Categories
Articole Drept civil Drept penal

ÎCCJ.Cum se încadrează fapta unei persoane audiate ca martor care face afirmaţii mincinoase?

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizat cu recursul în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor vizând încadrarea juridică a faptei unei persoane audiate ca martor de a face afirmaţii mincinoase sau de a nu spune tot ce ştie în legătură cu faptele sau împrejurările esenţiale cu privire la care a fost întrebată.

Categories
Articole Drept penal

Martorul denunţător beneficiar al cauzei de nepedepsire poate fi subiect activ al infracţiunii de mărturie mincinoasă!

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată pentru dezlegarea unei chestiuni de drept.

Obiectul sesizării are în vedere “Dacă martorul denunţător beneficiar al cauzei de nepedepsire, prevăzute la art. 290 alin. (3) din Codul penal, poate fi subiect activ al infracţiunii de mărturie mincinoasă, prevăzută de art. 273 din Codul penal, sau de favorizare a făptuitorului, prevăzută de art. 269 din Codul penal.”

Categories
Articole Drept penal

ICCJ a admis sesizarea privind calitatea de subiect activ al infracţiunii de mărturie mincinoasă

Infracţiunea de mărturie mincionoasă constă în fapta martorului care, într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură în care se ascultă martori, face afirmaţii mincinoase ori nu spune tot ce ştie în legătură cu faptele sau împrejurările esenţiale cu privire la care este întrebat.

Potrivit ştirilor juridice, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost recent sesizată să se pronunţe asupra unie sesizări cu privire la infracţiunea de mărturie mincinoasă.

Categories
Drept penal Ştiri

ICCJ. Declaraţia martorului

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a reţinut: Audiat în calitate de martor în prezenta cauză, ** a arătat că a legat o relaţie de prietenie mai strânsă cu inculpatul C. din luna decembrie 2014, acesta plasa tinere pentru sex, tinere cu care i-a făcut şi lui cunoştinţă. Martorul a mai arătat că acesta a racolat tinere fie pe reţeaua de socializare Facebook, fie din cluburile unde mergea, iar uneori chiar şi de pe stradă după care le ademenea să-l însoţească peste tot. De asemenea, cunoaşte faptul că inculpatul C. organiza petreceri acasă în loc. Dumbrăviţa unde veneau prietenii lui şi fetele racolate, se consumau băuturi alcoolice, iar apoi se retrăgeau făcând sex între ei în grup, aspect pe care îl cunoaşte, întrucât a văzut şi filmări realizate în aceste momente, filmări care i-au fost arătate de inculpatul C. şi EE. Martorul ** a recunoscut faptul că inculpatul C. îi trimitea tinere pentru a întreţine relaţii sexuale printre care nominalizează pe AAA. şi OO., iar în schimbul fetelor pe care i le plasa acesta el îi plătea mese la restaurant sau îi rezolva unele probleme juridice legate de imobil.

Categories
Acţiunea civilă Articole Avocaţi Drept civil Grefieri, arhivari, registratori Magistraţi Profesii juridice

Codul de procedură civilă a fost modificat și completat…din nou. Care sunt noutățile?

Întrucât ne aflăm într-un moment cât se poate de potrivit pentru întocmirea bilanțurilor de tot soiul, să observăm că 2018 a fost un an destul de „productiv” în domeniul legislativ. Și Codul de procedură civilă a trecut, în acest an, prin câteva modificări și completări, dintre care unele dintre cele mai însemnate s-au petrecut de curând, în cea de-a doua jumătate a lunii decembrie.

Categories
Articole Drept penal

Dreptul martorului de a nu se acuza încalcă prevederile constituţionale?

În timpul procesului penal martorul are dreptul de a nu se acuza.

Art. 118 C. procedura penală prevede că declaraţia de martor dată de o persoană care, în aceeaşi cauză, anterior declaraţiei a avut sau, ulterior, a dobândit calitatea de suspect ori inculpat nu poate fi folosită împotriva sa. Organele judiciare au obligaţia să menţioneze, cu ocazia consemnării declaraţiei, calitatea procesuală anterioară.

Potrivit ştirilor juridice, acest articol de lege a fost contestat pe motiv de neconstituţionalitate.

Categories
Articole Drept penal

Pot concubinii să refuze să depună mărturie într-un proces penal?

