Categories
Legislaţie utilă Ştiri

Măsura arestării preventive faţă de inculpatul reţinut, cu cel puţin 6 ore înainte de expirarea duratei reţinerii

images-5Decizia Curții Constituționale nr. 513 din 5 iulie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 956 din data de 28 noiembrie 2016, include prevederi referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 209 alin. (16) din Codul de procedură penală.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 209 alin. (16) din Codul de procedură penală, care au următorul cuprins: „Procurorul sesizează judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa competentă, în vederea luării măsurii arestării preventive faţă de inculpatul reţinut, cu cel puţin 6 ore înainte de expirarea duratei reţinerii acestuia”.

Astfel,  în cazul soluţionării propunerii luării măsurii arestării preventive faţă de inculpatul reţinut, obligaţiile ce incumbă procurorului şi instanţei judecătoreşti, din perspectiva criticilor de neconstituţionalitate, sunt cele referitoare la sesizarea instanţei judecătoreşti şi la fixarea termenului de soluţionare a propunerii înainte de expirarea duratei reţinerii.

Categories
Agricultură şi silvicultură Articole Economie Protectia mediului

Statul sprijină împădurirea unor categorii de terenuri. O măsură binevenită, nu-i așa?

treeSunt zone în România, în care, la actuala viteză a defrișărilor, pare să nu mai fie mult până ce pădurile vor deveni la fel de rare precum sunt oazele în pustia sahariană. Dintre județele țării, Timișul nu mai are decât 12,5% pădure, Tulcea are doar 12% suprafață împădurită, Botoșaniul numai 11,7% și… lunga listă a județelor despădurite poate continua. Situația cea mai nefericită se află în Teleorman, cu 5,1% păduri și în Călărași, cu doar 4,4% suprafață împădurită.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Protectia mediului

Implementarea unor măsuri necesare rezolvării problemelor de mediu aflate în procedură de infringement

69

În temeiul art. 258 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (art. 258 TFUE), Comisia Europeană a declanşat împotriva României acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute de Directiva 2006/21/CE privind gestionarea deseurilor din industriile extractive (cauza 2012/2182), care a vizat iazurile de decantare aparţinând Moldomin SA, printre care Iazul Tăuşani şi Iazul Boşneag Extindere. Prin avizul motivat, Comisia a solicitat autorităţilor române să ia măsuri de conformare pentru iazurile Tăuşani şi Boşneagextidere, până cel târziu la data de 22 aprilie 2014.

Astfel, în data de 3 martie 2016, Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordonanță de Urgență privind reglementarea unor măsuri necesare rezolvării problemelor de mediu aflate în procedură de infringement.

Scopul prezentei ordonanțe de urgență îl constituie crearea mijlocului legal de protejare a bugetului de stat prin luarea de măsuri de protecție a mediului menite să remedieze factorii de mediu prin aducerea acestora în limitele admise.

Este necesar să fie creat și implementat mecanismul optim pentru diminuarea prejudiciilor la care este expus statul roman prin plata de amenzi și penalități de întârziere.

Ținand cont că este necesară reglementarea imediată unor astfel de situații, pentru ca statul român, obligat la conformare potrivit deciziilor de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene, să poată întreprinde demersurile necesare realizării investițiilor pentru conformarea la mediu.

Prin prezenta ordonanţă este reglementată şi modalitatea prin care ordonatorul principal de credite, care are în subordine, în coordonare, sau sub autoritate persoane juridice responsabile cu gestionarea deșeurilor din industria extractivă şi care nu pot îndeplini aceste obligatii, să finanțeze din fonduri alocate de la bugetul de stat prin bugetul acestuia, investiţii necesare îndeplinirii obligațiilor de mediu, născute anterior încetării activității operatorului.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Ştiri

Senatul critică măsurile CE privind criza migraţiei

646x404 (3)

Senatul României îşi exprimă dezacordul faţă de mecanismele obligatorii de relocare a migranţilor, care nu țin cont de posibilitățile fiecărui stat membru. Într-o declarație adoptată pe 28 septembrie, care va fi transmisă instituţiilor europene, senatorii afirmă că măsurile dispuse de Bruxelles nu rezolvă problema, ba mai mult, au creat, deja, un efect advers, de stimulare a migraţiei.

De asemenea, senatorii consideră că este esenţial ca accentul să fie pus asupra principalelor cauze care generează fenomenul migraţionist şi asupra stabilirii unei cooperări mai eficiente între UE şi ţările terţe.

În document se mai precizează că “România acţionează deja ca stat membru Schengen, fie că vorbim despre securizarea graniţelor UE sau folosirea sistemului SIS şi implicarea în operaţiuni FRONTEX sau de trimiterea unor ofiţeri români de poliţie în alte state membre pentru a participa la misiunii temporar în afara graniţelor ţării, în ciuda faptului că nu a fost luată nicio decizie în sensul eliminării controalelor la frontierele interne”.

Documentul a fost elaborat în urma audierii reprezentanţilor Guvernului în domeniul afacerilor interne şi politicii externe, urmând să fie publicat în Monitorul Oficial şi transmis instituţiilor europene.

Categories
Programe de sănătate Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Noi măsuri pentru reducerea consumului de tutun

alors-que-la-cigarette-tue-des-milliers-de

Guvernul a decis înființarea unei structuri interministeriale care să coordoneze pe termen mediu și lung elaborarea, aprobarea și implementarea politicilor și acțiunilor promovate în scopul controlului consumului de tutun în România.

Printr-o Hotărâre aprobată în data de 23 septembrie 2015, va fi constituit Comitetul interministerial care va coordona politicile și acțiunile menite să contribuie la reducerea consumului de tutun, structură ce va funcționa în coordonarea Ministerului Sănătății. Activitatea acestui Comitet va fi în acord cu priorităţile Uniunii Europene, ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi corelată cu situaţia pe plan naţional.