Tag-Archive for » lucrători «

Deputații europeni urmează să voteze privind acordul provizoriu încheiat cu miniștrii UE referitor la noile drepturi minime pentru toți angajații. Această legislație acordă noi drepturi angajaților cu contracte de muncă atipice și celor ce au locurile de muncă neobișnuite, precum lucrătorii independenți sau angajații pe termen scurt, fenomen ce este cunoscut la nivelul forței de muncă drept „gig economy” sau economia activităților mărunte, potrivit unui comunicat.

Mai mult …

Guvernul a aprobat, în şedinţa de miercuri, un contingent de 20.000 de lucrători extracomunitari, nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în 2019, în creştere cu 5.000 faţă de anul trecut, informează un comunicat al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale (MMJS).   Mai mult …

Comisia Europeană a anunțat că Parlamentul European, Consiliul și Comisia au ajuns la un acord provizoriu cu privire la cea de-a treia propunere a Comisiei de extindere a listei agenților chimici cancerigeni recunoscuți la locul de muncă. Prin acest acord, cinci agenți chimici cancerigeni suplimentari vor fi incluși în Directiva privind agenții cancerigeni și mutageni, potrivit unui comunicat. Mai mult …

Potrivit Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, România este obligată să recunoască drept vechime în muncă perioada desfăşurată de o persoană în ţările membre U.E., în temeiul principiului egalităţii de tratament enunţat în Regulamentul Nr.492/2001.

„Regulamentul (UE) Nr.492/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 aprilie 2011 privind libera circulaţie a lucrătorilor în cadrul Uniunii, care este direct aplicabil şi României, reglementează libera circulaţie a lucrătorilor în cadrul Comunităţii. Regulamentul prevede înlăturarea obstacolelor în calea mobilităţii lucrătorilor. Mai mult …

Ministrul Justiției a declarat că intenționează să transforme fostul sediu al Parchetului Național Anticorupție din Voluntari într-un viitor institut de perfecționare a lucrătorilor din penitenciare.

Acesta a declarat: „Intenționăm ca la Voluntari să transformăm acel fost sediu al PNA-ului într-un viitor institut, o viitoare școală de perfecționare, de formare continuă a lucrătorilor din penitenciare, pentru că majoritatea profesiilor juridice sau nejuridice au această formă de pregătire continuă”.

El a anunțat că în scurt timp va fi demarată procedura pentru achiziția studiului de fezabilitate la penitenciarul de la Berceni.

images (97)Hotărârea care aduce modificări și completări legislației privind protecția lucrătorilor la riscurile generate de câmpurile electromagnetice a fost aprobată de Guvern. Astfel, modificările şi completările vor fi în concordanță cu orientările Comisiei internaționale privind protecția împotriva radiațiilor neionizante, un organism format din experți științifici independenți, recunoscut de Organizația Mondială a Sănătății.

Hotărârea Guvernului reglementează efectele bio-fizice directe care apar asupra corpului uman ca rezultat direct al prezenței acestuia într-un câmp electromagnetic. Efectele bio-fizice directe includ efectele termice, precum încălzirea țesuturilor, și efectele nontermice, precum stimularea mușchilor, a nervilor sau a organelor senzoriale.

De asemenea hotărârea aprobată reglementează efectele bio-fizice directe care apar asupra corpului uman ca rezultat direct al prezenței acestuia într-un câmp electromagnetic. Efectele bio-fizice directe includ efectele termice, precum încălzirea țesuturilor, și efectele nontermice, precum stimularea mușchilor, a nervilor sau a organelor senzoriale.

downloadProiectul de Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice a fost publicat, spre dezbatere publică, pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Acest proiect reglementează efectele biofizice directe asupra corpului uman ca rezultat direct al prezenței acestuia într-un câmp electromagnetic. Efectele biofizice directe includ efectele termice, precum încălzirea țesuturilor,  efectele nontermice, precum stimularea mușchilor, a nervilor sau a organelor senzoriale. Conform proiectului, efectele indirecte sunt cele cauzate de prezența unui obiect, cum ar fi stimulatoarele cardiace și alte dispozitive implantate, într-un câmp electromagnetic și care ar putea deveni un risc pentru sănătate sau securitate. Proiectul de act normativ stabilește valorile-limită de expunere, pe baza unor considerații biofizice și biologice, pentru protejarea lucrătorilor împotriva efectelor nocive asupra sănătății și a efectelor senzoriale. De asemenea, acesta conține niveluri de declanșare a acțiunii pentru a identifica momentele în care este necesară luarea de măsuri relevante de protecție sau de prevenire.

Obligațiile angajatorilor de asemenea sunt prevăzute în proiect și care trebuie să asigure că expunerea angajaților la câmpuri electromagnetice rămâne în limitele stabilite de actul normativ. În cazul depășirii limitelor, angajatorii trebuie să ia imediat măsuri preventive. Cu toate acestea, există și cazuri excepționale în care nivelurile pot fi depășite în anumite condiții stricte

Guvernul României a propus un proiect de hotărâre pentru stabilirea numărului autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2013. Dacă acesta va fi aprobat, în anul viitor vor fi eliberate un număr total de 5.500 de autorizaţii străinilor care doresc să se încadreze în muncă sau să presteze muncă în România în baza deciziei de detaşare a unui angajator persoană juridică străină, defalcate pe tipuri de autorizaţii de muncă, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a  Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României.
Din aceste 5.500 de autorizaţii de muncă 3.000 sunt pentru lucrători permanenţi, 900  – pentru lucrători detaşaţi, 800 – pentru lucrători înalt calificaţi, 100 – pentru lucrători sezonieri, 100 urmează a fi autorizaţii de muncă nominale, 200 – pentru lucrători stagiari, 300 – pentru sportivi – 300, şi 100 pentru lucrători transfrontalieri.
În cazul că numărul cererilor pentru eliberarea de autorizaţii de muncă depăşeşte cifra de 5.500, acesta poate fi suplimentat la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
Aceşti 5.500 de straini care ar fi încadraţi în România în baza autorizaţiilor de muncă ar reprezenta 0,13% din numărul total al efectivului de salariaţi din economie.