Tag-Archive for » mecanism «

Excedentul financiar pe care îl are Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) se va regăsi foarte curând într-o schemă de ajutor de stat cu alocări financiare către sectorul public şi sectorul privat pentru transformarea digitală şi, ca atare, reglementatorul pieţei va fi în poziţia să se întoarcă spre operatorii de telefonie mobilă şi să solicite o contribuţie la costul de funcţionare, a declarat ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. Mai mult …

Românii își vor putea cumpăra vechime la pensie, pentru perioade de cel mult cinci ani în care nu au cotizat la sistemul public de pensii. Față de mecanismul plăților retroactive aplicabil în prezent, la nou mecanism vor putea apela mai multe persoane.

Potrivit proiectului adoptat în Senat, oricine are măcar un stagiu de cotizare de 15 ani va putea să facă un contract de asigurare facultativă cu casa de pensii şi să-şi plătească, în rate, raportat la salariul mediu, contribuţii pentru perioade din urmă care să totalizeze maximum cinci ani (perioade de necontributivitate, adică în care nu s-a plătit contribuţia la pensii). Mai mult …

Toată lumea știe care-i cea mai ușoară metodă de a-ți asigura acoperirea unei cheltuieli, atunci când ai ceva probleme cu „autofinanțarea”. Recurgi la un împrumut, intri în tagma datornicilor.

Banii le plac tuturor. Mai puțin simpatic e statutul de datornic. În cazul împrumuturilor, cele două elemente – banii și condiția de datornic, vin, întotdeauna, la pachet. Ca datornic, ești, vrei sau nu, supus unor limitări, pe care cei liberi de datorii nu le experimentează.

Mai mult …

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) intenționează să creeze un mecanism pentru a colecta informații care să conducă la identificarea unor profile de risc la nivel central, a declarat vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

Acesta a mai declarat: „Creșterea numărului de inspecții fiscale ar viza colectarea suplimentară, pot să vă asigur că nu ar fi adevărată această afirmație. Ne dorim o creștere a conformării al declarare inclusiv prin activități ce vizează prevenția. Inspecția fiscală nu cred că este neapărat o nenorocire. Este o verificare. Desigur că și creșterea numărului de contribuabili poate duce la o creștere a numărului, a cifrelor, care nu sunt neapărat relevante, ci calitatea acestora. Încercăm să creăm un mecanism prin care să colectăm toate informațiile de natură să ne conducă către indentificarea unor profile de risc la nivel central”.

ap-2014-2020.1Comisia Europeană a adoptat Scutul de confidențialitate UE-SUA, care protejează drepturile fundamentale ale tuturor persoanelor din UE în cazul în care datele lor cu caracter personal sunt transferate către Statele Unite. De asemenea, cadrul prevede claritate juridică pentru întreprinderile a căror activitate se bazează pe transferuri transatlantice de date.

Principiile pe care se bazează Scutul de confidențialitate UE-SUA sunt:

  • obligații stricte pentru întreprinderile care lucrează cu date: în cadrul noului sistem, Departamentul de Comerț al SUA va realiza actualizări și verificări periodice privind întreprinderile participante, pentru a se asigura că acestea respectă normele acceptate în mod voluntar.
  • garanții clare și obligații de transparență privind accesul guvernului SUA: Statele Unite au oferit UE asigurarea că accesul autorităților publice la date în scopuri legate de aplicarea legii și de securitatea națională va fi supus unor limitări, garanții și mecanisme de supraveghere clare.
  • o protecție eficace a drepturilor individuale: orice cetățean care consideră că datele sale cu caracter personal au fost folosite în mod necorespunzător în cadrul Scutului de confidențialitate va beneficia de mai multe mecanisme accesibile și abordabile de soluționare a disputelor.
  • un mecanism de reexaminare anuală comună: mecanismul va monitoriza funcționarea Scutului de confidențialitate, inclusiv angajamentele și asigurarea cu privire la accesul la date în scopuri legate de aplicarea legii și de securitatea națională.

societate financiar bancara
La 3 mai, statele Spaţiului Economic European şi Uniunea Europeană au semnat acorduri pentru reînnoirea Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European şi a Mecanismului Financiar Norvegian pentru perioada de programare 2014-2021.

Cele două mecanisme financiare, cunoscute şi sub denumirea de „Granturi SEE/Granturi Norvegiene”, păstrează obiectivele generale de susţinere a coeziunii economice şi sociale în Europa prin creştere economică şi dezvoltare durabilă şi îşi propun să contribuie atât la reducerea disparităţilor economice şi sociale în Spaţiul Economic European cât şi la întărirea relaţiilor bilaterale.

România va beneficia de o alocare financiară sporită, de aproximativ 502 milioane euro, comparativ cu cea acordată pe perioada 2009-2014, în valoare de aproximativ 306 milioane euro, în contextul în care valoarea totală a granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein şi Regatul Norvegiei a fost majorată la aproape 3 miliarde de euro pentru o perioadă de 7 ani.

