Tag-Archive for » mandat «

MFP supune consultării publice proiectul de ordin privind publicarea pe portalul data.gov.ro a seturilor de date deschise privind plătitorii de impozite și taxe înregistrați (operatori economici și instituții publice).

Ministerul Finanțelor Publice a inițiat un proiect de ordin care modifică și completează Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.485/1999 pentru publicarea pe serverul Ministerului Finanțelor a informațiilor privind plătitorii de impozite și taxe înregistrați (agenți economici și instituții publice) cu scopul de a ajuta publicul să găsească, să descarce și să utilizeze seturi de date deschise, accesibile, deținute în bazele de date cu informaţii culese din documentele depuse de plătitori la unităţile subordonate Ministerului Finanţelor Publice. Mai mult …

Societatea pe acţiuni este administrată de unul sau mai mulţi administratori, numărul acestora fiind totdeauna impar. Când sunt mai mulţi administratori, ei constituie un consiliu de administraţie. Societăţile pe acţiuni ale căror situaţii financiare anuale fac obiectul unei obligaţii legale de auditare sunt administrate de cel puţin trei administratori.

Potrivit dispoziţiilor art. 143 din Legea nr. 31/1990, consiliul de administraţie poate delega conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Tot cu privire la societatea pe acţiuni, dispoziţiile art. 153 din Legea nr. 31/1990 prevăd că prin actul constitutiv se poate stipula că societatea pe acţiuni este administrată de un directorat şi de un consiliu de supraveghere. Mai mult …

Conduita deputaţilor şi senatorilor este un subiect tratat cu multă seriozitate, recent fiind adoptată Hotărîrea nr. 77/2017 privind Codul de conduită al deputaţilor şi senatorilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 805/2017.

Potrivit Codului de conduită, în exercitarea mandatului, deputații și senatorii sunt în serviciul poporului și au obligația să acționeze cu onoare și disciplină, ținând cont de principiile separației puterilor în stat, transparenței, probității morale, responsabilității și respectării reputației Parlamentului. Mai mult …

În fiecare an electoral auzim de la candidați promisiuni care mai de care, sperăm că măcar o parte dintre ele se vor materializa și, pentru că speranța moare ultima, mergem la vot. După ce sunt aleși prin vot democratic, primarii trebuie să fie întâi proaspăt unși în funcție și abia apoi se apucă de treabă, pentru că ar trebui să pună în practică tot ceea ce au promis electoratului.

Tocmai procedura de validare a primarului a făcut obiectul sesizării ÎCCJ care a fost chemată să precizeze tipul hotărârii, modul de executare și căile de atac ce pot fi exercitate împotriva hotărârilor judecătorești pronunțate în cauze ce au ca obiect validarea sau invalidarea alegerii primarilor. Mai mult …


Este bine cunoscut faptul că reclama este sufletul comerțului și, de aceea, comercianții care încep să aibă succes în afaceri își înregistrează marca produselor la OSIM pentru a fi siguri că nu o va mai folosi altcineva. De multe ori, cererile lor sunt respinde de OSIM, cazuri în care ajung să tranșeze problema în instanță care va decide dacă marca lor va fi sau nu înregistrată la OSIM.

O problemă care a apărut în cadrul unui litigiu de proprietate intelectuală a fost generat de situația de a ști dacă este permis formelor de exercitare a profesiei de consilier juridic în proprietate industrială să reprezinte în fața instanțelor de judecată, în litigiile de proprietate industrială, alte persoane juridice având calitatea de parte în procese. Mai mult …

documentsCamera Deputaţilor a adoptat Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 30/2016 privind Consiliul Economic şi Social (CES), care face referire la procedura de repartizare a numărului de locuri în plenul CES.

Conform actului normativ, fiecare confederaţie sindicală şi patronală reprezentativă la nivel naţional are de drept câte un loc în plenul CES. Totodată, repartizarea celorlalte locuri disponibile, până la concurenţa numărului de 15 locuri, se face prin consens. Dacă nu se realizează consensul, repartizarea se face prin vot, în cadrul fiecărei părţi, cu majoritate de 3/4 din numărul total al organizaţiilor ce constituie respectiva parte.”

