Categories
Activităţi industriale Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Măsuri pentru a încuraja reutilizarea deşeurilor

Conform Directivei 2008/98/CE statele membre au obligaţia de a lua măsuri pentru a încuraja reutilizarea, ca parte a programelor lor de prevenire a generării de deşeuri, şi pentru a monitoriza şi evalua punerea în aplicare a măsurilor adoptate privind reutilizarea prin măsurarea gradului de reutilizare pe baza unei metodologii comune, care urmează să fie stabilită de Comisie.

Categories
Internaţional Ştiri

Comisia Europeană doreşte un acord reciproc avantajos cu Regatul Unit

Comisia va continua să facă tot posibilul pentru a ajunge la un acord reciproc avantajos cu Regatul Unit, în prezent există o foarte mare incertitudine cu privire la intrarea în vigoare a unui acord la 1 ianuarie 2021.

Categories
Internaţional Ştiri

UE. Măsuri pentru a limita răspândirea dezinformării pe tema vaccinurilor împotriva coronavirusului

Comisia Europeană publică cel de-al patrulea set de rapoarte ale semnatarilor Codului de bune practici privind dezinformarea, cu privire la acţiunile pe care le-au întreprins pentru a combate informaţiile false şi înşelătoare legate de coronavirus.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

OUG nr. 195/2020 prevede măsuri în domeniul registrului comerţului

Având în vedere contextul actual cerinţele simplificate de întocmire şi depunere a documentelor pentru înregistrarea în registrul comerţului, aplicate încă de la instituirea stării de urgenţă, au făcut posibile înfiinţarea de noi afaceri şi asigurarea opozabilităţii actelor şi faptelor prevăzute de lege.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Piaţa muncii

Persoanele interesate se pot angaja fără concurs în poliţia penitenciară

Persoanele interesate se pot angaja fără concurs în poliţia penitenciară.

În Monitorul Oficial nr. 911/2020 a fost publicat Ordinul nr. 3862/2020 pentru stabilirea procedurii de angajare fără concurs în poliţia penitenciară, în temeiul art. 27 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei.

Categories
Articole Protecţie socială

Au fost stabilite măsurile care trebuie îndeplinite de către sălile de fitness pentru reluarea activităţilor!

Au fost stabilite criteriile care trebuie îndeplinite de către sălile de fitness şi aerobic pentru reluarea activităţilor de pregătire fizică în spaţii închise şi diminuarea riscului de infecţie.

Categories
Ştiri Transporturi

Organismele de evaluare a conformităţii din domeniul feroviar sunt monitorizate cel puţin o dată pe an!

A fost aprobată Metodologia privind evaluarea şi monitorizarea organismelor de evaluare a conformităţii din domeniul feroviar de către Ordinul nr. 1631/2020.

Categories
Protecţie socială Ştiri

Măsuri speciale care trebuie implementate de către cei care organizează cursuri de perfecţionare

În Monitorul Oficial nr. 587/2020, a fost publicat Ordinul nr. 1228/2020 privind măsurile de prevenire a răspândirii infecţiei cu noul coronavirus SARS – CoV – 2 care trebuie implementate de către cei care organizează cursuri de perfecţionare, formare, instruire şi workshopuri pentru adulţi, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, precum şi unele activităţi specifice organizate de către instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării naţionale, ordinii şi siguranţei publice şi cele din domeniul diplomatic.

Categories
Protecţie socială Ştiri

Măsurile pentru prevenirea contaminării în domeniul culturii

Au fost aprobate măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS – CoV – 2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii.

Ordinul nr. 2941/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS – CoV2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 531/2020.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ultimele decrete semnate de Preşedinte

Preşedintele României a semnat următoarele decrete:

  • Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă;
  • Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 260 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.