Finanţările se vor acorda pentru cinci domenii prioritare, anume Inovare, Cercetare, Educaţie şi Competitivitate, Incluziunea socială, Ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor şi Combaterea sărăciei, Mediu, Energie, Schimbări climatice şi Reducerea emisiilor de carbon, Cultură, Societatea Civilă, Bună guvernanţă şi Drepturi şi libertăţi fundamentale, Justiţie şi Afaceri interne.

Ca urmare a semnării acestor acorduri, Statele donatoare vor încheia, cu fiecare dintre cele 15 state beneficiare în parte, în urma negocierilor bilaterale, câte un Memorandum de Înţelegere pentru fiecare din cele două mecanisme financiare, ce vor stabili programele ce urmează a fi implementate.

wrtConform unui comunicat al Executivului, Guvernul a aprobat proiectul de lege cu privire la ratificarea Acordului privind transferul și mutualizarea contribuțiilor la Fondul unic de rezoluție.

Actul normativ vizează asigurarea finanţării măsurilor de rezoluţie adresate instituţiilor de credit în cadrul Mecanismului Unic de Rezoluţie.

Astfel, acordul a fost semnat atât de către statele din zona euro, cât și de către state care nu sunt parte din zona euro, dar care vor să adere la acest acord.

Documentul are ca scop asigurarea finanțarii măsurilor de rezoluție adresate instituțiilor de credit în cadrul Mecanismului Unic de Rezoluție, fiind parte a procesului de constituire a Uniunii Bancare.

Uniunea Bancară se bazează pe trei piloni, respectiv:
1. Un Mecanism Unic de Supraveghere;
2. Un Mecanism Unic de Rezoluție;
3. O schemă comună de garantare a depozitelor.

images (9)Premierul Dacian Cioloş a declarat că peste 50% din comunele din România nu-şi pot acoperi cheltuielile de funcţionare din veniturile proprii, ceea ce are consecinţe foarte grave asupra dezvoltării economice locale.

Totodată, şeful Executivului a atras atenţia şi asupra faptului că programele europene destinate dezvoltării locale se suprapun şi nu sunt folosite eficient, iar privitor la transferul de fonduri de la bugetul de stat nu sprijină „durabil şi obiectiv” comunităţile cele mai sărace.

„De multe ori, fondul de rezervă al Guvernului este un instrument principal de echilibrare, dar nu pe criterii obiective a nevoilor de finanţare a diferitelor comunităţi locale”, a subliniat prim-ministrul.

De asemenea, Cioloş a mai menţionat că procesul de descentralizare va continua, în beneficiul cetăţenilor, şi totodată se vor implementa mecanisme de transparenţă decizionlă şi de participare cetăţenească.

descărcare (7)Viceprim-ministrul Vasile Dîncu, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a discutat cu delegația Fondului Monetar Internațional (FMI) condusă de Reza Baqir, proiectele aflate în implementare la nivelul MDRAP și cu potențial impact pozitiv asupra eficientizării folosirii fondurilor publice.

Conform unui comunicat al MDRAP, Dîncu a argumentat că proiectele din pachetul reformei administrative au efect nu doar asupra calității serviciului public, ci și asupra reducerii costurilor de funcționare a administrației.

De asemenea, acesta a menţionat că viitorul Cod Administrativ ar putea avea impact financiar foarte important.

De asemenea, alte exemple de proiecte aflate în diferite etape și care pot contribui la eficientizarea banilor publici sunt:
– descentralizarea — prin aducerea nivelului de decizie mai aproape de beneficiarul final;
– simplificarea procedurilor administrative — prin reducerea numărului de documente, formulare și procese utilizate în interacțiunea dintre cetățeni și instituțiile publice și
– regândirea sistemului de personal din administrație — prin proiectarea unui mecanism care să ducă la o corespondență între nivelul de salarizare și nivelul de performanță al angajatului public.

Referitor la programele de finanțare a investițiilor, ministrul DRAP a afirmat că preocuparea pentru proiecte cu rezultate reale s-a concretizat, la nivelul instituţiei, în stabilirea unor criterii clare pentru Obiectivele care primesc finanțare prin Programul național de Dezvoltare Locală (PNDL).

anafAgenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat un comunicat privind eliminarea timbrului extrajudiciar.

Astfel, decizia de eliminare a timbrului extrajudiciar, solicitat pentru eliberarea certificatelor și adeverințelor de către administrațiile financiare, constituie un pas important în cadrul procesului de eficientizare a procedurilor, în vederea flexibilizării și simplificării relației dintre ANAF și contribuabili.

”Măsura care urmează să fie luată în scurt timp se află pe circuitul de aprobare și elaborare a a actului normativ și se adresează exclusiv contribuabililor. Banii colectați la buget de pe urma achitării acestei taxe nu constituie un venit semnificativ, de care nu ne putem lipsi, atunci când punem în balanță efortul depus de contribuabili. De acum, eliberarea certificatelor și a adeverințelor va fi un proces mult simplificat de care vor beneficia foarte mulți oameni. Dincolo de eficientizarea mecanismelor de combatere a evaziunii fiscale, consider că mecanismul de plată a taxelor și relația Fisc – contribuabil trebuie simplificate în continuare, pentru a încuraja conformarea voluntară”, a precizat Gelu Ștefan Diaconu, președintele ANAF.