Tag-Archive for » MAI «

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a trimis către Ministerul Finanțelor Publice (MFP) o propunere de menținere în 2018 a punctului-amendă la valoarea din prezent, respectiv 145 de lei.

Potrivit unei declarații de presă a purtătorului de cuvânt al MAI această măsură a fost propusă pentru a nu genera majorări excesive ale cuantumului amenzilor raportat la veniturile cetățenilor, în condițiile în care sunt preconizate creșteri ale salariului minim brut pe economie, ceea ce ar fi dus la sporirea valorii punctului-amendă. Mai mult …

Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică un pachet legislativ care are rolul să întărească siguranţa poliţiştilor şi a cetăţenilor. Pachetul legislativ vizează şi mai multe modificări care îi privesc pe cetăţeni.

De exemplu, refuzul unui cetăţean de a se legitima sau de a se prezenta la sediul Poliţiei, atunci când există o solicitare legală, va fi sancţionat cu amendă cuprinsă între 500 şi 1.500 de lei. Mai mult …

Omul onest pune de-o parte bani albi pentru zile negre iar individul certat cu legea agonisește grămezi de bani negri pentru… nopți albe. Aceasta pentru că oricine poate spune „adio” somnului odihnitor, precum și liniștii sufletești, atunci când are seiful (ori salteaua) doldora de bani negri!

Chiar dacă există câteva metode vechi, patentate, de spălat banii, plus o mulțime de metode proaspăt născocite, banul negru nu-l poți curăța cu toată apa Oceanului Planetar. Deseori, proprietarul banilor negri ajunge să se dea singur în vileag, intrând în vizorul autorităților, prin repetate tranzacții sau operațiuni bancare suspecte.

În „Monitorul oficial” 415/2017 a fost publicată Legea 125/2017 privind modificarea și completarea Legii 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului. Mai mult …

Unităţile din aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne şi unităţile, instituţiile şi structurile subordonate sau din cadrul acestuia pot primi fonduri băneşti sau bunuri, cu titlu de donaţie, dar manual, comodat sau sponsorizare, în condiţiile legii.

Pentru a reglementa aceste aspecte în Monitorul Oficial nr. 388/2017 a fost publicat Ordinul nr. 53/2017 privind acceptarea donaţiilor, darurilor manuale, comodatelor şi sponsorizărilor în Ministerul Afacerilor Interne. Mai mult …

Direcţia Generală pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei este unitatea centrală de specialitate a Ministerului Afacerilor Interne care asigură organizarea, coordonarea şi controlul activităţii ministerului în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei.

Potrivit ultimelor noutăţi legislative Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, a fost aprobat recent prin Ordinul nr. 48/2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, publicat în Monitorul Oficial nr. 352/2017. Mai mult …

descarcarepart-pppMinisterul Afacerilor Interne (MAI) a supus spre consultare publică proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniul arhivistic între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Arhivele Naționale și Serviciul de Stat de Arhivă din Ucraina, semnat la 11 octombrie 2016, la Iași.

Conform actului normativ, se instituie cadrul juridic bilateral de reglementare a raporturilor specifice de colaborare între structurile de arhivă din cele două state, reglementându-se o serie de aspecte, printre care:
– realizarea de stagii de documentare a arhiviştilor;
– efectuarea schimbului de ediţii de documente, ghiduri, îndrumătoare şi altă literatură de specialitate;
– schimb de copii ale documentelor depistate, în condiţii de reciprocitate şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare în cele două state;
– editarea în comun a unor publicaţii referitoare la istoria relaţiilor dintre cele două state;
– organizarea de expoziţii documentare privind istoria relaţiilor dintre statele lor.

Astfel, la data intrării în vigoare a Acordului, își încetează valabilitatea Acordul de colaborare interdepartamentală în domeniul arhivistic între Direcția Generală a Arhivelor Statului din cadrul Ministerului de Interne al României și Direcția Generală a Arhivelor Statului de pe lângă Cabinetul de Miniștri al Ucrainei, semnat la Kiev, la 2 iunie 1995, aprobat prin HG nr. 410/1996.

18

Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică proiectul pentru Ordinul privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi a transporturilor speciale aparţinând Ministerului Afacerilor Interne.

