Tag-Archive for » măsuri fiscale «

Stabilirea impozitului pe venitul net anual impozabil datorat şi regularizarea acestuia cu plăţile anticipate datorate de contribuabili pentru anul 2017 se efectuează de compartimentul cu atribuţii de gestiune registru contribuabili şi declaraţii fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal central competent.

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 745 din data de 29 august 2018, a fost publicat Ordinul nr. 2093/2018 pentru aprobarea procedurilor privind definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare. Mai mult …

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat următoarele decrete:

  • Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 6 din Legea educației fizice şi sportului nr. 69/2000;
  • Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate şi certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România;
  • Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi prorogarea unor termene;
  • Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Cineva spunea, odată, că iscusința financiară este dovedită prin modul în care sunt administrați banii deținuți deja, nu neapărat prin îmbogățirea ușoară și rapidă. Pe de altă parte, Balzac era de părere că banul câștigat prea lesne, lesne se va duce. Sunt banii obținuți din împrumuturi, în sectorul public, „câștigați” cam prea lesne, fără efort? Unii ar zice că da!

Despre stat se spune că nu prea poate da faliment. Remediul clasic pentru o vistierie goală constă în împrumuturi externe și biruri mărite, făcute cadou populației și operatorilor economici.

Mai mult …

contabil

Taxa pe valoarea adăugată pentru berea la draft va fi diminuată la 9%, în baza unui amendament aprobat de deputaţi la ordonanţa care reduce TVA pentru produsele alimentare.

Nawaf Salameh, preşedintele Alexandrion Grup România, consideră că măsura este una „populistă şi discreţionară, care nu va face decât să destabilizeze piaţa băuturilor alcoolice, fie ele spirtoase sau nu”.

Se creează, astfel, o favorizare concurenţială a unor jucători de pe această piaţă, situaţie care mă tem că va crea nemulţumiri atât de mari încât se va mări şi mai mult sectorul pieţei negre„, a precizat Nawaf Salameh.

Nawaf Salameh mai consideră că amendamentul de scădere până la 9% a TVA-ului pentru berea la halbă încalcă cele patru principii ale fiscalităţii, prevăzute de Codul Fiscal: neutralitatea măsurilor fiscale pentru a asigura condiţii egale investitorilor; certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, echitatea fiscală la nivelul persoanelor fizice şi eficienţa impunerii prevederilor respective.

131634_articol

Fostul ministru al Finanţelor, Gheorghe Ialomiţianu, a declarat că miercuri la Camera Deputaţilor va fi depus un nou proiect care va cuprinde măsurile fiscale pentru stimularea consumului şi relansarea activităţilor economice prin reducerea treptată a TVA, de la 24% la 19%. Astfel noutatea legislativă se referă la realizarea politicii de relaxare fiscală cu ajutorul componentei TVA, prin reducerea cotei standard a acestei taxe în două etape, distinct: cu 2 puncte procentuale de la 1 ianuarie 2015 şi cu 3 puncte procentuale de la 1 ianuarie 2016.

Gheorghe Ialomiţianu a declarat: „Mai mult, pentru că cea mai mare parte a consumului este orientat către produsele de bază, agro-alimentare, propunem ca această categorie de consum să intre în categoria cotelor reduse de TVA, tot în două etape: cu 7 puncte procentuale de la 1 ianuarie 2015 şi cu 8 puncte procentuale de la 1 ianuarie 2016, până la atingerea cotei reduse a TVA de 9%”.

Referindu-se la sectorul construcţiilor, PDL propune ca să fie scutite de la plata impozitului datorat pentru construcţiile noi, finalizate, până la momentul în care acestea vor intra în circuitul economic prin vânzare, închiriere sau alte operaţiuni generatoare de venituri, pentru un mai mare succes în afaceri pentru domeniul construcţiilor.

camera-deputatilorProiectul de lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 50/2013 privind suportarea de la buget a penalităţilor percepute urmare a cererilor de rambursare pe fonduri europene, a fost adoptat în şedinţa de plen.
În expunerea de motive la O.U.G. nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale se arată că măsurile propuse au ca scop acordarea de facilităţi sub forma amânării la plată a obligaţiilor fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sau transmise spre recuperare acesteia, pentru contribuabilii care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi cu competenţe în gestionarea fondurilor europene în baza contractelor de finanţare încheiate cu acestea.
În acest sens, se propune ca amânarea la plată să fie în limita de încasat de la autoritatea competentă şi să fie până la momentul la care autoritatea competentă are resurse băneşti pentru executarea obligaţiei, dar nu mai mult de doi ani.

tineri elevi studentiConform declaraţiilor parlamentarilor UDMR Korodi Attila şi Tanczos Barna, au început demersurile pentru elaborarea unui proiect de lege ce vizează ajutorarea familiilor numeroase, prin diverse măsuri fiscale.
Deputatul UDMR a precizat că se doreşte modificarea Codului Fiscal, în sensul în care familiile cu mulţi copii şi care sunt active în societate să aibă dreptul la anumite deduceri fiscale din impozitul pe venit.
De asemenea, Korodi Attila a mai adăugat că se poartă discuţii cu composesoratele pentru acordarea unor burse de studii pentru elevii din familiile numeroase, care vor să urmeze studii universitare.
„Societatea din România trebuie să devină o societate în care familia cu trei sau mai mulţi copii este un model. În momentul de faţă scăderea demografică din România (…) este o problemă foarte mare, care va avea efecte imediate, dar şi pe termen lung în ceea ce priveşte sustenabilitatea sistemelor de pensii, a creşterii economice, a dezvoltării ţării, în general. De aceea, o schimbare de mentalitate este extrem de importantă”, a susţinut Tanczos Barna.

Guvernul a aprobat OUG privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.
În salarizarea personalului din sectorul bugetar pentru anul 2013, va include:
1.  cuantumul brut al salariilor de bază se menţine la nivelul stabilit pentru luna decembrie 2012
2. cuantumul compensaţiei băneşti, respectiv al alocaţiei valorice pentru drepturile de hrană şi valoarea financiară anuală a normelor de echipare, precum şi a altor drepturi, se menţine la nivelul stabilit pentru luna decembrie 2012
3. valoarea de referinţă se menţine la 600 de lei
4. se aplică în anul 2013 prevederile art. 7 din OUG nr. 19/2012 şi ale articolelor II din OUG nr. 80/2010.
5. se suspendă prevederile Legii nr. 148/2012 până la data de 1 ianuarie 2014, pentru compatibilizarea dispoziţiilor acestei Legi cu Directiva 2006/112/CE în ceea ce priveşte facturarea şi arhivarea electronică a facturii
6. se amână în continuare aplicarea prevederilor art. 21 din Legea-cadru 284/2010 cu modificările ulterioare
7. se menţin la nivelul acordat pentru luna decembrie 2012 următoarele drepturi: indemnizaţiile prevăzute de Decretul-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice, precum şi a celor deportate, invalizilor, veteranilor, văduvelor de razboi etc.
8. se modifică data de intrare în vigoare a Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în serviciile sociale de la 1 ianuarie 2013 la 1 iunie 2013, precum şi a unor termene de elaborare de către MMFPS a unor acte normative necesare aplicării acestei Legi.
În cazul în care aceste măsuri nu ar fi prelungite şi pentru anul 2013, cheltuielile bugetului general consolidat s-ar majora cu circa 44,3 miliarde lei, reprezentând 6,8% din PIB. Aceste cheltuieli sunt nesustenabile din punct de vedere financiar.