Categories
Organizare judiciară

UE promovează digitalizarea informaţiilor privind transportul de mărfuri

UE face un pas important înainte în direcţia digitalizării transporturilor, facilitând furnizarea de către întreprinderi a informaţiilor către autorităţi în format electronic. Ambasadorii statelor membre reuniţi în Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi al Consiliului (Coreper) au aprobat propunerea prin care se instituie un cadru juridic uniform pentru utilizarea informaţiilor electronice referitoare la transportul de mărfuri pentru toate modurile de transport.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Au crescut exporturile de mărfuri!

Exporturile de mărfuri româneşti au avansat în primele cinci luni cu 8,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, până la 28,09 miliarde euro, ritm sub cel al importurilor, iar deficitul comercial a continuat să crească, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

În primele cinci luni din 2018, importurile au fost 33,09 miliarde euro, cu 9,3% mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Categories
Fiscalitate Ştiri Taxe/Impozite

Guvernul a aprobat o nouă regulă fiscală!

Guvernul a aprobat, printr-o ordonanţă de urgenţă, o nouă regulă fiscală, prin care microîntreprinderile pot să opteze pentru plata impozitului pe profit dacă îndeplinesc două condiţii – au capital social minimum 45.000 de lei şi cel puţin doi salariaţi.

“O nouă regulă fiscală prin care microîntreprinderile pot să opteze pentru plata impozitului pe profit cu îndeplinirea a două condiţii: au un nivel de capital social minim de 45.000 de lei, adică aproximativ 10.000 de euro şi au cel puţin doi salariaţi”.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Autorizarea regimurilor vamale speciale

zona libera
De la 1 mai 2016 la nivelul Uniunii Europene se aplică reguli distincte cu privire la regimurile speciale. Regimul special de depozitare semnifică introducerea de mărfuri cu statut neunional într-o zonă liberă, ceea ce înseamnă că mărfurile nu sunt supuse taxelor de import, altor taxe, măsurilor de politică comercială în măsura în care acestea interzic introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal al UE sau scoaterea lor din acesta.

Aceste zone libere sunt împrejmuite, iar intrarea și ieșirea din ele sunt supuse supravegherii vamale. Regula este că persoanele, mărfurile și mijloacele de transport care intră într-o zonă liberă sau ies din aceasta pot face obiectul controalelor vamale. În prezent în România sunt șase zone libere: Constanța, Brăila, Galați, Sulina, Giurgiu și Curtici-Arad.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Formulare/declaraţii Taxe/Impozite

Au fost aprobate normele privind utilizarea declarațiilor vamale simplificate!

txSimplitatea este complexitatea adusă la extrem, spunea Leonardo da Vinci. De complexitate nu ducem lipsă în ziua de azi, în privința legislației vamale și fiscale. Fără a avea vreo vocație profetică, se poate anticipa că lucrurile se vor complica, în continuare. 

Categories
Legislaţie internaţională Legislaţie utilă Ştiri

Procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice

lcDirectiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale, a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 241.

Potrivit actului normativ, Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului a fost modificată de mai multe ori și în mod substanțial. Din motive de claritate și de raționalizare, ar trebui să se codifice directiva respectivă.

Piața internă cuprinde un spațiu fără frontiere interne în care este asigurată libera circulație a mărfurilor, persoanelor, serviciilor și capitalurilor. Unul dintre principiile de bază ale Uniunii îl constituie interzicerea restricțiilor cantitative asupra circulației mărfurilor și a măsurilor cu efect echivalent.

Pentru a facilita adoptarea măsurilor de către Parlamentul European și Consiliu, statele membre ar trebui să se abțină de la adoptarea reglementărilor tehnice după ce Consiliul adoptă o poziție în primă lectură referitoare la o propunere a Comisiei cu privire la sectorul respectiv. Este necesar să se instituie un comitet permanent ai cărui membri sunt desemnați de către statele membre și care are sarcina să colaboreze la eforturile Comisiei de a diminua orice efect negativ asupra liberei circulații a mărfurilor.

Directiva menţionată nu ar trebui să aducă atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul intern a directivelor.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Economie Fiscalitate Internaţional Transporturi

Mărfurile necomunitare transportate pe Dunăre nu trebuie să intre în UE fără formalităţi vamale!

donarisPrintre popoarele europene privilegiate, ale căror ţări deţin atât un relief armonios şi bogăţii naturale, cât şi acces maritim şi fluvial, ne numărăm şi noi, românii. Sunt daruri demne de invidiat, pe care ar trebui să le utilizăm mai înţelept pentru dezvoltarea noastră economică şi socială! În afară de drepturile incontestabile ale statului român, conferite de către accesul său la Dunăre sau la Marea Neagră, mai există şi obligaţii asumate prin convenţiile şi tratatele încheiate cu alte state sau care izvorăsc din statutul nostru de stat membru al UE.

De pildă, îndatoriri în domeniul controlului vamal!

Categories
Ştiri Transporturi

Procedura alocării autorizaţiilor CEMT nu a fost demarată

tiruri-grecia-2Firmele de transport sunt indignate pe bună dreptate, pentru faptul că procedura acordării autorizaţiilor CEMT nu a fost demarată înainte de luna decembrie. Lipsa unor Norme metodologice privind repartizarea şi utilizarea autorizaţiilor CEMT pentru transportul rutier internaţional de mărfuri pentru anul 2014, face imposibilă efectuarea transporturilor de mărfuri începând cu 1 ianuarie 2014, firmele de transport neputând să-şi onoreze contractele de transport.

Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) solicită de urgenţă, deblocarea repartizării autorizaţiilor CEMT pentru anul 2014.