Proiectul vizează crearea unui nou cadru general de pregătire şi desfăşurare a pazei obiectivelor, valorilor şi transporturilor speciale aparţinând MAI, stabilind în principal:

  • modalităţile de pază (cu efective de jandarmi, respectiv cu societăţi specializate, poliţie locală ori pază proprie) şi procedeele de pază, în funcţie de nivelul de risc, importanţa, particularităţile şi caracteristicile bunurilor;
  • activităţile ce se desfăşoară pentru instituirea/ridicarea pazei obiectivelor, valorilor şi transporturilor speciale aparţinând MAI;
  • reglementări privind consemnul posturilor;
  • activităţile ce se desfăşoară pentru asigurarea pazei, precum şi documentele operative ce se întocmesc în acest sens;
  • modalităţile de cooperare şi intervenţie, cu structurile cu atribuţii specifice în domeniul menţinerii şi restabilirii ordinii publice;
  • modalitatea de efectuare a analizelor proprii sau, după caz, împreună cu beneficiarii de pază, precum şi de raportare a evenimentelor deosebite în domeniul pazei.

contabilitate
Din cele mai vechi timpuri, oamenii au știut cum să pună în practică principiile contabilității de astăzi folosindu-și imaginația și obiectele pe care le aveau la îndemână. În antichitate, grecii, perșii și incașii țineau contabilitatea cu ajutorul unor sfori înnodate de diferite culori care jucau rolul unor registre de evidență contabilă. În Mesopotamia calculele erau ținute pe tăblițe de argilă umedă care erau apoi uscate. Grecii și romanii foloseau și tăblițe cerate și din marmură pe care erau trecute informații privind numele părților implicate în tranzacție, categoriile de obiecte vândute și cantitatea vândută.

Când s-au dezvoltat schimburile comerciale s-a trecut de la simpla însemnare a datelor la contabilitatea memorială și apoi la cea în partidă simplă și dublă. Bancherii din Florența țineau cea mai veche contabilitate și încă din 1211 aceștia foloseau termenii „dare” și „avere”, cunoscuți azi ca „debit” și „credit.” Mai mult …

masiniPotrivit unui raport prezentat consiliului ASF, sectorul de asigurări din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) propune realizarea de demersuri pe lângă Ministerul de Interne (MAI) pentru a facilita accesul firmelor de asigurări la informații din baza de date a poliției rutiere cu privire la comportamentul în trafic al conducătorilor auto, astfel încât tarifele să fie mai bine segmentate, iar șoferii corecți să achite mai puțin.

Astfel, dacă baza de date a MAI se va interconecta cu cea a ASF, CEDAM, atunci va putea fi aplicată o lege mult mai aspră care să amendeze șoferii care circulă fără RCA, chiar dacă nu sunt prinşi de poliţie.

Autorii proiectului propun “efectuarea demersurilor pe lângă Ministerul de Interne, împreună cu alți factori de decizie, pentru a facilita accesul asigurătorilor la informații/concluzii (din baza de date a poliției rutiere) privind comportamentul în trafic al conducătorilor auto, respectiv utilizarea acestor informații pentru o mai bună segmentare și tarifare; (șoferii corecți putând beneficia de tarife reduse)”.

De asemenea, raportul consideră că, pentru limitarea scumpirii polițelor RCA, este necesară limitarea comisioanelor brokerilor, prin care se vând în prezent cele mai multe polițe de asigurare, la cel mult 10%.

formular-constare-amibila-de-accident

În data de 4 august, Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordin pentru aprobarea Metodologiei de calcul al duratei de completare a unui formular, în format electronic, la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

Proiectul vizează stabilirea obligaţiei pentru structurile MAI de a calcula durata de completare a formularelor utilizate în format electronic, prin:
a) luarea în considerare a specificului activităţii şi a nevoilor de adaptare logistice;
b) stabilirea metodelor de estimare a duratei de completare, respectiv:

  • eşantionarea internă de către personalul desemnat pentru completarea formularelor;
  • efectuarea unor sondaje de opinie, pe bază de voluntariat, prin cronometrarea timpului obţinut de la persoanele care au completat formularul.

c) folosirea facilităţilor sistemelor informatice care permit calculul duratei de completare a formularelor.

În cadrul procedurii de elaborare a proiectului, UPP a consultat unităţile MAI cu competenţe în materie, ale căror propuneri pertinente au fost valorificate în cuprinsul reglementării. Proiectul a fost definitivat de DGJ, având în vedere legislaţia în vigoare şi normele de tehnică legislativă.