Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

ANAF a adus lămuriri cu privire la măsurile asigurătorii dispuse de către organele fiscale

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a informat că informaţiile apărute în presă în legătură cu punerea în aplicare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 581/2019, referitoare la măsurile asigurătorii dispuse de către organele fiscale ale ANAF nu reflectă realitatea, iar cifrele vehiculate reprezintă o exagerare.

Categories
Articole Drept penal

Obligativitatea luării măsurilor asigurătorii în cazul infracţiunilor de corupţie încalcă dispoziţiile constituţionale?

Prevenirea infracţiunilor de corupţie constituie un subiect delicat iar actul normativ care reglementează acest aspect este Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie.

Actul normativ de mai sus prevede în art. 20 că în cazul în care s-a săvârşit o infracţiune de corupţie, luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie.

Cu privire la acest articol, potrivit ştirilor juridice, a fost sesizată Curtea Constituţională cu o excepţie de neconstituţionalitate.

Categories
Articole Drept penal

Contestarea măsurilor asigurătorii, a constituit motivul unei excepţii de neconstituţionalitate

După cum ştim, procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată, din oficiu sau la cererea procurorului, în procedura de cameră preliminară ori în cursul judecăţii, poate lua măsuri asigurătorii, prin ordonanţă sau, după caz, prin încheiere motivată, pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ori care pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei produse prin infracţiune.

Ca să fie şi mai clare aceste măsuri menţionăm că măsurile asigurătorii constau în indisponibilizarea unor bunuri mobile sau imobile, prin instituirea unui sechestru asupra acestora.

Potrivit legislaţiei, această măsură poate fi contestată. Articolul 250 alin. 1) din C. de procedură penală prevede că împotriva măsurii asigurătorii luate de procuror sau a modului de aducere la îndeplinire a acesteia suspectul ori inculpatul sau orice altă persoană interesată poate face contestaţie, în termen de 3 zile de la data comunicării ordonanţei de luare a măsurii sau de la data aducerii la îndeplinire a acesteia, la judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în fond.

Categories
Drept penal Ştiri

Luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie în cazul săvârşirii faptelor de corupţie

corFaptele de corupţie în ultima perioadă atrag atenţia publicului şi multe decizii de sancţionare a acestora au fost date în ultimul timp.

Legea 78/2010 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, prevede în art. 20 faptul că în cazul în care s-a săvârşit o infracţiune dintre cele prevăzute în prezentul capitol, luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie.

Potrivit ştirilor juridice, acest articol a atras mai multe critici fiind invocată şi o excepţie de neconstituţionalittae în acest sens.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că obligativitatea luării măsurilor asigurătorii în cazul săvârşirii infracţiunilor reglementate în cuprinsul Legii nr. 78/2000, prevăzută prin textul criticat, anticipează o condamnare a persoanei urmărită penal, aspect ce contravine dispoziţiilor constituţionale şi convenţionale invocate de autoarea excepţiei.

Categories
Articole Fiscalitate

Prevederile privind poprirea şi sechestrul asigurător dispuse de organul fiscal încalcă prevederile constituţionale?

images-28În ceea ce priveşte poprirea şi sechestrul asigurător atât vechiul Cod Fiscal cât şi noul Cod Fiscal, art. 129 alin. 2 VCF şi art.  213 alin. 2 NCF prevăd că măsurile asigurătorii se dispun sub forma popririi asigurătorii şi sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi/sau imobile proprietate a debitorului, precum şi asupra veniturilor acestuia, în cazuri excepţionale, respectiv atunci când există pericolul ca acesta să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea.

De asemenea alineatul 3 al aceloraşi articole prevăzute mai sus prevede că aceste măsuri pot fi luate şi înainte de emiterea titlului de creanţă, inclusiv în cazul efectuării de controale sau al antrenării răspunderii solidare. Măsurile asigurătorii dispuse atât de organele fiscale competente, cât şi de instanţele judecătoreşti ori de alte organe competente, dacă nu au fost desfiinţate în condiţiile legii, rămân valabile pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi. Odată cu individualizarea creanţei şi ajungerea acesteia la scadenţă, în cazul neplăţii, măsurile asigurătorii se transformă în măsuri executorii.