De asemenea, în cazul nerealizării consensului şi nici a majorităţii de vot cu cel puţin 15 zile înainte de încetarea mandatului plenului în funcţiune, în cadrul fiecărei părţi, fiecare confederaţie sindicală şi patronală reprezentativă la nivel naţional primeşte de drept câte un al doilea loc în plenul CES.

eleviPotrivit unei iniţiative legislative, directorii şi directorii adjuncţi din învăţământul preuniversitar sunt exceptaţi de la prevederile art. 257 din Legea educaţiei naţionale, care prevede că funcţia de director şi director adjunct se ocupă prin concurs public, de către cadrele didactice titulare, membre ale corpului naţional de experţi în management.

Astfel, actul normativ prevede că directorii şi directorii adjuncţi din învăţământul preuniversitar vor fi aleşi prin votul membrilor corpului profesoral al respectivei unităţi de învăţământ, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.

Potrivit iniţiatorului, senatorul PSD Ovidiu Donţu, nelimitarea numărului de mandate asigură posibilitatea rămânerii pe posturi a unor manageri care au avut rezultate bune.

În expunerea de motive, Ovidiu Donţu precizează că este binevenită o schimbare a acestei modalităţi de ocupare a funcţiilor, cu atât mai mult cu cât aceasta este o metodă de alegere a rectorilor universităţilor.

images80Potrivit unui comunicat al Executivului, Guvernul a aprobat Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Astfel, în termen de 50 de zile de la intrarea în vigoare a normelor metodologice, autoritățile publice tutelare vor declanșa procedura de selecție pentru întreprinderile publice pentru care nu au fost aplicate prevederile OUG 109/2011.

Guvernul menţionează că 180 de întreprinderi publice de stat intră sub incidența regulilor guvernanței corporative, însă doar 35 se supun la moment acestora.

Actul normativ reglementează criteriile de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post de administrator, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari și a componenței variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere.

Totodată, sunt stabilite regulile generale pentru redactarea scrisorii de așteptare și a declarației de intenție, dar și elementele ce trebuie cuprinse în contractele de mandat încheiate de autoritățile publice tutelare cu administratorii întreprinderilor publice.

images (8)Ministerul Afacerilor Externe a lansat în dezbatere publică un Proiect de Hotărâre privind plata contribuţiei României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (MSM OSCE) în Ucraina.

Potrivit actului normativ, se aprobă plata contribuţiei României, în valoare de 83.476,60 euro, la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (MSM OSCE) în Ucraina, ca urmare a extinderii mandatului acesteia cu un an.

Fondurile aferente contribuţiei se suportă din bugetul anual al Ministerului Afacerilor Externe, iar plata se efectuează în tranşe, conform notificărilor transmise de Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE).

Camera-Deputatilor

În data de 8 iunie, plenul Camerei Deputaților a adoptat, cu 204 voturi “pentru”, un vot împotrivă și 88 abțineri, proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului, prin care președintele acestui for își poate pierde mai ușor funcția.

Astfel, a fost modificat articolul 21, alin. (4) din Regulament după, potrivit căruia: “Calitatea de Preşedinte al Camerei Deputaţilor (. . .) încetează înainte de expirarea mandatului ca urmare a revocării în condiţiile prezentului regulament sau, încetează de drept, în următoarele condiţii: lit. d) în caz de pierdere a sprijinului politic, potrivit art. 32, alin. (3) din Legea nr. 96 / 2006, republicată, la data informării plenului Camerei Deputaţilor despre încetarea calităţii de membru al Biroului Permanent.”

A fost modificat şi articolulu 26 din regulamentul Camerei şi prevede că: “Propunerea de revocare (n. r. a preşedintelui Camerei Deputaţilor) se face în scris de către liderul grupului parlamentar respectiv (n.r. care l-a propus).”

Şedinţa de vot final în care a fost votată modificarea regulamentului, a fost condusă de vicepreşedintele Florin Iordache, deputat PSD, deoarece Valeriu Zgonea a refuzat să conducă şedinţa, susținând că acţiunea este una nelegală.

Deputații au adoptat, pe articole, proiectul de hotărâre prin care este modificat regulamentul acestui for astfel încât Valeriu Zgonea să poată fi revocat din funcţia de preşedinte.