Este bine cunoscut faptul că România este printre ultimele state ale Uniunii Europene care nu aprobă parteneriatele sau uniunile civile de niciun fel. Acest fapt a dus și la croirea legislației, astfel încât aceste parteneriate civile să nu fie prevăzute și protejate de lege.

O problemă care a născut controverse și a generat sesizarea CCR a fost aceea de a stabili dacă concubinii au dreptul de a refuza să depună mărturie într-un proces.

Categories
Executori judecătoreşti Sancţiuni

Amenda judiciară

images (5)Instanţa de judecată va putea amenda următoarele fapte săvârşite în legătură cu procesul:

1. cu amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei:

– introducerea, cu rea-credinţă, a unor cereri principale, accesorii, adiţionale sau incidentale, precum şi pentru exercitarea unei căi de atac, vădit netemeinice;
– formularea, cu rea-credinţă, a unei cereri de recuzare sau de strămutare;
– obţinerea, cu rea-credinţă, a citării prin publicitate a oricărei părţi;
– obţinerea, cu rea-credinţă, de către reclamantul căruia i s-a respins cererea a unor măsuri asigurătorii prin care pârâtul a fost păgubit;
– contestarea, cu rea-credinţă, de către autorul ei a scrierii sau semnăturii unui înscris ori a autenticităţii unei înregistrări audio sau video;
– refuzul părţii de a se prezenta la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii, în situaţiile în care a acceptat, conform legii;

Categories
Articole Drept penal

Cauza Cutean împotriva României acordă despăgubiri celui care nu a avut parte de un proces echitabil

CEDO 1

Pentru încălcarea dreptului la un proces echitabil România a fost condamnată de nenumărate ori de CEDO. Motivele invocate au fost fie durata prea mare a procesului din România până când se ajunge la o hotărâre definitivă și irevocabilă, fie încălcări ale drepturilor procedurale ale părților pe durata derulării judecății sau din cauza condițiilor inumane din penitenciare.

Condamnările aduc cu sine obligarea statului român la plata despăgubirilor pentru încălcările produse, fapt ce presupune că fiecare dintre noi vom suporta din propriul buzunar greșelile judiciare.

Categories
Articole

Sunteti citat intr-un proces ca martor. Lista lucrurilor pe care trebuie sa le stiti

martor

Deşi instanţa de judecată este ultimul loc în care dorim să ajungem, se poate întâmpla să fim nevoiţi să ne prezentăm în faţa judecătorului, chiar dacă niciun drept sau interes al nostru nu este în litigiu: putem fi citaţi în calitate de martori. Ce avem de făcut, care ne sunt drepturile şi obligaţiile ca martori, vom discuta în cele ce urmează; deşi nu reprezintă noutăţi legislative, sunt lucruri pe care, pur şi simplu, trebuie să le cunoaştem.

 

Aspecte comune privind martorii în procesul civil şi în cel penal

 

În ambele tipuri de cauze, vom primi o citaţie care ne va înştiinţa că suntem chemaţi în justiţie ca martori, care este data, ora şi locul unde trebuie să ne prezentăm. Putem crede că, dacă ignorăm citaţia şi, pur şi simplu, nu ne prezentăm, nu se întâmplă nimic, însă ne-am înşela. Pe lângă faptul că mărturia noastră ar putea fi de vitală importanţă pentru una dintre părţile din proces, braţul lung al legii ne poate aduce fără voia noastră în sala de judecată: se poate emite un mandat de aducere pe numele nostru, ceea ce înseamnă că vom primi vizita unui agent de poliţie sau a unui jandarm, care ne va invita să îl însoţim, iar, dacă refuzăm, ne va forţa să o facem. În niciun caz o experienţă din planul nostru de dezvoltare personală, nu-i aşa? Ca mic detaliu procedural, agentul însărcinat cu mandatul de aducere nu poate să pătrundă în domiciliul nostru fără să îi dăm acordul…nu că am dori să îl ţinem la uşă, aşteptând ieşirea noastră din casă – doar o curiozitate legislativă. Mandatul de aducere poate fi emis chiar şi pentru primul termen de judecată, dacă este absolut necesar, caz în care nu va avea relevanţă dacă am decis să ne prezentăm la termen sau nu.