Categories
Protecţie socială Ştiri

Noi reguli pentru purtarea măştii de protecţie!

Ordinul nr. 23/2021 a modificat Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS – CoV – 2 pe durata stării de alertă.

Categories
Legislaţie utilă

ORDIN nr. 874/2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS – CoV – 2 pe durata stării de alertă

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii nr. NT/2.680/2020 şi al Direcţiei generale management urgenţe medicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne nr. 1511710/2020,
    având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) lit. d) şi art. 13 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, precum şi prevederile art. 1 din anexa nr. 2 şi art. 9 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19,