitate !” (Gheorghe Gurău)

În „Monitorul Oficial” nr. 346 din 12 mai 2014 Mai mult …

medicinafamilieMinistrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a anunţat că pentru a asigura o calitate mai bună şi posibilitatea cât mai multor medici de a avea acces la profesie, numărul minim de pacienţi pe lista unui medic de familie a scăzut până la 800 de pacienţi.

Potrivit contractului – cadru aprobat miercuri de Guvern, plata medicilor de familie se va face 50% pe servicii şi 50% per capita.

Conform noului contract, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014 alocarea pentru medicina de familie a crescut cu 10%, s-au mărit fondurile pentru medicina din ambulatoriu cu 51%, iar pentru centrele multifuncţionale – 40,5%. Totodată, a crescut cu peste 64% finanţarea în ceea ce priveşte îngrijirea la domiciliu.

Un alt aspect important din contractul-cadru vizează reducerea numărului de documente care se solicită furnizorilor de servicii medicale, astfel că timpul economisit va putea fi folosit pentru pacienţi.

Coplata pentru serviciile medicale va intra în vigoare de la 1 aprilie, odată cu aplicarea contractului-cadru privind sistemul de asigurări sociale de sănătate.