Tag-Archive for » lucrări «

Ministerul Transporturilor a lansat în dezbatere publică un proiect de act normativ pentru accelerarea lucrărilor de infrastructură. Printre măsurile propuse se numără emiterea imediată a autorizaţiei de construire pentru lucrările de interes public, modificări la procedurile de mediu şi la cele de contestaţii.

Una dintre măsurile propuse de Ministerul Transporturilor vizează modificarea dispozițiilor art. 24 alin. (4) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, astfel încât autorizaţia de construire pentru lucrări, în toate cazurile, inclusiv pentru construcții noi, să se emită imediat. Mai mult …

Recepţia construcţiilor constituie o componentă a sistemului calităţii şi este procesul prin care se certifică, în condiţiile legii, finalizarea lucrărilor pentru realizarea unor construcţii noi sau a unor intervenţii la construcţii existente, din domeniul infrastructurii rutiere şi feroviare de interes naţional, cu respectarea cerinţelor fundamentale aplicabile şi în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire sau desfiinţare, precum şi ale documentelor prevăzute în cartea tehnică a construcţiei. Procesul de recepţie se finalizează prin încheierea unui act denumit Proces – verbal de recepţie. Mai mult …

Senatul a adoptat tacit o propunere legislativă prin care pentru executarea fără autorizaţie a anumitor lucrări de construcţie aferente monumentelor istorice, căilor de comunicaţii sau exploatărilor de suprafaţă, subterane sau subacvatice, nu se mai aplică pedeapsa cu închisoare sau sancţionarea cu amendă.

Pentru propunerea legislativă pentru abrogarea literei a) a articolului 24 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, iniţiată de un grup de deputaţi s-a împlinit pe 4 octombrie termenul de dezbatere şi vot în Senat, ca primă Cameră legislativă sesizată. Mai mult …

Exproprierea reprezintă acea operațiune juridică care are ca efecte principale trecerea forțată a unui bun din proprietatea privată în proprietatea publică, în vederea executării unor lucrări de utilitate publică, precum și plata unor despăgubiri.

Actul normatic în materie este Legea privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local,nr. 255/2010. Mai mult …

Toată lumea a auzit povești despre construcții la a căror realizare meseriașii „au furat din material”, inginerii constructori au comis erori „fără număr” sau chiar despre situații extreme, în care, după ce s-a investit o căruță de bani într-o clădire, a reieșit, finalmente, că „strașnicul” edificiu este numai bun de demolat, fiind total nesigur pentru eventualii locatari sau utilizatori.

Dacă, în balada „Mănăstirea Argeșului”, meșterul Manole și ceilalți „nouă meșteri mari” se confruntau cu fenomenul straniu al năruirii zidurilor peste noapte, astăzi cele mai multe dintre cauzele care fac o construcție necorespunzătoare, nesigură, instabilă, sunt lesne identificabile, de către experți.

Spre deosebire de legendarul meșter Manole, singurul sacrificiu pe care trebuie să-l facă un „meșter” contemporan (profesionistul din domeniul construcțiilor) ține doar de propria persoană. El trebuie să depună timp și energie pe altarul (auto)instruirii și al desăvârșirii profesionale. Calitatea muncii în domeniul construcțiilor nu vine de la sine, fără efort și instruire. O construcție de calitate trebuie să posede rezistență mecanică, stabilitate, să fie sigură în exploatare. Mai mult …

eeEficiența energetică este o noțiune tot mai des pomenită, în actualul context. Practic, eficiența energetică ne permite să avem acces la aceleași beneficii – de pildă iluminat ambiental sau o bună încălzire a clădirilor în sezonul rece, în condițiile în care consumul de energie este, finalmente, mai redus. Și costurile pe măsură, mai scăzute. Sună foarte bine, nu-i așa? Mai mult …

carti-detinuti
Comisia juridică a Senatului a decis că persoanele private de libertate primesc o reducere a pedepsei de 20 de zile pentru fiecare lucrare ştiinţifică sau invenţie
şi nu 20 de zile indiferent de numărul cărţilor scrise în închisoare aşa cum a decis Guvernul. Senatorii din comisia juridică au introdus aceste modificări în OUG 24/2016, emisă de Guvernul Cioloș. Amendamentul adoptat a fost aprobat de comisie cu unanimitate de voturi.

Eu nu spun că pentru o lucrare cu adevărat ştiinţifică se transpiră cu sânge, ceea ce se şi face, dar nici nu pot să cad în extrema ordonanţei să spun: 20 de zile pentru un profesor universitar care a stat după gratii şi a scris cinci lucrări. Nu se poate. Este o nedreptate ce face ordonanţa. De aceea facem un compromis. După părerea mea e puţin, dar e părerea mea. Cel puţin 20 de zile pentru fiecare lucrare ştiinţifică„, a declarat vicepreşedintele Senatului Ioan Chelaru.

O statistică a Administrației Naționale a Penitenciarelor arată că în 2015 s-au scris 331 de lucrări științifice.

canal irigatiiSunt unii ani în care, de cum răsar ghioceii și până-n anotimpul frunzelor căzătoare, condițiile pedoclimatice năbădăioase le strică toate planurile agricultorilor. Și nu numai lor! Dacă, la sfârșitul unei ierni bogate în omăt vremea se-ncălzește brusc sau dacă, indiferent de anotimp, plouă ca-n zilele lui Noe, apele își vor părăsi matca, distrugând drumuri, așezări, ogoare.    Mai mult …

carierePe site-ul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) a fost publicat, spre dezbatere publică, proiectul de OM pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienței energetice, beneficiari persoane fizice.

Potrivit proiectului, Ghidul va constitui un suport informativ, având rolul de a furniza solicitantului de finanţare din Fondul pentru Mediu informaţii privind derularea Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienței energetice, beneficiari persoane fizice, şi va conţine următoarele dispoziţii: – Categoriile de beneficiari și eligibilitatea solicitantului; – Dosarul de finanţare, a proiectului propus şi a cheltuielilor legate de acesta; – Condiţiile de depunere a dosarului de finanţare, metodologia de analiză şi selectare, aprobare, finanţare și implementare a proiectului propus.

Programul are drept scop îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea consumului de energie utilizată în clădiri, eficientizare energetică prin stimularea utilizării materialelor de izolație, creșterea numarului de locuințe certificate energetic clasa A, efectuarea de lucrări destinate eficienței energetice prin finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu.

 

meetStabilitate și predictibilitate! Sunt două mari dorințe pe care orice întreprinzător le nutrește cu privire legislația care i se aplică, pe termen mediu și lung. Observația este valabilă în domeniul achizițiilor publice, însă și pentru acele raporturi în care o entitate contractantă îi încredințează unui operator economic fie executarea de lucrări, fie prestarea unor servicii, contraprestația fiind reprezentată de dreptul de-a exploata rezultatul lucrărilor ce constituie obiectul contractului sau acest drept însoțit de către o plată.   Mai mult …