Categories
Profesii juridice Ştiri

Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti a fost modificat

Hotărârea nr. 1522/2022 prevede modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015.

Preşedintele completului de judecată dispune întocmirea listei de şedinţă prin împărţirea cauzelor pe intervale orare, avându-se în vedere orele menţionate pe citaţiile emise ori cele comunicate anterior părţilor sau altor participanţi la judecată. La stabilirea intervalelor orare pentru strigarea cauzelor se vor avea în vedere duratele de timp necesare pentru instrumentarea cauzelor, durata fiecărui interval fiind, de regulă, de cel mult două ore.

Categories
Articole Magistraţi Salarizare

RIL admis. Cuantificarea diurnei de care beneficiază magistraţii

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 13 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Profesii juridice

Noutăţi privind admiterea la INM!

În anii 2021 şi 2022 admiterea la Institutul Naţional al Magistraturii, precum şi admiterea în magistratură se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 192/2021.

Categories
Magistraţi Ştiri

Noutăţi privind organizarea concursului de promovare a judecătorilor

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor a fost modificat de Hotărârea nr. 426/2021.

Ca o noutate, în cadrul comisiei de organizare, preşedintele acestei comisii poate desemna, la solicitarea curţilor de apel, una sau două persoane din cadrul instanţelor de judecată pentru a contribui la buna desfăşurare a activităţii comisiei de evaluare constituită la nivelul curţii de apel, în funcţie de numărul candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs.

Categories
Magistraţi Ştiri

Salarizarea şi alte drepturi acordate magistraţilor. Modificări

Consiliul Superior al Magistraturii a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre a Plenului CSM referitor la modificarea Normelor interne privind utilizarea fondului constituit potrivit art. 29 alin. 1 din O.U.G. nr.27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, aprobate prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 890/2016.

Categories
Pensii Ştiri

Magistraţii au trimis o scrisoare deschisă Preşedintelui României

Magistraţii au trimis o scrisoare deschisă Preşedintelui României cu privire la pensiile speciale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Pensii Ştiri

CSM. Abrogarea pensiilor de serviciu ale magistraţilor afectează independenţa acestora

Consiliul Superior al Magistraturii susţine necondiţionat poziţia exprimată de magistraţi în adunările generale convocate în data de 21.01.2020, în sensul în care abrogarea pensiilor de serviciu ale magistraţilor afectează independenţa şi statutul acestora.

Categories
Articole Magistraţi Pensii

RIL admis. Acordarea pensiei de serviciu magistraţilor condamnaţi!

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost recent sesizată cu privire la pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare o chestiune de drept care a creat probleme de interpretare.

Categories
Magistraţi Ştiri

Noi reglementări privind atribuirea locuinţelor de serviciu magistraţilor

În Monitorul Oficial nr. 970/2019 a fost publicat Ordinul nr. 4887/2019 pentru modificarea Regulamentului privind atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 927/C/2006.

Se prevede că refuzul nejustificat al unei locuinţe de serviciu aflate în stare corespunzătoare de folosinţă şi care respectă cerinţele minimale de suprafaţă prevăzute de Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conduce la respingerea cererii.

Categories
Profesii juridice Ştiri

A fost adoptată Ordonanța de Urgență privind modificarea unor Legi ale justiţiei

În ședința de Guvern a fost adoptată Ordonanța de Urgență privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, potrivit unui comunicat.