Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

Preţul materialului lemnos va fi plafonat!

Ministerul Mediului a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordonanță de urgență privind unele măsuri în vederea protejării consumatorului final în ceea ce privește utilizarea materialelor lemnoase și a produselor derivate din lemn, pentru încălzirea locuinței în sezonul rece.

Prin prezentul proiect de act normativ se propun următoarele:

Categories
Agricultură şi silvicultură Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Norme referitoare la provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase

Hotărârea nr. 512/2022 prevede modificarea şi completarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a celor privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European.

Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

SUMAL 2.0, un nou sistem informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase!

SUMAL 2.0 este un sistem informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase realizat de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură şi pus la dispoziţia profesioniştilor.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Au fost aprobate Normele referitoare la provenienţa materialelor lemnoase

Au fost aprobate, prin Hotărârea nr. 497/2020, Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a celor privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.

Se prevede că pentru identificarea provenienţei şi urmărirea trasabilităţii materialelor lemnoase/produselor din lemn şi pentru obţinerea de informaţii statistice se utilizează Sistemul informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase, SUMAL 2.0.

Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură asigură realizarea, dezvoltarea, funcţionarea şi administrarea SUMAL 2.0.

Emitenţii avizelor de însoţire sunt operatorii economici care exploatează în condiţiile legii masă lemnoasă cumpărată pe bază de contract de vânzare – cumpărare, inclusiv din vegetaţia forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier naţional sau ocoalele silvice, după caz.

Termenul de valabilitate al avizelor de însoţire a transporturilor rutiere, în aplicarea reglementărilor în vigoare, se stabileşte proporţional cu distanţa de parcurs şi cu categoriile de drum, având în vedere timpul care se acordă pentru fiecare categorie de distanţe:

a) până la 6 ore de la data, ora şi minutul plecării, pentru materialele lemnoase/produsele din lemn expediate pe o distanţă de până la 50 km inclusiv;
b) 7 – 10 ore de la data, ora şi minutul plecării, pentru materialele lemnoase/produsele din lemn expediate pe o distanţă de la 50,1 km până la 100 km inclusiv;
c) 11 – 18 ore de la data, ora şi minutul plecării, pentru materialele lemnoase/produsele din lemn expediate pe o distanţă de la 100,1 km până la 200 km inclusiv;
d) 19 – 36 de ore de la data, ora şi minutul plecării, pentru materialele lemnoase/produsele din lemn expediate pe o distanţă de la 200,1 km până la 500 km inclusiv;
e) 37 – 48 de ore de la data, ora şi minutul plecării, pentru materialele lemnoase/produsele din lemn expediate pe o distanţă de peste 500 km.

Categories
Administraţie publică locală Agricultură şi silvicultură Articole Economie IMM Persoane juridice. Societăţi

Drepturi economice pentru locuitorii din Apuseni. Ce avantaje oferă CARNETUL DE MOȚ?

Țara Moților este, fără îndoială, un tărâm de basm, de legendă. E un loc în care istoriile fermecătoare și tradițiile ancestrale se află la ele acasă. Țara Moților (ori „Țara de Piatră”) este un ținut al munților și al pădurilor nesfârșite, unde și-au aflat adăpostul, odinioară, căpeteniile Răscoalei de la 1784-1785.

Categories
Protectia mediului Ştiri

O noua procedură de urmărire a materialului lemnos a fost adoptată

imageslemneExecutivul a adoptat o Hotărâre de Guvern prin care se stabilesc noi reglementări privind provenienţa şi circulaţia materialului lemnos astfel încât să crească gradul de acurateţe cu care sunt urmărite tăierile de copaci şi traseul urmat de materialul lemnos până la comercializare.

Guvernul a informat că hotărârea de Guvern îmbunătăţeşte sistemul deja existent privind “trasabilitatea” materialului lemnos rezultat din exploatarea pădurilor, sistem numit SUMAL. “Acesta a fost utilizat şi până în prezent de operatorii economici, dar prin dezvoltarea de anul acesta s-au eliminat anumite disfuncţionalităţi şi s-au dezvoltat componente care sprijină activitatea operatorilor economici şi ale ocoalelor silvic”.

Mai multe funcţionalităţi ale SUMAL au fost îmbunătăţite: ocoalele silvice vor avea posibilitatea să vadă în timp real toate transporturile de materiale lemnoase care se fac de pe teritoriul administrat de ele, operatorii economici care deţin depozite de materiale lemnoase pot să utilizeze de la intrarea în vigoare a HG toate informaţiile introduse în SUMAL pentru raportări interne, se elimină posibilitatea transporturilor multiple cu acelaşi act de provenienţă şi se elimină posibilitatea să fie create stocuri false în depozite.

Categories
Agricultură şi silvicultură Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect: Completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL

masa lemnoasaMinisterul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice Proiectul de Ordin de Ministru privind completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobate prin  Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014.

