Categories
Autorităţi şi instituţii publice Bugete Ştiri

Bugetul Ministerului Afacerilor Interne, suplimentat!

Hotărârea nr. 869/2023 prevede suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru plata unor drepturi de natură socială.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Modificări ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de Psihosociologie al MAI

Ordinul nr. 117/2023 prevede modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Competenţe delegate în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 155/2019 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne a fost modificat de Ordinul nr. 88/2023.

Secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul coordonează activităţile desfăşurate la nivelul ministerului ce decurg din derularea raporturilor în relaţia ministerului cu Parlamentul.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Strategia naţională de management integrat al frontierei de stat a României 2023 – 2027

Hotărârea nr. 522/2023 prevede aprobarea Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat a României 2023 – 2027.

Ministerul Afacerilor Interne, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, instituţia prefectului, precum şi autorităţile administraţiei publice locale sunt responsabile pentru îndeplinirea obiectivelor specifice domeniului lor de activitate prevăzute în strategie.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

MAI organizează Ziua porților deschise pentru copii!

Ministerul Afacerilor Interne organizează cea de-a XIII-a ediție a evenimentului Ziua Porților Deschise pentru Copii, astăzi, 31 mai a.c., între orele 08.30 – 13.30 (la sediul MAI din Piața Revoluției nr. 1 A).

Copiii și adulții care îi însoțesc vor avea ocazia să viziteze clădirea Ministerului, inclusiv biroul ministrului, Sala de Marmură, Sala de Briefing, dar și balconul ministerului, reprezentativ  pentru istoria recentă a României.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice

Stabilirea uniformei, a însemnelor distinctive pentru personalul militar din unităţile aparatului central al MAI

A fost modificată Hotărârea Guvernului nr. 988/2021 privind stabilirea uniformei, a însemnelor distinctive şi a formei şi conţinutului documentului de legitimare pentru personalul militar din unităţile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne şi din structurile subordonate acestuia.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie Ştiri

Numărul de locuri pentru anul I în învăţământul militar a fost majorat!

Hotărârea nr. 305/2023 prevede modificarea pct. IV lit. c) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 632/2022 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2022 – 2023.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Fonduri europene pentru programul ”Carte de identitate electronică şi semnătura digitală calificată”

Ordinul nr. 31/2023 prevede stabilirea sistemului de management şi control la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru gestionarea fondurilor europene nerambursabile, alocate Ministerului Afacerilor Interne prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă pentru implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă – componenta C7 – Transformare digitală, investiţia 8 – Carte de identitate electronică şi semnătura digitală calificată.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

O nouă reglementare privind securitatea şi apărarea cibernetică a României!

Legea nr. 58/2023 privind securitatea şi apărarea cibernetică a României, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 214/2023.

Securitatea şi apărarea cibernetică se realizează prin adoptarea şi implementarea de politici şi măsuri în scopul cunoaşterii, prevenirii şi contracarării vulnerabilităţilor, riscurilor şi ameninţărilor în spaţiul cibernetic.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Ultimele modificări aduse Statutului poliţistului!

Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului a fost modificată de OUG nr. 142/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 1049/2022.

Prin actul normativ sunt introduse următoarele reglementări: