Categories
Acţiunea civilă Articole Avocaţi Drept civil Grefieri, arhivari, registratori Magistraţi Profesii juridice

Codul de procedură civilă a fost modificat și completat…din nou. Care sunt noutățile?

Întrucât ne aflăm într-un moment cât se poate de potrivit pentru întocmirea bilanțurilor de tot soiul, să observăm că 2018 a fost un an destul de „productiv” în domeniul legislativ. Și Codul de procedură civilă a trecut, în acest an, prin câteva modificări și completări, dintre care unele dintre cele mai însemnate s-au petrecut de curând, în cea de-a doua jumătate a lunii decembrie.

Categories
Articole Drept civil

Cine poate depune cererea de executare silită?

Executarea silită nu se poate face decât dacă creanţa este certă, lichidă şi exigibilă. Creanţa este certă când existenţa ei neîndoielnică rezultă din însuşi titlul executoriu, este lichidă atunci când obiectul ei este determinat sau când titlul executoriu conţine elementele care permit stabilirea lui, este exigibilă dacă obligaţia debitorului este ajunsă la scadenţă sau acesta este decăzut din beneficiul termenului de plată.

Potrivit art. 664 alin. 2 din C. procedură civilă cererea de executare silită se depune, personal sau prin reprezentant legal ori convenţional, la biroul executorului judecătoresc competent ori se transmite acestuia prin poştă, curier, telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului şi confirmarea primirii cererii de executare cu toate documentele justificative.

Categories
Acţiunea civilă Articole

Omul potrivit la locul potrivit – reprezentarea în instanţă

images123Instanţa este ultimul loc în care îşi doreşte cineva să ajungă. Dar, cum mai ales în mediul de afaceri, numai cu vorba bună nu merg lucrurile, antreprenorului nu îi este necunoscută această neplăcută destinaţie. Unde mai pui că, date fiind încurcatele dispoziţii privind competenţa teritorială alternativă – potrivit cărora un eventual reclamant are dreptul să aleagă dintre mai multe instanţe deopotrivă competente pe cea la care să depună cererea – puteţi să fiţi acţionat (sau să introduceţi dumneavoastră acţiuni) în mai multe instanţe din ţară.

Caz în care cineva care să vă reprezinte, astfel încât să nu vă înfăţişaţi dumneavoastră personal, ar putea să vă ajute enorm. Care sunt dispoziţiile legale privind reprezentarea părţilor în instanţă potrivit Noului Cod de Procedură Civilă, când e neapărat să fiţi reprezentat de un avocat sau consilier juridic şi când nu, vedem în cele ce urmează.

 

Când ne putem lipsi de avocat şi când nu

În materie privată, de principiu, nu este obligatorie asistenţa unui apărător, ceea ce înseamnă că, teoretic, în majoritatea cazurilor, putem să ne facem singuri apărarea. Practic, însă … la cât de alambicate sunt legile noastre, rămânem numai cu posibilitatea teoretică, deoarece, fără cunoştinţe juridice, procesul este sigur pierdut fără sfaturile unui avocat, mai ales dacă este vorba de o cauză complexă. Totuşi, sunt cazuri – care privesc, însă, mai ales, persoanele fizice – în care ne putem descurca singuri, cu o prealabilă documentare legală, cum ar fi contestarea unei amenzi, un partaj succesoral ce nu pune prea multe probleme, etc.

Dacă ne-am lămurit cu privire la necesitatea avocatului, se pune o următoare întrebare: este tot timpul necesar să fim prezenţi personal? Răspunsul este nu: cu excepţia divorţului, altcineva, împuternicit de noi, se poate prezenta în faţa instanţei, şi acel cineva poate fi avocatul sau un mandatar neavocat.

Categories
Articole Contracte

Absent? Nu, reprezentat! Despre contractul de mandat

contractul de mandat Ce am putea face pentru a fi prezenţi în acelaşi timp în mai multe locuri? “Nu prea multe” ar fi răspunsul. Juridic, însă, am putea încheia un contract de mandat, unul din cele mai simple şi des-aplicate contracte civile.

Mandatul este, de asemenea, unul din cele mai utile şi flexibile contracte, care se pliază pe fluiditatea raporturilor juridice. Mandatarul (persoana pe care o împuterniciţi să vă reprezinte) poate îndeplini acte din cele mai simple pentru dumneavoastră (mandantul), caz în care, în practică, nu se întocmeşte un act scris, mandatul fiind valabil şi când este consimţit verbal – de exemplu, dacă aţi rugat pe altcineva să plătească facturi pentru dumneavoastră, aţi mandatat.

Dar, mandatarul poate încheia, în numele dumneavoastră, acte din cele mai complexe, dacă se respectă condiţiile de formă pe care legea le impune. De asemenea, administratorul unei societăţi este un mandatar al acesteia, raportul societate-administrator fiind reglementat de prevederile Codului Civil (art. 2009-2042) cu privire la acest contract.