În vederea evitării litigiilor care pot să apară între deţinătorii calităţii de vânzător, respectiv cumpărător de material lemnoase – lemn rotund, dar şi a evitării contestaţiilor la contravenţie prin aplicarea în forma prevederilor art. 19 pct. (2) lit. c, (11), (12), (13) şi (14) din Ordonanţa de urgenţă nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, se impune reglementarea toleranţelor admisibile la măsurarea aecestora.

Astfel, actul normativ introduce art. 41 care prezintă toleranța medie admisă la determinarea volumului lemnului rotund, la care trasabilitatea este urmărită prin SUMAL.

Categories
Agricultură şi silvicultură Proiecte şi propuneri legislative Sancţiuni Ştiri

Mijloacele de transport cu care se realizează transportul fraudulos de material lemnos pot fi confiscate

masa lemnoasaPropunerea legislativă conform căreia pot fi confiscate mijloacele de transport cu care se realizează transportul fraudulos de material lemnos a fost aprobată de senatorii din Comisia juridică.

Astfel, proiectul modifică Legea nr. 171/2010 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice.

Potrivit actului normativ, sancţiunea pentru săvârşirea contravenţiei silvice constă în reţinerea sau confiscarea bunurilor utilizate, destinate sau rezultate din săvârşirea contravenţiei silvice, inclusiv mijlocul de transport cu care s-a realizat transportul fraudulos de material lemnos şi/sau retragerea autorizaţiei sau atestatului, după caz.

Transportul fraudulos reprezintă transportul de material lemnos pentru care nu există documentaţia solicitată de lege sau pentru care datele din documentaţie diferă faţă de cele reale. Agentul constatator care aplică sancţiunea dispune şi reţinerea, confiscarea bunurilor destinate, utilizate sau rezultate din contravenţiile silvice, inclusiv confiscarea mijlocului de transport prin care s-a realizat transportul fraudulos de material lemnos, în condiţiile legii.

Categories
Agricultură şi silvicultură Proiecte şi propuneri legislative Sancţiuni Ştiri

Proiect privind modificarea Normelor privind comercializarea materialelor lemnoase

1

Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 73 din Codul silvic, Guvernul României a adoptat Hotărârea nr. 470/2014 prin care, în scopul urmăririi trasabilităţii lemnului recoltat din păduri şi pentru furnizarea de informaţii statistice, a implementat Sistemul informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase, denumit SUMAL.

Potrivit art. 2 alin. (4) din această hotărâre “utilizarea SUMAL este obligatorie pentru ocoalele silvice şi pentru toţi operatorii şi comercianţii, denumiţi în continuare profesionişti, care recoltează, depozitează, prelucrează, comercializează sau efectuează operaţiuni de import-export cu materiale lemnoase…”.

Prin Legea nr. 133/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, a fost modificat art. 69, alineatul (1), litera b) din Cod, în sensul că ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române au fost abilitaţi să efectueze controlul circulaţiei materialelor lemnoase.

Asrfel, Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre privind modificarea alineatului (4) al articolului 7 din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.

Prin proiect se propune acordarea dreptului de a constata anumite contravenţii prevăzute de actul normativ amendat şi de a utiliza aplicaţia SUMAL, ofiţerilor şi subofiţerilor din cadrul Jandarmeriei Române, în vederea verificării în orice moment a legalităţii provenienţei materialelor lemnoase. Nu toţi ofiţerii şi subofiţerii Jandarmeriei Române vor fi abilitaţi să utilizeze aplicaţia SUMAL, ci doar reprezentanţi ai fiecărei structuri teritoriale în parte, special abilitaţi.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Protectia mediului Ştiri

Exportul de buşteni, cherestea şi lemne de foc, interzis timp de 5 ani

56e975d758f8b4c8ab132fc425ac34a2_L

Mai mulţi deputaţi PC-PLR, printre care Bogdan Ciucă, Vasile Drăguşanu, Liliana Mincă şi Florea Damian, au depus pe 25 mai un proiect de lege care propune interzicerea exportului de buşteni, cherestea şi lemn de foc pe o perioadă de cinci ani.

Cei 12 iniţiatori ai proiectului consideră necesară o asemnea măsură pe motiv că “prin susţinerea necontrolată a exportului de material lemnos se încurajează tăierile ilegale de păduri”.

Iniţiativa legislativă prevede că, în scopul refacerii suprafeţei forestiere şi pentru respectarea dreptului oricărei persoane la un mediu ecologic şi sănătos, este interzis exportul de materiale lemnoase sub formă de buşteni, cherestea şi lemn de foc pe o perioadă de cinci ani de la publicarea acestei legi în Monitorul Oficial.

De asemenea, iniţiatorii susţin că şi în Constituţie se stipulează că statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic şi că este obligatorie protejarea şi ameliorarea mediului înconjurător, atât de persoane fizice, cât şi de cele juridice.

Proiectul se află în consultare publică la Senat.