Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici

Majorări salariale începând cu data de 1 iunie 2023 pentru unele funcții publice

OUG nr. 45/2023 prevede completarea art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal – bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Regulament privind procentul de majorare salarială a persoanelor care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile

Hotărârea nr. 234/2023 prevede aprobarea Regulamentului – cadru privind criteriile pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru persoanele prevăzute la art. 16 alin. (1) şi (2) din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi condiţiile de înfiinţare a posturilor în afara organigramei în cadrul instituţiilor şi/sau autorităţilor publice care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi/sau prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă.

Categories
Dreptul muncii Piaţa muncii Salarizare Ştiri

Condiţiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată în cursul anului 2023 de personalul cu statut special

Ordinul nr. 27/2023 prevede condiţiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată în cursul anului 2023 de personalul cu statut special, precum şi activităţile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzute.

Categories
Funcţionari publici Ştiri

Majorări salariale pentru personalul nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene

Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a fost recent modificată de OUG nr. 152/2022.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect. Majorarea drepturilor salariale acordată părinţilor care nu au beneficiat de zile libere plătite

Ministerul Sănătăţii a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de acordare a majorării prevăzute la art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Categories
Dreptul muncii Piaţa muncii Salarizare Ştiri

Majorare salarială pentru personalul MAI!

Ordinul nr. 166/2021 prevede că în situaţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS – CoV – 2, personalul îndreptăţit din cadrul Ministerului Afacerilor Interne beneficiază de majorarea acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, atunci când angajatorul nu a aprobat cererea prealabilă de acordare a zilelor libere sau, după caz, atunci când se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi optează pentru acordarea majorării.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Condiţiile acordării majorării personalului MAI

Personalul îndreptăţit din cadrul Ministerului Afacerilor Interne poate beneficia de o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de bază/salariul de funcţie/solda de funcţie corespunzător/corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada respectivă, atunci când angajatorul nu a aprobat cererea prealabilă de acordare a zilelor libere sau, după caz, atunci când se află într-o situaţie de familie monoparentală şi optează pentru acordarea acestei majorări.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost abrogată prevederea privind acordarea majorării pentru munca suplimentară prestată de funcţionarii din penitenciare

A fost aprobat alineatul (2) al articolului 12 din Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.588/C/2019 privind condiţiile de acordare a majorării de 75% din salariul de funcţie pentru munca suplimentară prestată în perioada 2019 – 2021 peste programul normal de lucru de către funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi pentru modificarea unor prevederi în domeniul salarizării funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi din Ministerul Justiţiei.