Categories
Administraţie publică centrală Articole Învăţământ şi educaţie

Utilizarea auxiliarelor didactice în școlile din România. Ce prevede noua metodologie?

După cum bine spunea Seneca în urmă cu două milenii, omul nu învață pentru școală, ci spre a fi pregătit pentru viață. La școală, cerințele cărora trebuie să le facă față copiii noștri sunt din ce în ce mai numeroase și firesc ar fi, în aceste condiții, ca efortul depus de către cei mici să fie cu folos, pentru existența lor viitoare.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Profesorii nu mai pot preda la orice clasă îşi doresc

profesoara-de-religie-in-clasa-cu-copii-1

Noul an şcolar vine cu schimbări în educaţie. Pe lângă manuale gratuite pentru clasele XI-XII, navetă decontată sau schimbări de directori în toate unităţile de învăţământ, se modifică şi codul etic.

Noile prevederi ale codului etic pentru cadrele didactice interzic acestora să predea la clasa unde este elev propriul copil. Astfel, profesorul va putea fi la catedră doar dacă este singurul profesor de specialitate pe o anumită materie din şcoală.

O altă schimbare aflată în discuţie este introducerea unei noi materii: educaţia juridică în şcoli.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Elevii au dreptul să conteste notele acordate de profesori

elevi
Începând cu 22 septembrie 2016 elevii vor avea un nou statut ale cărui prevederi se vor aplica elevilor din învățământul de stat, particular și confesional din România. Noul statut vine cu noutăți legislative cu privire la drepturile și îndatoririle elevilor și cu beneficiile acordate de stat acestora.

În Monitorul Oficial 645 din 23 august 2016 a fost publicat Ordinul MENCS nr. 4742/2016 pentru aprobarea Statutului elevului. Practic, statutul legiferează dreptul elevilor de a-și face auzită vocea, de a se putea exprima, de a se putea implica în viața școlii și de a avea un dialog cu dascălii lor. Legiuitorul a împărțit drepturile elevilor în 5 categorii: drepturi educaționale, de asociere și exprimare, drepturi sociale, recompense și alte drepturi. Deasemenea, legiuitorul  a precizat ce îndatoriri, interdicții și sancțiuni li se pot aplica elevilor în incinta școlii.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Religia – materie facultativă în şcoli

religie

Remus Cernea propune ca Religia să nu mai fie materie obligatorie, să fie studiată doar dacă părinţii solicită în scris acest lucru.

De asemenea, el a propus ca în locul Religiei, disciplină obligatorie să fie Etica.

Cernea a declarat într-o conferinţă de presă că a realizat un proiect de lege pentru modificarea art. 18 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitoru Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011, care se referă la studiul Religiei.

Totodată la această disciplină nu vor fi acordate note, ci doar calificative, care nu vor fi luate în considerare la media generală.

Remus Cernea urmeză să depună acest proiect de lege la Senat.