Categories
Articole Fiscalitate Formulare/declaraţii Taxe/Impozite

În ce condiții se instituie și se ridică măsurile asigurătorii impuse de organele fiscale?

poprire-1
Atunci când există riscul ca debitorul să se sustragă de la plata taxelor și impozitelor sau să își ascundă patrimoniul pentru a deveni insolvabil și a eluda plata contribuțiilor datorate, legiuitorul a stabilit modalitatea în care se vor institui, derula și ridica măsurile asigurătorii.

În acest sens, a fost elaborat Ordinul ANAF nr. 2546/2016 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a măsurilor asigurătorii de către organele fiscale competente şi pentru aprobarea modelelor, modului de utilizare şi de păstrare a unor formulare care a fost publicat în Monitorul Oficial 703 din 9 septembrie 2016. De reținut că aceste prevederi se aplică pentru măsurile asigurătorii dispuse după 9 septembrie 2016, iar pentru cele cuprinse între 1 ianuarie 2016 și 9 septembrie 2016 se va aplica acest ordin.

Categories
Articole Drept penal

Modul de contestare a măsurilor asigurătorii în procesul penal, motiv de dezbatere la CCR

justititie3
Tot mai des vedem cum în cazul anumitor persoane se dispun măsuri asigurătorii, cum ar fi sechestrul, poprirea sau confiscarea specială în scopul de a se evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor. Organele care pot lua aceste măsuri asigurătorii sunt procurorul (în cadrul urmăririi penale), judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată din oficiu sau la cererea procurorului în cadrul camerei preliminarii sau a judecății.

Legea prevede că împotriva măsurii asigurătorii luate de procuror sau a modului de aducere la îndeplinire, pot face contestație suspectul sau inculpatul sau orice altă persoană interesată, în 3 zile de la comunicarea ordonanței de luare a măsurii sau de la aducerea acesteia la îndeplinire. Contestația se depune la judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța care ar fi competentă să judece fondul cauzei. Rețineți că această contestație nu este suspensivă de executare (nu oprește punerea în executare a măsurii asigurătorii).

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

O nouă instituție va urmări și identifica bunurile provenite din săvârșirea infracțiunilor

bunuri sechestrate
Unul dintre subiectele controversate în ultima vreme este generat de modul în care se reușește recuperarea prejudiciilor create de cei care au săvârșit infracțiuni. Desigur că arestarea unor astfel de persoane și, ulterior, condamnarea lor nu folosește nimănui atâta vreme cât nu se reușește și o recuperare reală a prejudiciilor cauzate.

În acest sens, s-a decis înființarea unui nou organism care să aibă ca scop identificarea bunurilor ce pot fi indisponibilizate și confiscate pentru a se putea acoperi paguba creată. Astfel, a fost publicată legea 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționare Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative în Monitorul Oficial 961 din 24 decembrie 2015. Prevederile sale au intrat în vigoare în 27 decembrie 2015.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Taxe/Impozite

Bunurile perisabile supuse măsurilor asigurătorii se valorifică… în viteză!

imagesOdată cu aplicarea măsurilor asigurătorii, persoanele cu datorii fiscale se trezesc în situaţia de a avea bunurile indisponibilizate. Pentru bunurile care se alterează rapid, Codul de procedură fiscală prevede necesitatea unei valorificări făcută în doi timpi şi trei mişcări. Fiindcă şi valoarea acestor bunuri scade alarmant de repede, de la o zi la alta!

Ordinul nr. 1682/2014 privind modificarea Ordinului MFP nr. 2389/2010 pentru aprobarea Procedurii de valorificare, în regim de urgenţă, a bunurilor de consum alimentar şi a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, păsări vii sau plante, în cazul aplicării măsurilor asigurătorii sau executorii prevăzute de către Codul de procedură fiscală, a văzut lumina tiparului în “Monitorul Oficial” nr. 935/2014.